Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Skema over antallet af ugentlige lektioner fordelt på fag og klassetrin

 
Fag: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse    
Dansk ** 10 11 10 9 7 7 7 7 7 7    
Engelsk   1 1 2 2 3 3 3 3 3    
Tysk           1 2 3 3 3    
Historie       1 2 2 2 1 2 1    
Kristendomskundskab   2 1 1 1 1 2 ****0 1 1    
Samfundsfag                 2 2    
Matematik 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5    
Natur/teknik   1 2 2 3 2 2          
Geografi               2 1 1    
Biologi               2 2 1    
Fysik/kemi               2 2 3    
Idræt 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2    
Musik 2 2 2 2 2 2 1          
Billedkunst   1 2 2 2 1 *1 1 1      
Håndarbejde          *1 2 *1          
Sløjd/design         *1 2 *1 *1        
Madkundskab             2 *1        
Svømning ***         0 2            
Kor *****     0,25                  
Drama                   1    
Praktisk/musike valgfag               *1 *1 *1    
Lektioner pr. uge 20 25 25,25 26 30 32 32 32 32 32 I alt: 284,25
 
*      Undervisningen afvikles med to lektioner om ugen i et halvt år svarende til én lektion på et år.
**    Disse timer rummer "skoletræning, dansk, matematik og elementer fra andre fag. 
***  På Ådalskolen bliver svømning afholdt hvert andet år, hvor 4. klasse og 5. klasse svømmer sammen i Svømmehallen Højme. Skolens elever har således svømmeundervisning et år med to sammenhængende lektioner om ugen på enten fjerde eller femte klassetrin. I 2017-2018 har eleverne ikke svømning, men vil have det året efter.
**** Der er ikke undervisning i kristendom i 7. klasse, men de fleste elever deltager i konfirmationsforberedelse to lektioner om ugen.
***** Kor tilbydes kun i en periode fra jul til påske. 
Opdateret 25.03.2019