Åposten December 2011

Med kalender for december og januar 2012
 
Klippe/klistredag.
Fredag den 2. december  klipper eleverne sammen med deres venskabsklasse julepynt til udsmykning af  klasserne.
 
 
Emneuge.
9. klasse arbejder med miljø og klima (tværfagligt samarbejde i biologi, geografi, matematik og samfundsfag) sammen med Marlene Holm og Lars Vakker.
 
8. klasse laver projektopgave med Lizzi Mortensen.
 
7. klasse arbejder med dansk og matematik sammen med Margit Baisgaard og Jens Bo Jensen.
 
6. klasse skal arbejde med film sammen med Kristine Grauenkjær.
 
5. a arbejder med hydraulik sammen med Claus Uhrenholdt.
 
5. b skal arbejde med fagopgave sammen med Sandra Rosenberg.
 
4. klasse øver nissespil med Mette Svenstrup og Knud Kalnæs.
 
Indskolingen – 0, 1, 2, og 3. klasse – arbejder på tværs af klasserne med emnet: engle sammen med Kirsten Post, Mette Damgaard, Christine Bendix, Jørgen Rolsted og Mette Marie Pedersen
 
Forældrehjælpere.
Vi har brug for  hjælp i fritidsordningen tirsdag den 20. december fra kl. 12.30, da hele personalegruppen på Ådalskolen holder julefrokost fra kl. 13.
 
Ring venligst snarest til kontoret, hvis du har tid og lyst til at give en hånd med. Connie Nielsen hjælper os også.
 
Ny elev.
William Stone er startet i 2. klasse den 22. november. William har boet i England og er nu flyttet til Bellinge sammen med sin mor Liselotte Laursen. Velkommen til dem begge. Vi håber I falder godt til.
 
Ferie og fravær.
Lisbeth Koskela holder ferie fra mandag den 5. december og resten af kalenderåret
 
Kirsten Post skal opereres i knæet mandag den 12. december og kommer ikke tilbage til skolen før efter juleferien. Mia Nygaard overtager alle Kirstens timer.
 
Læse/fortælle.
Kristine Grauenkjær har spurgt vores pensionister om de ved næste pensionisttræf kunne tænke sig at komme og læse/fortælle en julehistorie. Det ville de rigtig gerne. Den 6. december fortæller Gurli Pedersen i 0. klasse, Aage Oksbjerg i 1. klasse, Solveig Larsen i 2. klasse, Sine Rosenmaj i 3. klasse, Ellen Lykke Nielsen i 4. klasse samt Käthe Holm Nielsen i de to 5. klasser.
Dejligt, at de sprang til. Det er umiddelbart efter morgensang, og så er der ”træf” bagefter.
 
Tak til 5. klasserne.
Vi er i 0. klasse utrolig glade for at vores venskabsklasser (5.a og 5.b) viser så stort et engagement, når vi mødes. Tak for jeres gode historier imens vi har haft læsebånd og tak for jeres måde at tage imod de mindste på skolen.
Mange hilsner fra børnehaveklassenbørnene og Kirsten Post.
 
Ferieplan.
Ferieplan for skoleåret 2012/13 er vedlagt denne Åpost.
 
Terminsprøver.
9. klasse har terminsprøver fra mandag den 9. jan. til fredag den 13. jan. 2012.
 
Virksomhedspraktik.
Pia Elsborg Jensen er startet i virksomhedspraktik den 28. november. Pia starter med 15 timer ugentlig og inden hun slutter praktikken den 8. marts 2012 er hun på fuld tid.
 
Pia er med i indskolingsgruppen – primært 0. klasse.
 
Praktikanter.
Fra uge 1 til uge 7 har vi praktikanter fra Odense Seminarium. Fra 4. årgang drejer det sig om Mette Nicole Pedersen, som har timer i 3. klasse matematik, 4. klasse historie og billedkunst, 6. og 8. klasse i historie.
 
Fra 3. årgang er det Dorthe Hansine Hedemand, som har timer i 4. klasse dansk og 5. b engelsk og historie. Fra samme årgang er det Tene Ploug Jørgensen, som har timer i 6. klasse dansk og engelsk samt 5.a historie.
 
