Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole

Velkommen til SFO'en 

SFO'en er et frirum med gode aktiviteter. SFO'en er meget mere end pasning. Vores primære opgave er at give af os selv - at give vores tid - at give børnene menneskelig omsorg og faglig opmærksomhed.

I SFO er det vigtigt at støtte op om og være der for børnene. At hjælpe dem til at trives og udvikle sig – at skabe rammer som fremmer børnenes fantasi og kreativitet  - at gøre dem til glade børn med appetit på livet.  

En stor del af tiden i SFO foregår udendørs, fordi vi mener, at udendørsaktiviteter giver sunde børn og sjove fælles oplevelser. I naturen kan både børn og voksne lære meget af hinanden.

 

Det praktiske

Til nye forældre - Kom på besøg!

Vi opfordrer til, at I kommer på besøg før start i Indskolingsmodulet ("Forårs-SFO") og skole. Et besøg er med til at give jeres barn en god overgang fra børnehaven til skolen.

Betaling for skolefritidsordningen

Søskendemoderation i Ådalskolens SFO:

 • første barn betaler 100 %
 • andet barn betaler 75 %
 • tredje og efterfølgende børn betaler 50 %

De eksakte betalingssatser ses under menupunktet "Tilmelding - Venteliste - Skolepenge"

 • Der betales i 11 måneder. Juli måned er en betalingsfri måned.
 • Betalingen sker sammen med skolepengene 1 gang om måneden forud.
 • Der kan ansøges om økonomisk friplads.
 • Ansøgning fås i SFO, eller ved henvendelse til kontoret, og er på lige vilkår med de kommunale.

Aflevering og afhentning af barnet

Om morgenen er det vigtigt at have kontakt med personalet ved aflevering, og hvis afskeden er svær, så sig til vi hjælper gerne.

Ved afhentning bedes I sætte alt op i barnets garderobe, også sko og støvler.

Hentes barnet af en anden end jer, skriv det venligst i kalenderen som altid ligger enten på bordet ved ”basen” eller på reolen ved opslagstavlen i fritterrummet.

Ind- og udmeldelse

Sker på særlig blanket, som fås på kontoret.

Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel fra den 1. i måneden.

Legetøj

Legetøj medbringes på eget ansvar og mobiltelefoner skal ligge slukket i tasken.

Legeaftaler

Vi stiller telefon til rådighed. Børnes skal kontakte en voksen fra SFO'en når der arrangeres legeaftaler.

Specielle hensyn

Har dit barn allergi eller andre specielle hensyn, giv os venligst besked herom. Har dit barn brug for en bestemt medicin, kontakt da personalet og vi finder ud af det med hjælp fra dig som forældre.

Fødselsdage

Har dit barn fødselsdag og inviterer klassen hjem i SFO tiden vil vi gerne have besked. Vi har så mulighed for at omlægge vores arbejde til andre aktiviteter end vanligt. 

Informationer 

gives på opslagstavlen v. SFO, eller via forældreintra. Informationerne kan også altid findes på skolens hjemmeside www.aada.dk under punktet Ugeplan.

Mad

Barnet skal selv medbringe mad og drikkevarer til hele dagen.

Der er altid en fast voksen fra SFO'en, der er i klassen ved slutningen af sidste lektion. Her bliver børnene "tjekket ind" i SFO'en, og vi spiser den sidste madpakke sammen.

Morgenmad må gerne medbringes og nydes i Morgen SFO.

Faste årlige arrangementer

 • Forældremøde med skoledelen
 • Forældrecafé
 • Skole-hjem samtaler sammen med skolen
 • Fastelavn
 • Bedsteforældredage
 • Frittershow
 • Fritterovernatning på skolen for 2. & 3. klassetrin
 • Tema-aktiviteter med typisk varighed på 2-3 uger. Disse aktiviteter kan i nogen grad være obligatoriske.
 • 3. klasses aflsutningsfest

Garderoben

Skal indeholde tøj efter årstiden fra inderst til yderst, og gerne to sæt. SFO  har ikke ekstra tøj til rådighed. Tømmer du dit barns garderobe helt om fredagen, bliver denne rengjort.

Før opstarten i Fritteren, håber vi meget på at barnet kan:

 • Tage tøj og sko på.
 • Lægge madpakken i køleskabet.
 • Bære egen taske.
 • Huske at sige farvel
 • Klare toiletbesøg selv.

Åbningstider i SFO'en

Vi holder åbent på alle hverdage fra kl 6.30 – 16.45.

Særligt omkring åbning uden for skolernes åbningstid:

Husk at tilmelde dit barn via den elektroniske tilmelding på Forældreintra. Sker det at de barn er tilmeldt ferie-åben SFO, men alligevel bliver forhindret i at møde op, kontakt da venligst SFO hurtigst muligt da dette kan have indflydelse på vores øvrige planlægning.

Ved sygdom eller anden fravær på skolelukkedage

Ved sygdom bedes I på skolelukke dage, kontakte SFO'en, ligesom vi selvfølgelig også kontakter jer, hvis jeres barn bliver sløj i her.

Er dit barn tilmedlt SFO ved skolelukkedage, men udebliver, ser vi gerne at I kontakter SFO, og giver besked på Tlf. 65 56 33 30. På den måde kan vi justere personalenormeringen.

HUSK

Det er praktisk for både personale samt forældre at sætte navn i barnets tøj.

Opdateret 25.03.2019