Kalenderen januar 2009
 

Uge 2
Den 7.          Bestyrelsesmøde
                      Sundhedsplejersken underviser
                      i 6. kl.
                      Lærermøde
Uge 3
Den 13.        Terminsprøve - engelsk
Den 14.        Terminsprøve - matematik
Den 15.        Terminsprøve – skrift. fremstilleing
Den 16.        Terminsprøve – diktat og biologi
                      8. kl. alkohomøde
Den 16.        100-dags-fest i Bhk.
Den 17.        Pædagogisk dag for personalet
 
Uge 4
Den 20.        Samtaler 6. kl.
                      Samtaler 2.b
Den 21.        Lærermøde
Den 22.        Samtaler 6. kl.
                      Samtaler 2.b
                      8. kl. i teater
Uge 5
Den 27.        Samtaler 2.a
Den 28.        Personale / bestyrelsesmøde
Den 29.        Samtaler 2.a
                      1. kl. i bio

Tilsyn på de frie skoler
Undervisningsministeriet har besluttet, at der skal ske ændringer mht. tilsyn på de frie skoler.
Det væsentligste tilsyn skal fortsat føres af forældrene.
Det eksterne forældrevalgte tilsyn, som varetages af Kirsten Dalhøj og Leif Frandsen fortsætter, men fremover skal tilsynsførende ’certificeres’.
Herudover kan staten foretage et almindeligt tilsyn og et skærpet tilsyn.
Flere informationer kan hentes på www.friskoler.dk
 
LANDSMØDE i Dansk Friskoleforening
Lørdag den 18/4 og søndag den 19/4
på Hotel Nyborg Strand.
ALLE er velkomne, man skal blot tilmeldes.
Jeg vil opfordre forældre til at vise interesse i Friskolernes Forening, for uden den er der INGEN friskoler, så bak op om landsmødet.
Ådalskolen betaler mødeudgifterne.
Flere informationer udsendes senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!
 
Nyt vikartilskudssystem gældende fra 1. januar 2009
Der er udarbejdet et nyt vikartilskudssystem, der får stor indflydelse på vores skole med hensyn til løntilskud til vikardækning ved bl.a.:
Der ydes tilskud til
 
Hvem vil hjælpe?
Fredag den 6. & lørdag den 7. marts 2009 ønsker vi at afholde pædagogiske dage, for personalet. Temaet for dagenes indhold oplyses senere.
Vi har lyst til at prøve noget helt nyt – og vi håber, I er med på ideen.
Vi har behov for hjælp fredag den 6. marts!
 
 
 
Lærerne/sfo-erne ud af skolen!! – Forældrene ind i skolen/sfo!!
Lyder det ikke spændende?
Jeg forestiller mig, at lærerne er med fra morgenstunden – og forsvinder fra skole ved 9-tiden, og al undervisning derefter overtages af forældre.
Rent organisatorisk kan en forælder være i egen barns klasse eller i en helt anden klasse. Flere forældre kan gå sammen om en klasse. Lærerne kan hjælpe med ideer til kasseaktiviteter. Mange forældre har en interessant historie/arbejdsmæssig baggrund eller lignende, som kan være interessant at bruge eller benytte sig af i en klasse.
Ja, der er rigtig mange muligheder.
Aktiviteterne kan foregå på skolen – men de kan også foregå uden for skolen.
Jeg forestiller mig, at formiddagen slutter kl. 12.30.
 
Ved 12- tiden har vi brug for 8 forældre til at tage sig af SFO - eleverne
 
Hvem har lyst til at hjælpe skolen? – Kontakt skolen – helst hurtigst muligt!
P.S. Jeg sørger for, at I voksne hjælpere får lidt spiseligt i løbet af formiddagen.
Ole Olsen
 
