Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Blandede politikker og beslutninger

Børneattester

Potentielle nyansatte på Ådalskolen skal inden ansættelseskontraktens underskrivelse medvirke til fremskaffelse af uplettet børneattest.
Én gang årligt indhentes nye børneatteste på alle ansatte.

 

Flere beslutninger indskrives her efterhånden som de vedtages