Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Lidt om skolens site

Det er målet med skolens site (også ofte omtalt som en "hjemmeside") at informere bedst muligt om skolens formål, mange aktiviteter, og meget mere.
Sitet er under løbende udvikling. Skulle du mangle nogle oplysninger her på sitet, bedes du rette henvendelse til webmasteren lb@aada.dk 

Skolens site er en integreret del af skolens intranet, hvis platform, Skoleintra, leveres af UNI-C. Sitet er i meget høj grad Knud Kalnæs' fortjeneste, da han gennem årene har opbygget og udviklet sitet til alles tilfredshed. Knud har også lovet fremadrettet at være behjælpelig, hvis det bliver nødvendigt.

Juridisk

Vi støtter os til Persondataloven og udmøntningen heraf, som ses hos Datatilsynet.

Angående billeder taget på skolen sondres mellem situationsbilleder og portrætbilleder. For sidstnævtes vedkommende må de kun benyttes med tilladelse fra forældre (for børns vedkommende). Vi henholder os til en generel forhåndstilladelse, som forældrene giver, når børnene optages på skolen. Tilladelsen kan naturligvis trækkes tilbage.
Situationsbillederne må vi bringe uden tilladelse, men det gælder for alle billeder, at forældre til hver en tid kan kræve et billede fjernet fra sitet øjeblikkeligt.
Også personalet kan kræve at få et evt. billede af dem fjernet, hvis den fotograferede måtte ønske det.

Kopiering af indhold fra Ådalskolens site

Indholdet her på sitet aada.dk må gerne kopieres med opgivelse af kilde dog ikke til kommercielt brug, idet de almindelige regler (f.eks. Ophavsretsloven) i øvrigt respekteres. Det, vi har andre steder fra eller har tilladelse til at vise (f.eks portrætbilleder), må naturligvis ikke vises af andre uden at disse selv indhenter tilladelse. 
Endelig vil vi gerne orienteres - mest for interessens skyld.