Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Årshjulet

En guide til Ådalskolens aktiviteter

Denne guide er generel og vejledende. Der vil være afvigelser fra år til år.

 
  Version 4.2017/2018

Navn på arrangement/aktivitet

Tidspunkt på året

Nærmere uddybning

Hvem er involveret i tilrettelæggelsen og afviklingen?

Skolestart

August

Skolestart kl. 8.00 - 11.35, dog 0.kl. 9.00 - 11.35. Dato efter gældende ferieplan.

Forældre er velkomne til første skoledag ligesom forældre altid er velkomne til at deltage i undervisningen efter forudgående aftale.

0. klasse besøger Kirsten

August

0. klasse besøger Kirsten, hvor de hygger og spiser sammen.

Der aftales forældrekørsel.

August – september

SFO’en inviterer til grillfest med fællesspisning og lette aktiviteter, som børnene kan deltage i. Familierne har selv maden med.

 

SFO’en.

Skoleudflugt

Sidste weekend i august eller første i september

Skoleudflugten er et af de større fællesarrangementer, hvor skolens familier mødes.

Der er planlagte aktiviteter og fælles spisning/frokost. Lokationen varierer fra år til år. Invitation udsendes i forudgående skoleår.

4. klasses forældre planlægger, arrangerer og inviterer til skoleudflugten, mens de er 3. klasses-forældre.

Madpakkens Dag

September

Alle klasser spiser frokost sammen med venskabsklassen.

 

Skolefoto

August/september

Hvert andet år fotograferes alle klasser; 0. kl. fotograferes hvert år.

 

Hjemmebesøg

September

1. klasses elever og forældre får besøg af klasselærer og andenlærer.

 

Velkomstfest

En fredag i september

1. klasse inviterer 0. klasse til velkomstfest. Festen er for elever, forældre og søskende - og det er en velkommen til Ådalskolen. kl. 17 - 20.

Forældre i 1. klasse planlægger, arrangerer og inviterer.

Forældremøder

August - september

Der afholdes forældremøder i alle klasser. Forældremøderne er placeret afdelingsvist, og alle forældre fra klasserne i en afdeling får indledningsvist en fælles start med indlæg fra typisk bestyrelsen, ledelsen og evt. konsulenter. 

Ofte sørger klassens forældrerepræsentanter for kage eller lignende til kaffen.

'Alle Børn Cykler'

September

Skolen deltager i 'Alle børn cykler' kampagne.

 

Arbejdslørdag Sidste lørdag i september Forældrene møder op for at yde en praktisk indsats for skolen. Man hygger sig med arbejdet og et måltid mad. Pedellen og Vedligeholdelsesudvalget.
Skolefest med skuespil og diskotek Oktober (eller februar) – typisk sidste torsdag aften før efterårsferien (eller vinterferien). 7. klasse opfører skuespil. Der er efterfølgende skolefest med fællesspisning, kaffe/kage og diskotek.
Kl. 17 - 21.

7. kl. forældre laver kulisser en weekend forud for skuespillet.

6. klasses forældre laver og serverer mad (og får overskuddet).

5. klasses forældre laver og serverer kaffe og sælger kage (og får overskuddet).

Skolernes Motionsdag

Sidste fredag før efterårsferien

Hele skolen deltager i Skolernes Motionsdag. Skoledagen er den dag 8.00 - 11.35.

(7. klasse rydder op og pakker skuespil sammen, møder kl. 9.00 og går hjem, når de er færdige).

Hvis motionsdagen tilrettelægges som et traditionelt motionsløb, er forældrene velkomne til at deltage.

Åben skole Første torsdag i november Skolen er åben for besøg fra 15-19. Alle er velkommen. Skolens ledelse. 

Værkstedsaften

En torsdag i november

Skolen åbner dørene til diverse forældre-designede værksteder. Den ene værkstedsaften er i forbindelse med Åben Skole (første torsdag i november).

Når værkstederne lukkes er der fællesspisning og amerikansk lotteri, hvor overskuddet går til elevrådet. Hver familie medbringer en pakke.

Forældre i de enkelte klasser byder ind med værksteder, de vil stå for at afholde. Overskuddet tilgår klassekassen.

