Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Åposten

Juni 2021

Læs Åposten i sin helhed

 

                                                Indhold

Kære Læser………………………………………………………………………………….......   2

Sekretærfuglens klumme ..………………………………………………………….....   4

O. klasse på tur .....................................................................    5

Så er vi i gang ....................………………………………………………………....   6

Kano-skralde-opsamlingstur på Odense å med UngOdense ..........    7

Fællessang ............................................................................    8

Pas på os, så vi kan passe på jer ..............................................  10

Fællesskab i SFO og voksenstyrede tilvalgs aktiviteter ................   11

Bornholm – lejrskole ..............................................................   13

Vi vil være flere! .....................................................................  14

En sommerhilsen fra bestyrelsen ...............................................  15

Skolebestyrelsen ....................................................................   16

Opsparing til lejrskole .............................................................   16

9. klasse – sidste skoledag og hvor tager 9. kl. hen efter Ådalskolen 18

Mærkedage til kalenderen .........................................................  19

Generalforsamling 2022 ...........................................................   19