Ådalskolens elever betjenes af Ungdoms- og Uddannelsesvejledning Odense (UUO) ved skolevejleder Lis Kirkegaard, der kontor på Ådalskolen