Åposten April 2011

 

Personalesituationen.


 

Rune Clemmensen, som blev ansat som barselsvikar den 1. august 2010 stopper den 15. april.

Rune er blevet ansat i Kerteminde som ungdomsvejleder.

Mads Villebro, som allerede er vikar på Ådalskolen, skal læse flere timer. Herudover har vi ansat Jesper Kofoed som vikar. Jesper er fra samme årgang på Odense Seminarium som Mads Villebro og Christine Bendix. Herudover er der mindre interne justeringer.


 

Marlene Holm og Mette Damgård vender tilbage til skolen den 1. august 2011 efter endt barselsorlov.


 

Ellen Lykke Nielsen går på efterløn den 1. august 2011 og Pia Naamansen har fået bevilliget yderligere et års tjenestefri orlov fra den 1. august 2011.


 

Elevsituation.


 

William Høj Werenberg og Fillip Jason Kjær Stenstrøm er startet i 3. klasse og Kristine Kjær Stenstrøm er startet i 7. klasse – alle 3 i marts 2011.


 

Musik.


 

Med starten af skoleåret 2011/12 er det slut med aktiviteter i Odense Musikskole på Ådalskolen.

Al musikundervisning under Odense Musikskole i vores nærområde flytter til Bellingeskolen.


 

Cykelbroindvielse.


 

Fredag den 29. april indvies den nye cykelbro over Assensvej. I skrivende stund regner vi med at elever fra Ådalskolen deltager i indvielsen, der finder sted fra kl. 9 til kl. 10.


 


 


 

Lejrskoler.


 

Fra 3. - 9. april 2011 tager 9. klasse til Tjekkiet med Lars Vakker og Jens Bo Jensen.

Fra 3. - 8. april 2011 tager 8. klasse til Berlin sammen med Jørgen Rolsted og Rune Clemmensen.

Fra 2. - 6. maj 2011 tager 5. klasse til Læsø med Kristine Grauenkjær og Claus Uhrenholt.

Fra 22. - 27. maj 2011 tager 6. klasse til Bornholm med Christine Bendix og Margit Baisgaard.

Fra 23. - 25. maj 2011 tager 2. klasse til Vejle Fjord med Jørgen Rolsted og Knud Kalnæs.

Fra 30. maj til 1. juni 2011 tager bhk og 1. klasse til Skåstrup Strand med Kirsten Post, Käthe Holm Nielsen, Jette Skjærlund og Jens Bo Jensen.

Fra 30. maj til 1. juni 2011 tager 3. klasse til Bogø med Mette Svenstrup og Claus Nielsen.

Fra 6. - 10. juni 2011 tager 7. klasse med lejrskoleskibet Fylla sammen med Lizzi Mortensen og Margit Baisgaard.

Fra 7. - 10. juni 2011 tager 4. b til Naturskolen Åløkkestedet,Tarup-Davinde med Christine Bendix og Sandra Rosenberg.

Fra 14. - 17. juni 2011 tager 4.a til Lohals med Kristine Grauenkjær og Claus Uhrenholt.


 


 

Generalforsamling.


 

Der var pænt fremmøde til generalforsamlingen den 23. marts 2011. Referatet fra generalforsamlingen vil blive lagt på skolens hjemmeside.


 

Regnskabet for 2010: omsætning kr. 13,5 mio. kr., resultat underskud på kr. 82.100,-, aktiver 20,1 mio. kr. og egenkapital 7,9 mio. kr.


 

Dispositionsbegrænsningen (en reduktion af statstilskuddet besluttet af Undervisningsministeriet som led i Folketingets genopretning af dansk økonomi) på ca. 129.000 kr., gjorde, at året 2010 sluttede med et underskud på 82.100,-kr. mod et budgetteret overskud på 9.000,- kr. Statstilskuddet reduceres over de næste år med 1%-point om året fra 75% til 71%.


 

Ole oplyste, at skolens likvide midler (ca. 2,3 mio. kr.) er fordelt på flere forskellige banker, således at der ikke i nogen bank står med end garantibeløbet på 750.000 kr.


 

Skolens tilsynsførende er Kirsten Dalhøj og Henrik Lorentzen. Kirsten fortalte om hendes og Henriks oplevelser, når de som led i deres tilsyn har besøgt Ådalskolen og de enkelte klasser. Kirsten fortalte, at hun oplevede engagerede elever og lærere, og hun konkluderede, at Ådalskolen lever op til de krav, der stilles til en friskole i Danmark. Kirsten oplæste den skriftlige udtalelse, som også kommer til at ligge på hjemmesiden.

