Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Lejrskoler

Skolen vægter lejrskoleaktiviteter meget højt. Derfor tager alle skolens klasser hvert år på lejrskole rundt omkring i landet, og de større elever oplever også at turen går til udlandet. Socialt mener vi, at det har stor betydning for klassernes trivsel, at eleverne”oplever” hinanden på en anderledes måde og under andre former end i dagligdagen. Derudover inddrages lejrskolerne i det faglige arbejde i klasserne.

Vejledende lejrskolestruktur

(Der kan forekomme mindre ændringer, under hensyntagen til den enkelte klasse eller til personalet)

Skoleår 17-18; 19-20 samt 20-21

Bhkl. har én overnatning på skolen. 

1., 2. og 3. kl. har klasselejrskoler, 2 overnatninger

4. kl. én overnatning - evt. på skolen

5. kl. lejr, 3 overnatninger

6. kl. lejr, 4 overnatninger på Bornholm

7. kl. lejr, 4 overnatninger

8. kl. friluftstur (3 dage - evt. i en emneuge)

9. kl. lejr, 4 overnatninger

Overordnede tanker

Storlejr overvejes for 1. - 8. klasse om efteråret. (9. klasse har deres egen lejr til udlandet)

Bhkl. har en overnatning på skolen.

Indskolingslejre er med 2 overnatninger

4. klasse 2 overnatninger i umiddelbar nærhed af skolen

5. klasse lejr med 3 overnatninger (Fanø, Samsø, Tarup-Davinde...)

6. klasse lejr med 4 overnatninger på Bornholm

8. kl. friluftstur

7. og 9. kl. klasselejr med 4 overnatninger (Fylla, London, Berlin, Tjekkiet....)

Angående storlejr:

  • den skal være en del af en emneuge med et tema (Harry Potter, rollespil, vikinger, leg og bevægelse, jord/ild/vand, naturvidenskab....)

  • Fx i ugen op til sommerferien onsdag – fredag. Forældrene kommer først når vi har sagt farvel.

  • deltagelse af pædagogisk personale samt ledelse

  • 2 overnatninger

Lejrskolerne er en del af undervisningen, der tilrettelægges af de deltagende lærere. Forældre kan efter opfordring fra skolen deltage med praktisk hjælp.

Udgifter til undervisning på lejrskolen, søges dækket gennem lejrskoleopsparingen, eller afholdes delvist af skolen. Udgifter til lærerdeltagelsen afholdes af skolen.

Se nærmer om forældrebetaling her på hjemmesiden: Om Ådalskolen - praktisk om Ådalskolen - forældrebetaling lejrskoler.


Opdateret august 2019