Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole

Undervisningsmiljøvurdering  

Den seneste undervisningsmiljøvurdering viser, at eleverne på Ådalskolen fortsat har gode forhold på skolen. Der er generelt set stor tilfredshed med det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Her ses udpluk fra UMV17:

 • 100% af respondenterne er glade for deres klasse.

 • 100% af respondenterne i gruppen 4.- 9. kl., samt 98% af de øvrige respondenter er glade for deres skole.

 • 100% af de adspurgte i det ene spørgeskema svarer, at de ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand på skolen.

 • Der gives udtryk for overvejende tilfredshed med skolens rammer. F.eks. svarer 93% af respondenterne i indskolingen, at der er gode udeområder på skolen.

 • I et spørgeskema i udskolingen tilkendegiver alle respondenter (100%), at de har mulighed for at være fysisk aktive og bevæge sig både indendørs og udendørs i skolen.

 • I 9. kl. er alle respondenter (100%) glade for deres skole, mens det tilsvarende tal for Odense kommunes skoler som helhed er blot 78,56%

 • Angående ’faglig trivsel’ er det dejligt at kunne konstatere, at ingen respondenter (0%) oplever ikke at klare sig godt i skolen eller ikke at gøre fremskridt.

 • Endvidere tilkendegiver alle, at lærerne anerkender elevernes fremskridt, der enten af lærerne vurderes til at være ’middel’, ’gode’ eller ’virkelig gode’.

 • Respondenterne i alle klassetrin vurderer generelt, at de har gode problemløsningsevner. Det gælder 96% af respondenterne blandt de yngste (0.-3. kl.) og 94% blandt resten. Dette er sikkert afgørende for, at så mange som 94% svarer, at de både lykkes med at lære det, de gerne vil i skolen, og at de oftest klarer det, de sætter sig for.

 • Respondenterne vurderer det æstetiske undervisningsmiljø på Ådalskolen positivt. Blandt de yngste årgange vurderer 93,5% af respondenterne, at skolen enten er ’lidt’ eller ’meget flot’

 • Respondenter fra 9. kl. blev bedt om at krydse af ved relevante tillægsord, der kan beskrive deres syn på skolen. (Hver elev kunne sætte flere krydser). 63% satte kryds ved svarmulighederne ’hyggelig’ og 'rar', som var topscorerne.           
  Samme øvelse lavede respondenterne fra 6. klasse, hvor top 5 var disse ord: 'hyggelig' (78%), 'rar' (67%), 'velholdt' (61%), ’indbydende’ (56%), mens ’lys’ og ’pæn’ kom på en femteplads (50%). Ingen respondenter satte disse negative ord på Ådalskolen: ’Nedslidt’ eller ’upersonlig’.

 • Alle respondenter i 9. kl. tilkendegiver, at på Ådalskolen er eleverne i nogen omfang med til at bestemme, hvordan skolen skal indrettes og udsmykkes.

 • I aldersgruppen fra 4.-9. kl. synes 94%, at skolen er ren ”for det meste” eller ”nogle gange”. 

Vi linker her til den seneste undervisningsmiljøvurdering, hvis du ønsker at læse nærmere

 

Skoleleder, formand for skolens AMO, og ansvarlig for udarbejdelsen af UMV 2014  og UMV 2017
Karsten Julsbjerg Andreasen