 

Pia Bøg Madsen og Henrik Wenckell blev genvalgt til bestyrelsen af skolekredsen.

Gertie Sørensen og Jens Kierkegaard blev genvalgt til bestyrelsen af forældrekredsen. Gertie for en 2-årig periode og Jens for en 1-årig periode.


Som suppleanter blev Ulla Raun valgt af skolekredsen og Peter Schroll af forældrekredsen.


 

Mange tak.


Stor tak til de forældre, der overtog undervisningen fredag den 18. marts. I lighed med sidste år herskede der en speciel og rolig stemning på skolen. Det giver personalet mulighed for at forlade skolen efter morgensang og derved komme i gang med pædagogisk week-end på et tidligt tidspunkt.


Fritterlejr.


Lejren afholdes fredag den 29. april til lørdag den 1. maj 2011 som sædvanligt ved Port Arthur, Solevad. Året tema er: Sørøvere. Der deltager 68 børn og 6 voksne.


Forældreintra.


Der er vedlagt information om forældreintra i Åposten.

Vil I venligst tjekke at jeres oplysninger er rigtige. Data er overført fra skolens administrationssystem, og herved kan der være nogle oplysninger, der har lagt sig forkert.


Det er meningen at I som forældre selv ajourfører forældreintra. Skolens kontor skal have besked ved ændringer, så oplysninger i administrationssystemet bliver rettet.


 

Kalender april 2011


 

Uge 13

Fredag den 1. april Introduktionskursus 8. klasse

Søndag den 3. april 8. og 9. klasse på lejrskole

 

Uge 12

Mandag den 4. april 8. og 9. klasse på lejrskole

Tirsdag den 5. april 8. og 9. klasse på lejrskole

Onsdag den 6. april 8. og 9. klasse på lejrskole

Bhk. og 5. klasse - venskabssamvær

Torsdag den 7. april 8. og 9. klasse på lejrskole

5. kl. i biografen

Fredag den 8. april 8. og 9. klasse på lejrskole

Lørdag den 9. april 9. klasse på lejrskole


 

Uge 13

Onsdag den 13. april 9. klasse til København

Forårskoncert kl. 19 – kl. 21.

Torsdag den 14. april Bhk. på besøg på Alsalahia-skolen


 

Uge 14 – påskeferie


 

Uge 15

Torsdag den 28. april Foredrag for 7., 8. og 9. kl. ”hvorfor børn vokser”. Foredraget ligger

i skoletiden.

Koncert med rytmiske sammenspilshold fra Odense Musikskole

Samtaler i Bhk.

Fredag den 29. april Fritterlejr

Lørdag den 30. april Fritterlejr

Søndag den 1. maj Fritterlejr


 


 

 

LADYWALK 2011


 

Kære piger – store som små.

Ladywalk er, som navnet siger, en vandretur kun for piger. Arrangementet foregår samtidig i flere danske byer bl.a. også i Odense, og turen er på 7 eller 12 km. Der er ingen aldersgrænse, så selv små piger i klapvogn må deltage.

Overskuddet fra årets Ladywalk tilfalder Scleroseforeningen, som ønsker at forske i, hvorfor flere kvinder får sclerose. Hjerteforeningen støtter forskningsprojektet ”Elsk hjertet”, som forsker i ”kvinders hjerte” og ”kvinder og hjertekarsygdomme”. Læs mere på www.ladywalk.dk

Vi har en drøm om at Ådalskolen deltager i årets Ladywalk 2011 med det største hold af tilmeldte piger. Så allerede nu skal I alle ud og tale godt for ideen. Få fat i naboen, arbejdskollegaen, svigermor, ja alle der kan kalde sig pige. Jeres tilmelding og indmeldelsesgebyr skal vi have senest den onsdag den 27. april 2011.

Sted: Dyrskuepladsen i Odense.

Dato: Mandag den 30. maj 2011 kl. 18.30.

Pris: kr. 110 – så får du også en flot T-shirt og en lille rygpose med indhold

Venlig hilsen

Alle pigerne på Ådalskolen

Margit Baisgaard


 

 


 

.