Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Arbejdsdage

En til to gange årligt inviteres alle forældre til arbejdsdag på skolen. Her foretager vi forskellige mindre reparationer, udendørsprojekter eller grundig hovedrengøring af f.eks. biblioteket. 

Opgaverne udvælges af vores pedel Claus, og forældrene har på forhånd mulighed for at byde ind, med de kompetencer/interesser de har.

Arbejdsdagen forløber over et par hyggelige og afslappede timer, hvor eleverne er velkomne til at deltage. Undervejs spiser vi frokost sammen.