I decemberudgaven af Åposten efterlyses en udmelding fra den eller de, der har foranlediget lukning af vores skolebod.
Jeg tror, man i rigtig mange familier har gisnet om eller diskuteret hjemme, hvem der mon har sat processen i gang med fødevaremyndighederne. Diskussionerne har åbenbart ført med sig, at børn nu bringer rygter og sladder fra middagsbordet med sig i skole, og på den måde udsætter klassekammerater for, om end ikke decideret mobning, så dog generende omtale, fordi nogen tror, at forældre til barnet har lukket skoleboden.
Jeg må afvise, at vi i vores familie har haft noget som helst med den anmeldelse at gøre og beder rygtesmedene stoppe sladderen.
Uanset om den, der har anmeldt skolen, nogensinde står frem og fortæller om begrundelsen herfor, synes jeg, snakken må forstumme.
Der er ingen tvivl om, at børnenes og familiernes håndtering af mad til salg ikke var lovlig og aldrig ville passere dagens Danmarks smileyordning, så enhver ville være i sin gode ret til at stoppe den bod.
Det, der er rigtig ærgerligt, er, at det fokus, sagen har bragt med sig, kan give bekymring for at stå med fødevarer til mange andre arrangementer af frygt for, at fødevaremyndighederne dukker op og udsteder bøder. Så det får betydning for mange kommende og gode initiativer.
Ærgerligt. - Men stop nu sladderen.
Lisa Nielsen, mor til Esben, Lau og Asmus

 
Praktikanter- I ugerne 4-7 og 9-11 deltager
  • Sofie Burkal Simonsen
  • Christine Bendix
  • Mette Marie Pedersen
i undervisningsarbejdet her på skolen (skemaer ses nedenfor).
Sofie, Christine og Mette går på 3. årgang på Odense Seminarium.
Vi er glade for, at Ådalskolen benyttes som praktikskole for kommende lærere.
De studerende er ’fast knyttet’ til de lærere, der normalt ’læser’ timerne. Det er Ådalskolelærerne, der har hovedansvaret for, hvad de studerende foretager sig i undervisningen, derfor laver de studerende også arbejdsplaner, som lærerne skal godkende, ligesom der ofte foregår vejledning af undervisningssituationerne.
 
Skemaerne ser således ud
 
 
 

 
Sofie
 
 
 
 
 
 
 
 
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
1.time
 
da4 jr
 
da4 jr
 
2.time
 
da4 jr
 
da4 jr
da4 jr
3.time
 
 
 
bio9 lv
 
4.time
da4 jr
 
 
bio9 lv
 
5.time
nt5 cu
hå5 MS
da4 jr
 
 
6. time
nt5 cu
hå5 MS
 
 
 
7.time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christine
 
 
 
 
 
 
 
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
1.time
mat lk
 
 
 
mat4 lk
2.time
 
 
 
 
 
3.time
id2b sr
 
mat4 lk
mat4 lk
 
4.time
id2b sr
 
mat4 lk
 
 
5.time
 
id4 jr
 
Hjk 7 JS
 
6. time
id9 lm
id4 jr
 
Hjk 7 JS
 
7.time
id9 lm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette
 
 
 
 
 
 
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
1.time
 
nt6 mb
 
 
 
2.time
 
nt6 mb
 
 
 
3.time
da6 en
da6 en
da6 en
da6 en
da6 en
4.time
da6 en
 
da6 en
 
 
5.time
 
bio7 lv
hå6 MS
 
 
6. time
 
bio7 lv
hå6 MS
 
 
7.time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt omkring forældremyndighed
Det er normalt, at den forælder, der har forældremyndigheden over barnet, har barnet boende. Derudover er det normalt, at den forælder, der har barnet boende, fortæller den anden forælder nyt fra barnets dagligdag.
Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, har den af jer, der ikke har forældremyndigheden, ret til at få oplysninger om jeres barns forhold til skolen, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger.
Den af jer, der ikke har forældremyndigheden, skal selv henvende sig for at få oplysningerne. Man kan ikke kræve at få oplysningerne skriftligt, medmindre det drejer sig om dokumenter, der i forvejen findes på papir om jeres børns forhold til  skole og institution. Den af jer, der ikke har forældremyndigheden, har også ret til at få orientering om og at deltage i generelle sociale aktiviteter på jeres barns skole og institution. Det kan f.eks. være forældremøder (ikke forældrekonsultationer) og festlige begivenheder.
Hvis skolen, institutionen mv. nægter at give konkrete oplysninger mv., kan der klages til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningen Syddanmark tager sig af sager fra hele landet. Man kan dog ikke klage til statsforvaltningen over de afgørelser, sundhedsvæsenet har truffet.