Ådalskolen d. 29. januar 2009

Til Fynbo-Fonden

Vi er en snart 150 år gammel Grundtvig-Koldsk friskole med 220 elever fra 0. til 9. klasse.

I forbindelse med vores gymnastiksal, har vi på skolen en scene som vi bruger meget, men godt kunne tænke os at bruge endnu mere. Vi gør en del ud af musik og drama og huser også en afdeling af Odense Musikskole. Undertegnede lærer har i samarbejde med skolens pedel monteret lys- og lydanlæg, så scenen er fleksibel og nem at bruge. Vi er p.t. med nogle forældres hjælp i gang med at lave et system af bagtæpper, så vi kan lave scene-setups i flere niveauer bag hinanden.

 

Vores gymnastiksal bruger vi udover skolens idrætsundervisning og større fællesarrangementer til morgensang hver morgen, hvor vi synger mindst to sange, får beskeder og undertiden har lidt optræden og lignende. Vi synger fra to forskellige sangbøger, en sangmappe og nu og da fra overheadprojektor-transparenter. Det gør vi også til de forskellige møder, kulturelle arrangementer og festligheder, der afholdes i gymnastiksalen.

 

Overheadprojektoren er omstændelig at bruge, står i vejen i salen og er kun lige akkurat lysstærk nok til den store sal. Såvel kreativiteten som spontaniteten ville få bedre kår med en god moderne projektor inde bagerst i scenerummet, der kunne projektere på et ”baglyslærred” umiddelbart bag scenetæppet. Vi ville så fra computer mm. kunne vise morgensange, film, video, fjernsyn, elevers PowerPoint-fremlæggelser, diasshows med mere for hele skolen på en gang. Computeren ville med ”fast installation” nemt kunne tilsluttes fra skabet i salen, hvor også vores lydanlæg står. Når en fast projektor skal sidde inde i scenerummet, er det for at ”skåne den for idrætsaktiviteter”, for nemt at kunne komme til den (i salen er der højt til loftet), og endelig fordi den således også vil kunne bruges i teater-/musiksammenhæng, hvor vi f.eks. vil kunne scanne et maleri og projektere det op som kulisse, lave levende baggrunde under koncertindslag og shows med meget mere. Alle på skolen er tændte på tanken og projektor og lærred ville helt sikkert blive brugt hver morgen og mange skoletimer, eftermiddage og aftener.

 

Men en ordentlig projektor og et ordentligt baglyslærred er en ret dyr affære, og selvom vi er en gammel velkonsolideret skole, ligger vi under for et treårigt tilskudsefterslæb i forhold til lønudgifterne, - noget som pt. desværre ”afvikler” en del friskoler – så medmindre vi får hjælp ”udefra”, bliver det ikke til noget. Derfor vil vi høre, om ikke opkvalificeringen af Ådalskolen, Fangel Friskoles, morgensang, elevfremlæggelser og fælles kulturelle arrangementer var noget, Fynbo-Fonden kunne tænke sig at hjælpe os med.

 

Vi har søgt og fået forskellige tilbud og vedlægger her det mest relevante.

 

Med venlig hilsen

Musik-, IT- og dramalærer                                                                                             Skoleleder

Knud Kalnæs                                                                                                              Ole Olsen