Åposten september 2011
 
Skoleåret 2011/12.
 
Vi er kommet godt i gang med skoleåret.
0. klasse                              22 elever: klasselærer Kirsten Post
1. klasse                              22 elever: klasselærer Mette Damgaard/Christine Bendix
2. klasse                              21 elever: klasselærer Jette Skjærlund
3. klasse                              22 elever: klasselærer Jørgen Rolsted
4. klasse                              22 elever: klasselærer Mette Svenstrup
5. A                                                           19 elever: klasselærer Kristine Grauenkjær
5. B                                                           17 elever: klasselærer Sandra Rosenberg
6. klasse                              21 elever: klasselærer Claus Uhrenholt
7. klasse                              19 elever: klasselærer Margit Baisgaard
8. klasse                              19 elever: klasselærer Lizzi Mortensen
9. klasse                              22 elever: klasselærer Marlene Holm
I alt                                                           226 elever.
 
 Elevtallet pr. 5. sept. 2011 ligger til grund for skolens tilskud fra ministeriet.
 
I løbet af efteråret starter vi med at skrive ud til kommende børnehaveklasse. Vi starter med at skrive ud til de første 22 på listen og arbejder os herefter videre på listen. Vi regner med at være færdige med kommende børnehaveklasse først i december 2011.       
 
Forældrecpr. nr.
 
Fra næste skoleår har kontoret brug for forældrenes cpr. nr. For at være på forkant, vil vi allerede nu begynde at taste disse ind, så vil I ringe cpr. nr. til skolens kontor.
 
Ny medarbejder i SFO.
 
Pr. 1. september 2011 har vi ansat Pia Daugaard i en flexjobstilling i sfo. Pia har været i jobprøvning i 5 uger, så mange sfo-forældre har nok hilst på hende. Stort velkommen til Pia
 
Fotografering.
 
Husk fotografering af alle elever og ansatte mandag den 12. september 2011. Fotografen starter med 0. klasse kl. 8.30. Klasselæreren har fået tidsskema for de enkelte klasser. Personalet skal fotograferes i pausen kl. 11.30.
 
”Alle børn cykler”.
 
Det er en kampagne fra Cyklistforbundet støttet af Trygfonden. Se nærmere på www.abc-abc.dk .
Hele skolen deltager.
 
Elevrådet.
 
Elevrådet har indkøbt redskaber til udendørs fitess: en pullup og en air walker. Disse kan ses på www: norwell.dk.
Pengene til indkøbet stammer bl.a. fra sponsorløbet i oktober 2010.
 
 
 
Forældrehjælpere.
 
I løbet af sensommeren/efteråret vil der blive indkaldt til arbejdshjælp blandt forældre. I vil høre nærmere via skoleintra.
 
 
 
Lejrskole.
 
5. A og 5. B tager på lejrskole i Silkeborg. De rejser med DSB og skal bo i et spejdercenter. Eleverne er væk hele uge 36. På lejrskolen vil der være masser af  fysiske aktiviter, bl.a. sejle i kano, orienteringsløb og morgenløb. Eleverne skal besøge kunstmuseum, der skal laves mad og hygges.
 
Velkomstfest.
 
1. klasse arrangerer velkomstfest for den nye børnehaveklasse. Det er forældrerepræsentanter
fra  1. klasse der står for arrangementet. Der er sendt indbydelser ud til 0. klasse.
 
Uddannelse personale.
 
Skolens lærere deltager løbende i efteruddannelse i form af kurser m.m. I dette skoleår er der bl.a.
kurser med titlen: Gør elevintra til en ressource i din undervisning, drenge med krudt i, hvad stiller vi op?, naturfag med eleven i fokus, faglige og sociale spilleregler i klassen, børnehaveklassens dag 2011, netværk for børnehaveklasseledere, excel for begyndere, computerkomposition i musik, coaching i samtalen, ideer til trigonometri, kooperativ læring og matematik, temadag om matematikvanskeligheder, ekspressiv portrætmaleri, nøj- det for børn, netværk for læsevejledere, litteraturlæsning på mellemtrinnet, LUS: et pædagogisk værktøj.
Det er de planlagte kurser, og der kan komme yderligere i løbet af skoleåret.
 
Skoleudflugt.
 
Den årlige storudflugt løb af stablen i søndags. Stedet var velvalgt og der var gode aktiviteter og højt humør.
Tak til elever og forældre i 4. kl. for et godt arrangement
 
Vælgermøde.
 
Onsdag den 7. september afholdes stort vælgermøde på Ådalskolen fra kl. 19-21. Politikernavnene oplyses senere. Reserver aftenen allerede nu! ALLE er velkomne!
 
 
 
 
 
 
Kalender september 2011
 
Uge 35
Torsdag den 1. september                        Madpakkens dag
                                                                                                             Forældremøde bhk
 
Uge 36                                                     
Mandag den 5. september                        ”Alle børn cykler”
                                                                                                             5. A og 5. B lejrskole
                                                                                                             Forældremøde 4. klasse
Tirsdag den 6. september                         ”Alle børn cykler”
                                                                                                             5. A og 5. B lejrskole
                                                                                                             Det levende Billede – Dalum Ungdomsskoles program vises                                                                                                             for 8. og 9. kl. i salen fra 10-11.30
Onsdag den 7. september                         ”Alle børn cykler”
                                                                                                             5. A og 5. B lejrskole
                                                                                                             Vælgermøde k. 19 til 21
Torsdag den 8. september                        ”Alle børn cykler”
Foredrag med Jette Kofoed: ”Buksevand for øjnene af hele
                                                                                                             Verden” i gymnastiksalen kl. 19
                                                                                                             5. A og 5. B lejrskole
Fredag den 9. september                          ”Alle børn cykler”
                                                                                                             5. A og 5. B lejrskole
 
Uge 37
Mandag den 12. september                                            ”Alle børn cykler”
                                                                                                             Fotografering af alle elever og ansatte
Tirsdag den 13. september                       Forældremøde 9. kl.
Onsdag den 14. september                       ”Alle børn cykler”
                                                                                                             Forældremøde 2. kl.
Torsdag den 15. september                      ”Alle børn cykler”
Fredag den 16. september                        Velkomstfest for bhk. og 1. kl.
                                                                                                             ”Alle børn cykler”
Uge 38
Tirsdag den 20. september                       Lejrskolemøde 5. A og 5. B
                                                                                                             Stunt og klatning 8. kl.
Torsdag den 22. september                      Forældremøde 8. kl.
 
Uge 39
Tirsdag den 27. september                       Med skolen i biografen KG  med 9. klasse
                                                                                                             Med skolen i biografen LM med 8. klasse
Onsdag den 28. september                       6.-9. klasse besøg af foredragsholder vedr. pladetektonik
Torsdag den 29. september                      Forældremøde 3. kl.