Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole

Velkommen til SFO'en 

           SFO'en er et frirum med gode aktiviteter. SFO'en er meget mere end pasning. 

Vores primære opgave er at give af os selv - at give vores tid - at give børnene menneskelig omsorg og faglig opmærksomhed.

Kære nye forældre

Det er vigtigt at jeres barn får den bedste start i SFO'en, derfor har vi lavet denne info-side, hvor I kan finde svar på de fleste spørgsmål om vores SFO.

Vi vil bede jer udfylde et stamkort, inden jeres barn starter.


Kom på besøg

Vi opfordrer til, at I kommer på besøg før start i Indskolingsmodulet ("Forås-SFO") og skole. Et besøg er med til at give jeres barn en god overgang fra børnehaven til skolen.

 

Betaling for skolefritidsordningen

Søskendemoderation i Ådalskolens SFO:

 • første barn betaler 100 %
 • andet barn betaler 75 %
 • tredje og efterfølgende børn betaler 50 %

De eksakte betalingssatser ses under menupunktet "Tilmelding - Venteliste - Skolepenge"

 

Der betales i 11 måneder. Juli måned er en betalingsfri måned.

Betalingen sker sammen med skolepengene 1 gang om måneden forud.

Der kan ansøges om økonomisk friplads.

Ansøgning fås i SFO, eller ved henvendelse til kontoret, og er på lige vilkår med de kommunale.

Aflevering og afhentning af barnet

Om morgenen er det vigtigt at have kontakt med personalet ved aflevering, og hvis afskeden er svær, så sig til vi hjælper gerne.

Ved afhentning bedes I sætte alt op i barnets garderobe. Hentes barnet af en anden end jer, skriv det venligst i kalenderen som altid ligger enten på bordet ved ”basen” eller på reolen ved opslagstavlen i fritterrummet.

Ind- og udmeldelse

Sker på særlig blanket, som fås på kontoret.

Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel fra den 1. i måneden.

Legetøj

Legetøj medbringes på eget ansvar og mobiltelefoner frabedes.

 

Legeaftaler

Vi stiller telefon til rådighed ved en forældres tilstedeværelse.

 

Specielle hensyn

Har dit barn allergi eller andre specielle hensyn, giv os venligst besked herom. Har dit barn brug for en bestemt medicin, kontakt da personalet og vi finder ud af det med hjælp fra dig som forældre.

Kerneydelsen i Ådalskolens SFO

Kerneydelsen i SFO’en er at -

 • skabe trygge rammer for trivsel og udvikling.
 • skabe "fri-rum" for leg, socialt fællesskab og udvikling i tryghed.
 • skabe "læringsrum" med spontan og planlagt læring i stimulerende relationer.
 • tage børnene alvorligt og møde dem med respekt og anerkendelse.
 • skabe gode relationer til forældrene med henblik på at skabe bedst mulige rammer for børnene.

 

Fødselsdage

Har dit barn fødselsdag og inviterer klassen hjem i SFO tiden vil vi gerne have besked. Vi har så mulighed for at omlægge vores arbejde til andre aktiviteter end vanligt. Vi har dog valgt i Fritter regi at afholde fællesfødselsdag hver den første mandag i måneden, hvor alle månedens fødselarer hyldes og fejres med sang og festivitas. Fælles fødselsdagene afholdes altid udendørs.

 

Informationer gives på opslagstavlen v. SFO, eller sendes hjem på skrift bla via det månedlige Fritternyt. Informationerne kan også altid findes på skolens hjemmeside www.aada.dk under punktet SFO.

Mad

Barnet skal selv medbringe sin eftermiddagsmad og drikkelse, derfor opfordrer vi til, at barnet har en sund og nærende madpakke med.

I SFO er der fast spisetid kl. 13 til ca 13.30

De børn, som kommer er i SFO'en i det tidligste morgenmodul tilbydes havregryn i SFO'en.

 

Faste årlige arrangementer:

 • Forældremøde
 • Forældrecaféer fordelt ud over skoleåret
 • Skole-hjem samtaler sammen med skolen
 • Fastelavn
 • Bedsteforældredage
 • Frittershow
 • Lejr med skolen

Hertil kommer måske en overnatning i SFO'en for de "store" børn. 

Garderoben

Skal indeholde tøj efter årstiden fra inderst til yderst, og gerne to sæt. SFO  har ikke ekstra tøj til rådighed. Garderoben skal af hensyn til rengøringen tømmes for ALT hver fredag.

 

Ved sygdom

Ved sygdom bedes I på skol lukke dage, kontakte fritteren, ligesom vi selvfølgelig også kontakter jer hvis jeres barn bliver sløj i Fritteren.

Før opstarten i Fritteren, håber vi meget på at barnet kan:

 • Tage tøj og sko på.
 • Lægge madpakken i køleskabet.
 • Bære egen taske.
 • Huske at sige farvel
 • Vi forventer at barnet har lært at tale pænt og at respektere andre.
 • Klare toiletbesøg selv.
 
Åbningstider i SFO'en

Vi holder åbent på alle hverdage fra kl 6.30 – 16.45

Tryghed og trivsel er fundament for:

 • En sund udvikling
 • At kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber
 • At kunne drage omsorg for andre og sig selv
 • At læring kan finde sted
 • At kunne tage imod udfordringer.
 • Altså: Tryghed/relation kommer før læring. (Daniel Stern)

Særligt omkring åbning uden for skolernes åbningstid:

Husk at tilmelde dit barn via de medsendte feriesedler. Sker det at de barn er tilmeldt ferie-åbent, men alligevel bliver forhindret i at møde op, kontakt da venligst SFO hurtigst muligt da dette kan have indflydelse på vores øvrige planlægning.

HUSK

Det er praktisk for både personale samt forældre at sætte navn i barnets tøj.

 

 

Vigtige telefonnumre:   

Vi skaber læringsrum -

 • Ved at de voksne udnytter og griber de emergerende læringssituationer.

 • Ved at den voksne pædagogisk konstruerer og planlægger læringsrummet, hvor der kan bygges bro mellem det kendte og ukendte.

 • Ved at den voksne kan være en aktiv og støttende vejleder, som giver barnet opgaver i dets nærmeste udviklingszone.

                                                                                                                       
Aadalskolens telefonnummer er   65 96 12 30 På dette nummer træffes også SFO'ens leder, Karsten Andreasen
SFO'ens telefonnummer er    65 96 33 30  
Leder af holdet i Mini-SFO: Mia Nygaard  29 62 51 21