Åposten august / september

Så er skoleåret 2008 – 09 i fuld gang.
Jeg oplever en stor glæde og et godt engagement hos vore elever og ansatte.
 
Velkomst til

Lau Seest Nielsen                                6. kl.
Oline Hammer                                       7. kl.
Thomas Joyce                                       8. kl.
Sarah Gormsen                                     8. kl.
Emilie Dehlholm-Lambertsen            9. kl.

 
Velkommen tilbage til Ådalskolen efter endt forældreorlov:
Mia Nygaard
Kristine Grauenkjær
 
Velkommen tilbage til arbejdet efter endt jordomrejse:
Mette Svenstrup
 
Pia Stisen Naamansen har fået bevilliget forældreorlov i skoleåret 2008-09
 
Byggeriet er færdigt
Pragtfuldt!
Håndværkerne har haft travlt lige indtil weekenden før skolestarten, men de nåede det!
Vi er glade og stolte af de nye omgivelser, som fremover er hjemsted for skolens fire yngste årgange, samt hjemsted for skolens skolefritidsordning.
- og så er der et pragtfuldt køkken!
 
Og sidst men ikke mindst… området udenfor.
Jens Jensen og Claus Nielsen har utrætteligt arbejdet fra tidlig morgen og ofte til sen aften for at få planeret jorden, revet sten bort, sået græs, lagt grus ud, stampet grus og lagt fliser både bag skolen, langs skolen og foran skolen – et arbejde, som jeg både på skolens vegne og egne vegne er dybt taknemmelig for. Derfor får de to gutter, ud over deres faste timeløn en erkendtlighed for deres enorme flid og fleksibilitet. TAK.
 
Tusind tak for god opbakning til indvielsesarrangementet, fredag den 22. august.
Rigtig mange fra forældrekredsen og skolekredsen samt nuværende og tidligere elever og kolleger deltog i arrangementet.
Tak for den store hjælpsomhed fra forældre og kolleger – en uforglemmelig eftermiddag.
- OG tusind tak for gaver, blomster og planter.
 
 
HUSK
Skoleudflugt til Helnæs Mølle søndag den 31. august 2008
 
 
Orientering
Bestyrelsesmedlemmerne vil på skift i år deltage i de enkelte forældremøder i klasserne.
Kære alle, både børn, kolleger og forældre.
Tak for 4 gode år på Ådalskolen med travlhed og med mange sjove og gode timer.
Jeg er glad for at have været en del af dette sted her i slutningen af mit arbejdsliv.
Jeg går på efterløn og glæder mig til at prøve noget af det, jeg ikke før har haft tid og mulighed for.
Tak for venlighed og opmærksomhed ved min fratræden.
Mange venlige hilsner
Estrid Christiansen
 
Kalenderen august
Uge 35
Torsdag den 28.               Forældremøde 7. kl.
Fredag den 29.                Bhk. på besøg hos Kirsten
Søndag den 31.               Skoleudflugt for hele Ådalskolen
 
Kalenderen september
Uge 36
Tirsdag den 2.                  Forældremøde 8. kl., kl. 17.00
Onsdag den 3.                 Forældremøde 5. kl. – lærermøde
Torsdag den 4.                 Forældremøde 1. kl.
 
Uge 37
Mandag den 8.                 Forældremøde Bhk.
Tirsdag den 9.                  Forældremøde 6. kl.
                                            Forældremøde 3. kl.
Torsdag den 11.               Forældremøde 2.a
Lørdag den 13.                Arbejdslørdag - udsat
 
Uge 38
Tirsdag den 16.                Forældremøde 2.b
                                            8. kl. overbygningstræf i Klatrehallen på Hunderupskolen
Onsdag den 17.               4. kl. Kerteminde Fjord og Bælt
                                            Lærermøde - forældremøde 9. kl., kl. 17.00
 
