Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Åposten

Læs Åposten i sin helhed

Forord
Af Lone Binzer, skoleleder

”Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den
kendte udsigt der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter
søvnens fjernhed fremmede ansigter”

Citatet er begyndelsen på et digt af Dan Turèll (1946-93), som jeg havde den store oplevelse at introducere til et foredrag med oplæsning tilbage i 1981 på Ballerup Gymnasium. Han var lige præcis sådan, som vi ser ham i klip fra dengang. Sort neglelak, nikotinfingre, lang sort læderfrakke, tilstedeværende og venlig.
Digtet af Dan Turèll er et af mine danske yndlingsdigte, jeg forstår så godt de stemninger og bevægelser, han beskriver, og jeg er enig med ham!
Dejligt med fest, men ingen god fest uden en genkendelig hverdag. Hverdagen er der mest af, så det giver mening, at den skal være god. Hverdagen fortjener, at vi bruger tid på at gøre den god, at den er indrettet, så vi kan have gode og positive dage med de mennesker, vi er mest sammen med: Familien, klassekammeraterne, kollegerne.

Ådalskolen er rammen om børnenes hverdag. Det ligger mig på sinde, at den er så positiv og lærerig som muligt. Det bliver den, når børn og voksne arbejder sammen. Det er spændende, når vi laver noget sammen. Så har vi fokus på at bidrage med løsninger og ideer og er optaget af at bidrage med egen viden og erfaring, samt optaget af at være sammen med dem omkring os. Det kan være to sider i matematikbogen, der skal løses, staveord der skal trænes, en skolehave der skal vandes, et forsøg i fysik der skal bygges op, eller der skal måske kodes en micro:bit.

Uden hverdag - ingen fest. Og midt imellem der ligger traditionerne. Her på Ådalskolen er der mange traditioner. Der er en dejlig tryghed i, at vi ved, hvad der skal ske, for det er ligesom sidste gang, vi læner os op af den genkendelighed, som hverdagen indeholder. Men det er en dejlig oplevelse, og anderledes end hverdagen, fordi den er sjælden. Så traditionerne holder vi fast i, samtidigt med at vi justerer lidt i dem undervejs. Både hverdagene og traditionerne har sin betydning for opbygningen af det fællesskab, der skal være rammen omkring det enkelte barn og dets udvikling.

Forpligtende fællesskab er et begreb, der optræder mange steder i den frie skoleverden. Også på vores skole har det en fremtrædende plads. Og det har betydning for vores måde at lave skole på.
Betydningen af forpligtende fællesskab er ifølge N.F.S Grundtvig, at vi gennem ubetinget accept af andre, selv bliver sat fri. Vi skal så at sige kun bekymre os om at gøre noget for de andre, for fællesskabet; deri ligger forpligtelsen. Det moderne tillæg er for mig, at forpligtelsen også gælder og tæller, når vi ikke har lyst. Når det ikke nødvendigvis passer i vores planer, når vi ikke er hundrede procent enig. Vi har forpligtet os på hinanden, og det er trygt at vide. 

Ofte nævnes det, at venskaber står sin prøve i modgang – og det gør fællesskabet også. Det er her, vi skal vise, at vi er sammen om noget, også når der er bump på vejen. Hvis det projekt skal lykkes, er det væsentligt, at vi taler sammen. Dialogen skal være fortløbende og åben. Vi skal turde være uenige, og vi skal have modet til at møde de andre - uanset om vi er enige eller uenige. 

Jeg har mange møder og samtaler i løbet af en uge. Jeg taler med børn, der har fået nej til et spørgsmål om at lege med, en kollega, der har fået en kritisk mail fra et par forældre, en forælder, der er bekymret for sit barns trivsel. Samtaler, som finder sted hver dag, og som med al tydelighed viser, at vi er forbundet, og at vi har et medansvar for
at lytte og forsøge at forstå og hjælpe hinanden videre. Uden bagtanker og med udgangspunktet i, at i dag har du brug for min hjælp, og i morgen får jeg brug for din.
Sådan et fællesskab er jeg stolt af at være en del af. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for året, der er gået til alle jer, som har tilknytning til Ådalskolen. Tak til børn og ansatte samt til forældre og bedsteforældre for positive hverdage - og sjove traditioner på Ådalskolen.
Også en stor tak til samarbejdspartnere og støtter. Vi ser frem til 2019 med forhåbninger om, at vi også i det kommende år kan være til glæde og gavn for hinanden.