Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
Ordensregler på Ådalskolen
 
" Man må íkke skade andre eller sætte livet til, - og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil..."  fra "Kardemomme-loven" , "Folk og røvere i Kardemommeby" af Thorbjørn Egner.

Vi vil gerne give hinanden og vores elever en god og tryg hverdag, hvor der er ro til at koncentrere sig, frihed til at undre sig og plads til at ”skyde den af”, uden at det går ud over andre. Der er sådan set kun brug for én grundregel, som forekommer så naturlig, at det næsten er noget pjat at skrive den ned. Men den kunne lyde noget i denne retning:

Børn og voksne skal behandle hinanden og skolen med omsorg og respekt.

Men nogen gange kan det godt være svært at regne ud, hvornår man forstyrrer, generer eller sårer hinanden. Det kan også være svært at vide, hvad tingene kan holde til. Nogen gange har man ikke overskud til at tænke over sådan noget samtidig med at man ”skyder den af”.

Traditioner, vaner og regler kan være en hjælp, så man ikke behøver tænke så meget hele tiden. Det kan give en vis tryghed, at vide at ”de store” ved, hvor og hvornår de ifølge fast aftale kan smide snebolde i hovedet på én. Omvendt kan det være ganske utrygt, hvis det skal bero på de stores egne overvejelser og vurderinger midt i en sneboldkamp.

Derfor har lærerne lavet nogle ret ”firkantede” regler, som er nemme at huske og forstå, også når man har hovedet fuldt af andre vigtige ting. Lærerne har lovet hinanden, at hjælpes med at håndhæve reglerne, også når det umiddelbart kunne være sjovere, hyggeligere eller bare nemmere at lade være.

Reglerne er lavet for at vi alle her, nu og på lang sigt skal have det så godt som muligt. Hvis en regel kommer på tværs af det, skal man bryde den [1*]! Hvis en regel ikke er til at holde eller forhindrer trivsel og læring mere end den gavner, skal den slettes eller laves om. Elever, forældre og lærere bør sætte sig ind i reglerne og være med til at værne om dem og gøre dem bedre.

Ådalskolens ordensregler
 
 • En lærers ord er i en given situation altid overordnet skolens regler. [2*]

 • Tyggegummi er forbudt.

 • Ingen løb eller vild leg indenfor.

 • Elever må ikke gå i kopirum, depot, billedkunstdepot, håndarbejdsskabe og lignende uden voksne.

 • Eleverne må ikke lytte til musik eller spille på skolens computere.

 • Om morgenen:
  Skolen er åben for elever fra kl. 7.40. [3*]
  Man kan sætte sig klar til morgensang i Samlingssalen, når Claus Nielsen åbner dørene omkring kl. 7.50.

 • Al spisning og drikning foregår i klasselokalerne.

 • Børnehaveklassen til om med 5. klasse skal ud i frisk luft efter 10 minutters frikvarter (dvs. kl. 9.45 og 11.40)

 • I frikvartererne må eleverne opholde sig i skolegården, i skoven SØ for boldbanerne, på legepladserne og på boldbanerne.

 • Eleverne må ikke opholde sig ved skolens hovedindgang eller ved parkeringsanlæggene.

 • I tilfælde af snevejr:
  Der må ikke kastes med sne på legepladsen og i skolegården.
  Suleri og snevaskning er forbudt.
  Snebolde og sneleg for 6.- 9. klasse foregår på græsarealet ("Komarken") bag 5. klasses lokale
  Snebolde og sneleg for 2.- 5. klasse foregår på sportspladsen
  Børnehaveklassen - 1. klasse kan lege med sne (ingen snebolde!) ved legepladsen og Fritteren

 • Elever som bliver bedt om at forlade undervisningen skal gå ned og melde sig på kontoret

 • De må ikke forlade kontoret, før de har snakket med den pågældende lærer
  Alt efter situationens karakter kontaktes hjemmet

 • Rygning, alkoholindtagelse og lignende i skoletiden og på lejrskoler er forbudt og medfører hjemsendelse.

 • Når vi cykler i skolens regi, benyttes altid cykelhjelm. Dette gælder alle elever.

 • Ved løb på skateboards, rulleskøjter, waveboards, etc. i skoletiden eller i SFO'ens åbningstid må for indskolingens eleverns vedkommende kun ske med hjelm.

 • Eleverne fra 0. til 5. klasse må gerne medbringe mobiltelefoner på skolen, men de skal være slukkede i skoletiden.

 
For eleverne fra 6. til 9. klasse gælder følgende ”Elektronik-regler
 • Under elektronik hører mobiltelefon, i-pod, i-pad, bærbare computer og andet lignende.

 • I første frikvarter må man:
  bruge sit elektronik på lydløs eller med headset i klassen
  lade tavlen være helt slukket

 • Elektronikken kan efter aftale med en lærer bruges i forbindelse med undervisning. Det er i den forbindelsen den pågældende lærer, der sætter reglerne.

 • Brydes reglerne bliver elektronikken konfiskeret og anbragt forsvarligt på kontoret. Det konfiskerede hardware kan afhentes efter skolelederen er blevet kontaktet og har været i dialog med en forælder.
  (Er skolelederen ikke er til at træffe den pågældende dag, kan klasselæreren kontaktes).

Fodnoter:
 1.    Man må ikke løbe på gangene. Men hvis éns klassekammerat ligger på gulvet og ikke kan trække vejret, må man selvfølgelig løbe alle steder for hurtigt at få fat i en voksen. Hvis klassekammeraten ”bare” har slået benet og har svært ved at støtte på det, må man overveje om det er nødvendigt at bryde løbereglen og risikere at løbe en mindre elev over ende… - hjernerystelse…- kraniebrud… Når man kan overveje at bryde reglerne, skal man lade være. Det skal være indlysende for at det er i orden.
 2.    Lærerne bestemmer over reglerne. Hvis en lærer giver lov til at bryde en regel, gælder det kun i situationen mens læreren er tilstede, eller så længe det er aftalt.
 3.    Elever, hvis bus ankommer tidligere, eller som af andre grunde har brug for at komme på skolen om før kl. 7.40 kan have andre faste aftaler ligesom eleverne i morgenfritteren.