Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Ådalskolens vision og værdigrundlag

 

Vision

Vi vil skabe en indholdsrig skole præget af det grundtvig-koldske menneskesyn baseret på ansvarlighed, åndsfrihed, demokrati og gensidig respekt.

 
Vi vil skabe en skole, hvor såvel det socialt forpligtende fællesskab som det faglige niveau, danner rammen for den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling.

Visionen har tre nøgleord, der alle har flere lag: Fællesskab, læring og bevægelse.

Det første ord er fællesskab, da det er vores forståelse, at mennesker er sociale væsner, der har et stærkt behov for et tilhørsforhold i et fællesskab, hvor individet kun udfolde sig.
Vi tænker også fællesskab i en konstruktionistisk forståelse, som ”det vi fælles skaber”. Vi mennesker kan mest, når vi står sammen – vi kan løfte i flok.
Hos er der tale om et forpligtende fællesskab. Man er forpligtet på fællesskabet – forpligtet på at bidrage til fællesskabet. Vores fællesskab er ikke et tag-selv-gave-bord, hvorfra man blot kan tage efter lyst uden af bidrage.
Det er også en central del af vores tænkning, at Ådalskolen er i et større fællesskab med det omgivende samfund. Vi er et lokalt forankret fællesskab i en global verden.

Den andet ord er læring. Læring handler i vores forståelse naturligvis om skolelærdom, men det handler i høj grad også om dannelse og livsoplysning, hvor der indgydes mod til aktiv deltagelse i livet.
Grundvig siger, at ”den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær”, hvilket vi forstår sådan, det er svært at lære mennesker noget, som de ikke har lyst til at lære. Altså er det skolens opgave at oplive – at vække og styrke børnenes læringsglæde og nysgerrighed på deres omverden.
Det er også en opgave for skolen at lære eleverne at lære. De skal have en bevidsthed om vigtigheden af at lære. De skal have en forståelse for betydningen af livslang læring.

Også det sidste ord, bevægelse, har flere lag i vores forståelse.
Omkring bevægelse tænker vi naturligvis den kropslige bevægelse, som udleves på mange måder. Se nærmere via dette link 
Vi tænker også bevægelse ind i den ikke-idrætslig undervisning.
Bevægelse handler naturligvis også om kulturelle bevægelser. Livet, verden og de sociale fællesskaber er dynamiske, altså i bevægelse. Eleverne, der også selv er i bevægelse og i udvikling, skal lære at være opmærksomme på og forholde sig til den evindelige forandring. 

Mission

Vi vil skabe hele mennesker i trygge og virkelystne rammer, som med respekt for andre og fællesskabet er frie, åbne og nysgerrige, som er præget af selvtillid og selvværd, som er rummelige og glade, og som fagligt har alle muligheder åbne i deres fremtidige virke, hvad enten dette kommer til at foregå inden- eller udenfor det videregående skole- og uddannelsessystem.

De værdier vi bygger på

 
Vores resultater gør en forskel
Elever, forældre og medarbejdere arbejder målrettet på at efterleve vores mission og vision for skolen. Vi er stolte over at være en skole, der optimerer den enkelte elevs fremtidige muligheder.
 
Vi tænker på fremtiden
Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker såvel nu som i fremtiden. Initiativ, engagement, viden og sociale kompetencer blandt såvel forældre, elever som medarbejdere er en forudsætning herfor.
 
Vi skaber en god skole sammen
Vi løfter bedst i flok – og vi brænder for det vi laver