Uge 39
Onsdag den 24.               6. + 7. + 8. + 9. kl. orienteringsløb i Svanninge Bakker
                                            Personale / bestyrelsesmøde kl. 18.
Torsdag den 25.               9. kl. på SDU, hvor de skal deltage i en debat/konference i Global Mission
Lørdag den 27.                7. kl. og forældre fremstiller kulisser og kostumer
Søndag den 28.               Efterskolernes dag (se andetsteds)
 
Søndag den 28. september er Efterskolernes Dag
ALLE efterskoler i Danmark holder åbent hus den sidste søndag i september.
Benyt jer af muligheden for at få en grundig viden om livet på en efterskole – man kan sagtens nå at besøge nogle stykker på denne søndag.
ALLE er velkomne – og man behøver ikke at tilmelde sig, man kan bare dukke op - også selvom der måske er længe til, man ønsker at bruge efterskolemuligheden.
 
’MORGENÅBNING’ I SFO
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Dora Lund
Torsdag:                                                  Kirsten Post
 
’Morgenvagten’ starter kl. 6.30 – og elever, der er tilmeldt morgenpasningen, er velkomne.
Skolen åbner dørene fra kl. 7.40 – og fra dette tidspunkt er der også tilsyn.
 
HUSK at respektere parkeringsforholdene! Parker i de afmærkede båse – eller på grusparkeringen!
 
Vi har aflyst/udsat arbejdslørdagen pga. travlhed! 
MEN vi har af og til behov for hjælpere, derfor vil det være pragtfuldt, om vi kunne få at vide, om der er nogle i forældrekredsen, der har tid til at hjælpe med nogle af understående ting (tidspunkt for arbejdets udførelse aftales senere):
Hjælpere er velkomne til at kontakte Rie eller Ole på kontoret
 
”Onsdagsaftener”
 
Inden vi ser os om, står onsdagsaftenerne for døren, og en ny serie ”onsdagsaftener” venter på os - en ny serie ”Onsdagsaftener”, hvor vi kan hygge os og producere løs på forskellige værksteder afrundet med fællesspisninger, alt som vi plejer.
 
Datoerne i år 2008 vil være 29. oktober. + 5. + 12. november.
 
Igen i år er vi fra udvalgets side ude at finde folk, der vil stå for nogle aktiviteter og værksteder.
Ud over de øvede og hæderkronede aktiviteter og værksteder, vil vi gerne have introduceret nye ting. Dels fordi det kan skabe afveksling og fornyet interesse, og dels fordi vi ikke har det godt, med at lade de samme frivillige instruktører og værkstedsansvarlige trække læsset år efter år, bare fordi de er gode til det, og vi èn gang har ”fået kloen i dem”.
 
Så derfor –
 
Kom ud af ”starthullerne” og bliv en af vores nye værkstedsholdere
 
For at få fordelt arbejdet på flere hænder, vil vi også meget gerne høre fra forældre, bedsteforældre og gamle elever, som måske ikke lige selv har ideer eller lyst til at stå for et værksted, men som gerne vil gå ind og hjælpe til med at gøre klar, pakke sammen, tage ”en vagt” eller lignende. Det handler om, at de, som står for værkstederne, også skal have mulighed for at cirkulere, få en snak og nå at være lidt sammen med sine egne børn.
 
Find derfor evt. en at dele værksted med.
Ideer til værksteder kunne være.


 
ALLE gode ideer modtages.
Vi håber på tilbagemeldinger hurtigst muligt, dog senest mandag den 22. september 2008.
 
Kontakt en af undertegnede og fortæl om dit/jeres forslag til et værksted, som du/I vil kunne stå for - eller fortæl i hvilket omfang og eventuelt med hvad, du/I kunne tænke at hjælpe til med.
Vi får jo som sædvanlig også brug for et godt hold i køkkenet.
 
Med venlig hilsen
Margit Baisgaard (65 99 26 35), Kirsten Post (62 69 29 41) og Sandra Rosenberg (49 15 19 85)