Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Børneattester

Potentielle nyansatte på Ådalskolen skal inden ansættelseskontraktens underskrivelse medvirke til fremskaffelse af uplettet børneattest.


Én gang årligt indhentes nye børneatteste på alle ansatte.