Julemøde.
Julemøde onsdag den 14. december kl. 19.00 med Luciaoptog af 5. klasse og juletale af valgmenighedspræst Inger Bergeon. Der vil også blive sunget julesange.
 
Der kan købes æbleskiver, kaffe, øl og vand.
 
Tak for den store opbakning til Frittershowet!
Der skal lyde en meget stor tak fra Fritteren til alle de gode og venlige mennesker, som gav en hånd med i forbindelse med tilblivelsen og afviklingen  af  frittershowet.
Tak til forældre, personale og elever, der hjalp med at få tingene til at ”glide”. Det var og er altid dejligt, når der bliver bakket så kraftigt op omkring arrangementer, som afholdes på skolen.
 
Og selvfølgelig tusind tak for de flotte kurve, som vi igen i år modtog efter showet. Men allermest tak fordi vi må låne jeres dejlige unger til hverdag!
 
Generalforsamling.
Skriftlige forslag til generalforsamlingen skal være skolen i hænde senest 1. februar 2012.
 
Juleferie.
Juleferien fra 21. december til 4. januar – begge dage inkl. Dog starter SFO den 2. januar 2012
 
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
 
 

Kalender december 2011
 
Uge 48
 
 
Fredag den 2. december                           Klippe/klistredag (fra kl. 8.00 – 11.30)
 
Uge 49
 
Mandag den 5. december                         Emneuge
Tirsdag den 6. december                          Emneuge
                                                                                                             Pensionistkaffe (med historielæsning/fortælling i 0.-5- kl.)
                                                                                                             Samtaler 1. klasse
Onsdag den 7. december                         Emneuge
                                                                                                             Samtaler i 9. klasse
Torsdag den 8. december                         Emneuge
Samtaler i 1. klasse
                                                                                                             9. klasse på tur i ZOO
Fredag den 9. december                           Emneuge
 
Uge 50
 
Onsdag den 14. december                       5. klasse går Lucia efter morgensang
                                                                                                             Julemøde på Ådalskolen se tekst i Åposten
Torsdag den 15. december                       5. klasse går Lucia på Skt. Klemens Plejehjem og på Gråbrødre Kloster
                                                                 Foredrag om evolution i 7., 8. og 9. klasse
Fredag den 16. december                         0. klasse laver krybbespil efter morgensang
 
Uge 51
 
Tirsdag den 20. december                  Sidste skoledag før juleferie
 
 .  
 
Kalender januar 2012
 
Uge 1
 
Mandag den 2. januar                                                    Juleferie – sfo holder åben
Tirsdag den 3. januar                                                      Juleferie – sfo holder åben
Onsdag den 4. januar                                                     Juleferie – sfo holder åben
Torsdag den 5. januar                                                     Skolestart efter juleferien
 
Uge 2
 
Mandag den 9. januar                                                    Terminsprøver 9. klasse
Tirsdag den 10. januar                              Terminsprøver 9. klasse
                                                                                                             Pensionistkaffe
Onsdag den 11. januar                             Terminsprøver 9. klasse
                                                                                                             Samtaler i 4. klasse
Torsdag den 12. januar                             Terminsprøver 9. klasse
                                                                                                             Samtaler i 4. klasse
Fredag den 13. januar                                                    Terminsprøver 9. klasse
 
Uge 3
 
Mandag den 16. januar                            Samtaler i 5. b
Tirsdag den 17. januar                              Samtaler i 7. klasse
                                                                                                             Samtaler i 8. klasse
Onsdag den 18. januar                             Samtaler i 7. klasse
Lørdag den 21. januar                                                    Pædagogisk dag for hele personalegruppen
 
Uge 4
 
Mandag den 23. januar                            Regionsmøde i Dansk Friskoleforening på Ringe Fri- og Efterskole (kl. 17.30 – 20.00)
Tirsdag den 24. januar                        Samtaler i 5. b
Onsdag den 25. januar                       Personale/bestyrelsesmøde
Torsdag den 26. januar                             Samtaler 5. a
 
Uge 5
 
Mandag den 30. januar                      Samtaler 5. a
Tirsdag den 31. januar                              Projektopgave 9. klasse