ÅPOSTEN JANUAR 2010

 

Computer.

 

Vi lever i en tid, hvor vi i vid udstrækning henter viden via nettet, hvilket betyder at vi ofte benytter PC’er.

For mange år siden købte vi en del stationære computere, senere overgik vi til bærbare computere, og vi må sige, at alle vore computere benyttes flittigt.

Mulighederne for at gå på nettet og søge brugbar viden m.m. blev optimeret, da vi etablerede trådløst adgang til nettet. Vi bruger en del tid på at være ’kildekritisk’ – vi skal ikke tro på alt, hvad vi kan læse på nettet, vi må ikke være godtroende, men kritiske på en god og konstruktiv måde.

Flere og flere af vore ældre elever medbringer selv deres PC’er til undervisningsbrug, for som de siger, det er vigtigt, at maskinen virker, når den skal bruges – og det har de naturlig ret i.

 

Fremover:

*eleverne i 8. og 9. klasse benytter fremover egen computer til undervisningsbrug/studiebrug.    

  

  Fordele:

*eleverne kan nemt gøre egne notater.

*eleverne kan nemt arbejde videre med påbegyndte opgaver.

*elevernes tid bliver effektiviseret, idet de hele tiden har deres PC’er ved hånden.

*eleverne har computeren, når den skal bruges – skolens computere skal altid reserveres            

   forud og i god tid.

 

Ovennævnte er startet i 8. kl. i skoleåret 2009/10 og efterfulgt i 9. klasse i 2010/11.

 

 Skolen sørger naturligvis for, at elevernes pc’er kan el-tilsluttes.

 

Så et stort skoleønske til vores 7. klasses elever, der snart skal konfirmeres:

Ønsk jer en personlig computer – det vil gøre skolelivet meget nemmere.

 

Der vil dog stadigvæk være mulighed for at reservere en skolecomputer – men det skal altid gøres i ret god tid.

 

Kalenderen januar og februar 2010

Uge 1

 

Fredag den 8. januar                                Reception for Rie Freitag – kl. 15-17

 

Uge 2

 

Mandag den 11. januar       Terminsprøve 9. kl. - skriftlig fremstilling kl. 9-12.30

Tirsdag den 12. januar        Terminsprøve 9. kl. - retstavning og læseprøve kl. 10-11.30

Onsdag den 13. januar       Terminsprøve 9. kl. - geografi og biologi kl. 9-10.30

                                                                                       Samtaler i 8. klasse kl.

                                                                                       5.kl.og Margit har besøg af sundhedsplejerske

                                                                                       9. kl. i Odense Teater

Torsdag den 14. januar       bhk, 1. og 2. kl. på Skægspire kl. 8.30-12.15

                                                                                       Terminsprøve 9. kl. - engelsk kl. 9-20

                                                                                       Samtaler i 8. kl.

Fredag den 15. januar                              100 dages fest i 0. kl.

                                                                                       Terminsprøve 9. kl. - matematik kl. 9-13

 

Uge 3

 

Uge 4

 

Tirsdag den 26. januar        Samtaler i 2. kl.

                                                                                       Samtaler i 5. kl.

Onsdag den 27. januar       Personale/bestyrelsesmøde

Torsdag den 28. januar       Samtaler i 2. kl.

                                                                                       Cafemøde for forårets afgangsprøver i 9. kl.

 

Uge 5

 

Tirsdag den 2. februar                              Samtaler i 1. kl.

Torsdag den 4. februar       Samtaler i 1. kl.

Søndag den 7. februar                              Klassearrangement i 5. kl.

 

Uge 6

 

Mandag den 8. februar og

resten af ugen                                                                 Projektopgave 9. kl.

                                                                                       teatertur for 3., 4., 5., 6. og 7. kl.

Tirsdag den 9. februar                              Samtaler 3. a

Onsdag den 10. februar      Ole Olsen – netværksmøde

Torsdag den 11. februar      Samtaler i 3. a

Fredag den 12. februar       Fastelavnsarrangement

 

Uge 7                                                                            

                                                                                       Emneuge for hele skolen

                                                                                       7.kl. øver skuespil

Torsdag en 18. februar        Skolefest - skuespil

 

 

Bestyrelsen ønsker Godt Nytår.

 

Bestyrelsen glæder sig til et nyt og spændende arbejdsår. På første bestyrelsesmøde i år er den ny forretningsorden godkendt og underskrevet. Der blev tal om evt. nye renoveringer, samt hvilke temaer, der er væsentlige for 2010.

 

Med henvisning til kommende generalforsamling gør bestyrelsen opmærksom på, at forslag, der ønskes at blive behandlet på generalforsamlingen, skal være os i hænde senest 1. februar 2010.

 

                                                                                                                                                        Med venlig hilsen

                                                                                                                                                        Bestyrelsen

 

Praktikanter.

 

Som omtalt i Åposten i december kommer der praktikanter i ugerne 4-11.

 

Hans Henrik Jepsen skal i ugerne 2-7 undervise i matematik og natur og teknik i 6. kl., tysk i 7. klasse samt geografi i 8. kl.

 

Sandie Frandsen skal i ugerne 4-11 undervise i dansk og idræt i 4. kl., idræt i 3.a samt idræt i 8. og 9. kl.

 

Anna Rosa Hansson skal i ugerne 4-11 undervise i dansk i 3. a, idræt i 6. kl., idræt i 8. kl. samt idræt

og samfundsfag i 9. kl.