Som fri tilskudsberettiget grundskole skal Ådalskolens bestyrelse udpege en tilsynsførende, som overfor undervisningsministeriet garanterer, at undervisningsniveauet overholder visse minimumskrav.
 
 
På generalforsamlingen den 21. marts 2012 blev Ellen Lykke Nielsen valgt som ny tilsynsførende for en periode på fire år.
Der er fra ministeriets side lavet nye regler for tilsynsførende, idet de nu skal certificeres. Det er  Ellen Lykke Nielsen blevet.
 

Interesserede kan søge yderligere information i "Lov om friskoler og private grundskoler mv." på undervisningsministeriets websted.

Se tilsynserklæringer udarbejdet af tilsynsførende