Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Skole/Hjem samarbejde

Vi lægger vægt på den jævnlige og gode kontakt mellem skole og hjem, der er præget af ansvar, respekt for og tillid til hinanden. Det forventes, at forældrene er engagerede i børnenes hverdag på skolen, og bl.a. i videst mulig udstrækning deltager i arrangementer på skolen.
 
Forældre er også velkomne til at være med i undervisningen.
 
Den løbende dialog forældre og lærer imellem er meget vigtig. Forældre kan altid kontakte lærerne, hvis de har brug for en snak om eleven, ligesom skolen forventes at blive kontaktet, hvis der sker væsentlige forandringer i familien, så der kan tages vare på, drages omsorg for og imødekomme eleven.
Skolen kontakter altid forældrene, hvis der er længerevarende problemer eller akut opståede tillidsbrud.

Eksempler på skole/hjem samarbejdet i praksis

Skolelederen har ved indskrivning af kommende elever samt ved forældremøde i Børnehaveklassen (bhkl.), inden skolestart en snak med alle børn og forældre, hvor de bliver gjort bekendt med skolens værdigrundlag, og hvilke forventninger skolen har til forældrene og børnene. Der henvises i øvrigt til skolens politikker.
 
Lærerne afholder hjemmebesøg i 1. klasse, og nye elever tilbydes dette til og med 6. klasse.
 
Velkomstfest for bhkl. og 1. kl. i løbet af sensommeren, 1. klasses forældre arrangerer og inviterer.
 
Forældremøder afholdes i alle klasser i løbet af efteråret med deltagelse af et bestyrelsesmedlem.
Disse forældremøder kan sagtens planlægges af forældre. Hvis behovet for et ekstraordinært forældremøde opstår, er der, efter aftale med klasselæreren, mulighed for et sådant. På forældremødet vælges to eller flere forældrerepræsentanter pr. klasse pr. år, som kan arrangere diverse arrangementer, fester for eleverne og hjælpe til ved møder.
 
Forældresamtaler finder ligeledes sted i løbet af skoleåret, hvor dansk- og matematiklæreren altid deltager, senere i forløbet deltager sproglærerne også. Fra ca. 6.kl. deltager eleverne i disse samtaler. Indtil 2. klasse er der to af disse samtaler om året. Derefter er den anden samtale i skoleåret en elev-lærersamtale.
 

I foråret afholdes endnu et forældrearrangement, som oftest er et lejrskolemøde, hvor forældrene orienteres om lejrskolen.