 

8. klasse planlægger, laver og serverer maden. Overskuddet tilgår klassekassen.

Skole-hjem-samtaler

Okt. - jan.

De enkelte klasser afholder skole-hjem-samtaler.

I 0.kl. afholdes to årlige forældresamtaler (efterår og forår).

Klasselærerne.

Julemøde

December

Optræden ved 4. klasse (skuespil) og 5. klasse (Luciaoptog). Der synges julesange/salmer og valgmenighedspræsten taler.

Forældre i 5. kl. skal vaske og stryge luciadragter.

8. klasse sælger æbleskiver. Overskuddet tilgår klassekassen.

Lucia på Gråbrødre Kloster

December

5. kl. går Luciaoptog på Gråbrødre Kloster.

Knud står sammen med klasselæreren for arrangementet.

Forældrekørsel.

Julearrangement i SFO'en December Børnene deltager i julehygge SFO'en

Juleafslutning

Sidste skoledag før juleferien if. gældende ferieplan

Juleafslutningen er fra 8.00 - 11.35 og forældre er velkomne. Der afholdes udvidet morgensamling, aktiviteter i klasserne, dans og sang i salen med fælles afslutning.

Hele skolen.

"Friskoleaften" Typisk i januar Friskoleaften er et rummeligt koncept indeholdende arrangementer for primært forældrene og voksne gæster. Målet er oplivning og oplysning.  Skolelederen er tovholder, men mange kan inddrages i planlægning og gennemførelsen.
Frittershow Februar Børnene i SFO’en fremfører forskellige numre. SFO'en

Fastelavn for de yngste

Februar

Tøndeslagning og diverse lege/aktiviteter 8.00 - 11.35 for 0.kl. - 5. klasse.

Forældrerepræsentanter bager fastelavnsboller.

Fastelavn for de ældste

Februar

Fastelavnsfest med spisning, tøndeslagning, aktiviteter og diskotek kl. ca. 17.30 - 22.30.

Forældre leverer og serverer mad, rydder op i køkken.

Opstart af nyt hold i Mini-SFO 1. marts Et nyt hold børn starter i vores "før-skole", som vi kalder Mini-SFO. Leder af Mini-SFO
Generalforsamling Marts Ordinær generalforsamling i flg. vedtægterne. Bestyrelsen står for afviklingen med hjælp fra skolelederen.

Forårskoncert

April

De klasser, der har musik på skemaet, optræder til forårskoncerten.

Musiklærerne.

Arbejdslørdag En lørdag i april Forældre møder op for at yde en praktisk indsats for skolen. Man hygger sig med arbejdet og et måltid mad. Pedellen og Vedligeholdelsesudvalget

Pædagogisk dag for personalet

Forår

Skolens personale er på pædagogisk dag, forældre overtager undervisningen 8.00 - 11.35.

Forældre i de enkelte klasser overtager undervisningen.

'Sæt skolen i bevægelse'

Forår

Skolen deltager i Dansk Skoleidræts landsdækkende kampagne.

 

Samtaler i Mini-SFO

Forår

På linje med skole-hjem-samtalerne afholdes samtaler mellem barnets forældre og to fra Mini-SFO.

 

Lejrskoler

Foråret

Alle klasser kommer på lejrskole, se lejrskolestruktur.

 

9. kl. sidste skoledag

Maj (se kalender)

9. kl. møder udklædte og laver 'sjov og ballade' og der dystes mod lærere. Skoledagen varer fra 8.00 - 11.35 for alle elever.

 

Translokation for 9. kl.

Juni

Skolen tager officielt afsked med 9. kl. ved en afslutningsfest, hvor eleverne får overrakt deres beviser. Festen er for indbudte gæster (forældre, bestyrelse og skolens personale).

8. klasses elever og forældre står i køkkenet, serverer, vasker op og rydder op.

Sidste skoledag

Sidste fredag i juni

Skoledagen varer fra 8.00 - 11.35. Der er bl.a. alternativ idrætsdag arrangeret af 8. klasse.

Forældre er velkomne også denne dag.

Klik her for en mere print-venlig udgave