Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Skolevenner

På Ådalskolen får alle elever en skoleven. I starten af skoleåret får bliver eleverne i børnehaveklassen tildelt en slags "buddy" fra 5. klasse, som kan hjælpe i forskellige sammenhænge.

Når man starter i 0. klasse er det en stor ny verden, der åbner sig i forhold til, at lære Ådalskolen, at kende. Når man så får en ny ven fra starten, bliver der hurtigt knyttet nye bånd, hvor de "store" kan hjælpe på vej, trøste og ikke mindst være forbilleder for de små.

I løbet af de første skoleår, vil de to klasser være sammen løbende til forskellige aktiviteter. Dette kan være indlæringsløb, hvor man på poster rundt omkring på skolen, skal løse forskellige opgaver sammen.  Det kan være ved fælles oplevelser som teaterstykker, som giver anledning til gode samtaler og en øget følelse af fællesskab.

Klasserne er også sammen til emnedage, fastelavn og andre hyggelige aktiviteter med fokus på samvær og det sociale fællesskab.

Det er tydeligt at de små, ser meget op til de store børn. Det giver også et rygstød til de store, som bliver yderligere styrket i at få et medansvar for, at de små føler sig trygge på skolen.