Åposten Marts 2010

 

 

Ådalskolens ordinære generalforsamling finder sted

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.30 i aulaen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmetællere.

3.      Bestyrelsen aflægger beretning.

4.      Det reviderede regnskab forelægges til orientering.

5.      Udtalelse fra skolens tilsynsførende.

6.      Valg af tilsynsførende.

7.      Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.      Indkomne forslag.

9.      Eventuelt.

 

Følgende er på valg fra skolekredsen:

 

                                                                 Jacob Pilgaard – genopstiller.

                                                                 Lene Nielsen – genopstiller ikke.

                                                                 Jens Mathiesen – genopstiller.

 

Bestyrelsens sammensætning jfr. skolens vedtægter:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som alle skal være forældre til børn på skolen.

Bestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer, der vælges af og blandt forældrene i forældrekredsen, og 5 medlemmer, der vælges af medlemmerne i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår på skift med henholdsvis 3 og 4 årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter.

 

Skolekredsen:                                           Personer med forældremyndighed til børn på Ådalskolen, samt

                                                                 papforældre, biologiske forældre uden forældremyndighed samt

                                                                 bidragydende kommende/tidligere forældre.

 

Forældrekredsen:                Personer med forældremyndighed til børn på Ådalskolen.

 

                                                                 Hvert andet år vælges udelukkende skolekreds. Hvert andet år vælges både                                                                  skole- og forældrekreds.

 

Bellinge, den                                                                                        På bestyrelsens vegne

 

                                                                                                                                   Pia Bøg Madsen, formand

 

 

 

*

 

 

Cecilie Frølund 5. klasse har sammen med sine forældre valgt at stoppe sin skolegang her på Ådalskolen for at fortsætte skolegangen på Kratholmskolen.

Vi ønsker familien held og lykke på den nye skole.

 

Hans Henrik Jepsen har sluttet sin 2. praktikperiode på Ådalskolen.

Hans Henrik har haft undervisning i 6., 7. og 8. klasse.

Herfra skal lyde en stor tak til Hans Henrik – og held og lykke med den sidste del af læreruddannelsen på Odense seminarium.

 

 

Dansk Friskoleforenings landsmøde

 

Vi minder om landsmødet i Dansk Friskoleforening lørdag den 24. og søndag den 25. april 2010.

Mødet holdes på Hotel Fåborg Fjord. Programmet kan ses på Dansk Friskoleforenings hjemmeside under aktivitetskalender.

 

 

Käthe Holm Nielsen har valgt at fratræde sit lederjob i SFO. Käthe fortsætter, og en nærmere jobbeskrivelse er under udarbejdelse.

 

Der vil blive annonceret efter en afdelingsleder til SFO i dagspressen med tiltrædelse 1. august 2010. Ansøgningsfristen vil være tirsdag den 13. april 2010.

 

 

HJÆLP  HJÆLP

 

Vi har hårdt brug for hjælpere til at overtage undervisningen og sfo-pasningen fredag den 5. marts.

 

Undervisning fra kl. 8 – 11.30 og sfo fra 11.30 – 16.

 

 

*

 

 

Kalender for marts 2010

 

Uge 9

 

Tirsdag den 2. marts                                 Klassearrangement i 5. klasse

                                                                                       ”Med skolen i biografen” – 8. kl.

                                                                                       Bedsteforældredag i SFO

 

Torsdag den 4. marts                                Bedsteforældredag i SFO

 

Fredag den 5. marts                                 Personalet på pædagogisk week-end

 

Uge 10

 

Tirsdag den 9. marts                                 Biograftur for 3. a

                                                                                       ”Med skolen i biografen” - 9. klasse

Torsdag den 11. marts                              Biograftur for 2. klasse

                                                                                       Volleystævne i Nr. Lyndelse for 7., 8. og 9. klasse

 

Uge 11

 

Mandag den 15. marts        Samtaler i 5. klasse

                                                                                       Lejrskole 7. klasse

Tirsdag den 16. marts                               Samtaler 5. klasse

                                                                                       Lejrskole 7. klasse

Onsdag den 17. marts                              Lejrskole 7. klasse

                                                                                       Skuespil for 6., 7., 8. og 9. klasse i gymnastilsalen

Torsdag den 18. marts        Lejrskole 7. klasse

Fredag den 19. marts                               Lejrskole 7. klasse

Søndag den 21. marts                              Klassearrangement i 5. klasse

                                                                                       Klassefest 0. klasse

 

Uge 12

 

Onsdag den 24. marts                              Generalforsamling kl. 19.30 i aulaen

Fredag den 26. marts                               Koncert med Mames Babegenush i salen for de ældste elever