Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole

ForældreIntra

På Ådalskolen, Fangel Friskole anvender vi ForældreIntra til det meste af den almindelige og vigtige kommunikation mellem skole og hjem.
ForældreIntra er et sikret elektronisk kommunikationsmiddel, som kun skolens pædagogiske personale og forældre har adgang til.
 
For at styrke og effektivisere kommunikationen mellem skole og hjem har alle forældre adgang til ForældreIntra, hvor al information vedr. fælles arrangementer for skolen eller klassen kommunikeres. ForældreIntra kan også anvendes af medarbejderne til at kommunikere skriftligt med den enkelte elevs forældre, ligesom forældre opfordres til at skriftlig kommunikation med personalet foregår via ForældreIntra.
ForældreIntra afløser ikke den løbende verbale dialog forældre og lærer imellem.

Hvordan kommer man i gang?

I menuen i venstre side på skolens hjemmeside findes undermenupunktet "Log på ForældreIntra", der giver direkte adgang til vores ForældreIntra.
Vil man selv skrive den direkte url, kan man naturligvis gøre det: http://www.aada.skoleintra.dk/fi
Man kan naturligvis også benytte sin smartphone, hvor denne url benyttes: http://www.aada.skoleintra.dk/mobil
Første gang man benytter ForældreIntra benyttes et brugernavn og en adgangskode, som udleveres fra kontoret. Da fortrolig kommunikation sker via ForældreIntra, bør kodeordene opbevares med omtanke.
Skulle adgangskoden bortkomme, henvender man sig blot til kontoret.
 

Hvad kan ForældreIntra f.eks. bruges til på Ådalskolen?

 • Vi sender beskeder via ForældreIntra. Menupunktet Beskeder kan bl.a. findes i venstre menu.
 • Kontaktbogen ligger også i ForældreIntra. Også kontaktbogen kan kun ses af forældre/værge og lærere på skolen.
 • Det er også via ForældreIntra aftaler omkring skole/hjem-samtalerne kommer i stand. Også linket til samtaler findes i højre menu i ForældreIntra.
 • Aktivitetskalenderen findes som et menupunkt under Information i venstre menu. Her kan du se en række aktiviteter for dit barns klasse eller for forældrene.
 • I ForældreIntra kan man finde klasselister, fødselsdagslister, lister over forældre etc. Vælg Kontakt i venstre menu i ForældreIntra. Vælg derpå Klasselister. Vælg derefter listetype i "Vælg indhold".
 • Også det aktuelle skema kan findes i ForældreIntra. Se under "Information" i vestre menu.
 • Man kan endvidere se i lektiebogen, hvilke lektier eleven har for. Lektiebogen kan findes under Information i venstre menu.
  I lektiebogen er lektierne skrevet ind til den dag, hvor lektierne skal være lavet.
 • Man kan der finde årsplanerne for de fag dit barn/dine børn har. Årsplaner for et skoleår vil typisk være klar sidst i august. Linket til årsplanerne er i højre menu i ForældreIntra.
 • Hertil kommer en række funktioner som f.eks. opslagstavle for klassen (er på forsiden), "Billedarkiv"), om meget mere.
Man er meget velkommen til at hente hjælp hos mig, hvis noget skulle drille i forbindelse med brug af ForældreIntra. Vi kan klare meget pr. telefon, ligesom jeg også meget gerne står til rådighed med vejledning og et lille kursus. Kom bare ind og spørg - jeg vil gerne hjælpe.
Man kan også med held bruge vejledningen i ForældreIntra: Vælg "Hjælp" i venstre menu; derefter vælges "Skr. vejledning" eller "Videovejledning".
 
  


Hvem kan få adgang til ForældreIntra?

Som standard gives kun adgang til den eller de personer, der er registreret som havende forældremyndigheden over eleven jævnfør skolens administrative system.
I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt eller ønskeligt, at en tredje voksen tilknyttes en elev på ForældreIntra. Dette kræver naturligvis en særlig tilladelse fra de(n) person(er), der har forældremyndigheden. Bemærk at en tredje person også vil kunne kontaktes af lærere, pædagoger og andre forældre via skolens intranet.