Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Regler for udmeldelse af Ådalskolen

 
Udmeldelse af elever fra Ådalskolen skal ske skriftligt på en særlig udmeldelsesblanket, som kan fås på kontoret.
Ved udmeldelse betales skolepenge og evt. SFOpenge for løbende måned barnet er elev på skolen eller barn i SFO'en samt den efterfølgende måned.
 
Indbetalte penge til klassekasse og lignende refunderes ikke.
 
Adgangen til forældreintra og lignende lukkes ned fra den dag, eleven forlader skolen.
 
I forbindelse med udmeldelse af Ådalskolen tilbydes man en samtale med et medlem af bestyrelsen og skolens leder for at afklare årsagen til udmeldelsen.