Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
 

Ådalskolesangen

 

Vores sang om vores skole

At sætte præcise ord på skolens kerne, nerve og værdier kan være vanskeligt.
Ådalskolen, Fangel Friskole, bygger på den Grundtvig-Koldske friskoletradition, i følge hvilken sandheden er en poetisk størrelse. På den baggrund er det nærliggende at lade skolens sang, Ådalskolensangen, være en del af beskrivelsen.
Ådalskolesangen blevet skrevet af skolens lærere, Knud Kalnæs, under hans barselsorlov i 1993. Den giver mange gode billeder på, hvad der er meningen med vores skole.
 

Ådalskolesangen

 

Her i Ådalens læ - Fangel Friskoles træ -

mellem skoven og engen på pladsen i solen.

Mellem alvor og sjov er der leg, er der lov,

hjælp og trøst om behov mellem livet og skolen.

Ådalskolen:

Venner og vaner og viljer, der gror og bli´r

Ådalskolen er hvad vi gør, vi er den, den er vor!

Ådalskolen, Ådalskolen,- skolen hvor vi går!

58
Forsidebillede

Her kan høstes og sås. Her kan ses og forstås.

Her kan gives og fås, her kan holdes en skole.

Plads og rum til de små. Nye højder at nå.

Agt og ansvar at få, sådan bliver vi skole.

Ådalskolen:

Venner og vaner og viljer, der gror og bli´r

Ådalskolen er hvad vi gør, vi er den, den er vor!

Ådalskolen, Ådalskolen,- skolen hvor vi går!

Tusind voksne og børn, som har taget en tørn,

har besjælet hvert hjørne og krog af vor skole.

Nye steder og kår over hundrede år

og den stadig består, den er fri, den er skole.

Ådalskolen:

Mennesker kommer og mennesker går her på

Ådalskolen: Nu er den os, vi er den, den er vor!

Ådalskolen, Ådalskolen, Ådalskolen står!

49
  Knud Kalnæs 1993