Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Vejledende lejrskolestruktur. (Der kan forekomme mindre ændringer, under hensyntagen til den enkelte klasse eller til personalet.)


Skoleår 16-17, 18-19 og 19-20

Bhkl. har én overnatning på skolen. 

Indskolingslejr for 1.-3. kl.

4. kl. én overnatning - evt. på skolen

5. kl. lejr, 3 overnatninger

6. kl. lejr, 4 overnatninger på Bornholm

7. kl. lejr, 4 overnatninger

8. kl. friluftstur (3 dage - evt. i en emneuge)

9. kl. lejr, 4 overnatninger

 

Skoleår 17-18 samt 20-21

Bhkl. har én overnatning på skolen. 

1., 2. og 3. kl. har klasselejrskoler, 2 overnatninger

4. kl. én overnatning - evt. på skolen

5. kl. lejr, 3 overnatninger

6. kl. lejr, 4 overnatninger på Bornholm

7. kl. lejr, 4 overnatninger

8. kl. friluftstur (3 dage - evt. i en emneuge)

9. kl. lejr, 4 overnatninger

 


Overordnede tanker

Storlejr overvejes for 1. - 8. klasse om efteråret. (9. klasse har deres egen lejr til udlandet)

Bhkl. har en overnatning på skolen.

Indskolingslejre er med 2 overnatninger

4. klasse en overnatning på skolen eller andet udgiftsneutralt sted

5. klasse lejr med 3 overnatninger (Fanø, Samsø, Tarup-Davinde...)

6. klasse lejr med 4 overnatninger på Bornholm

8. kl. friluftstur

7. og 9. kl. klasselejr med 4 overnatninger (Fylla, London, Berlin, Tjekkiet....)

Angående storlejr:

  • den skal være en del af en emneuge med et tema (Harry Potter, rollespil, vikinger, leg og bevægelse, jord/ild/vand, naturvidenskab....)

  • Fx i ugen op til sommerferien onsdag – fredag. Forældrene kommer først når vi har sagt farvel.

  • deltagelse af pædagogisk personale samt ledelse

  • 2 overnatninger

 

Lejrskolerne er en del af undervisningen, der tilrettelægges af de deltagende lærere. Forældre kan efter opfordring fra skolen deltage med praktisk hjælp.
Lejrskolernes undervisning er inkluderet i skolepengene, men forældrene betaler til lejrskolerne til transport, forplejning, ophold, etc. (Se nærmere ang. denne betaling her)

[opdateret juni 2016]