Åposten oktober 2010                         

 

Befordring.

Det befordringstilskud man tidligere har kunnet søge bortfalder helt fra næste skoleår. Dette er et led i besparelserne fra Undervisningsministeriet.

 

Varmesystemet.

Varmeveksleren i kælderen har været utæt i en længere periode. Vi har konstateret, at varmeveksleren er for lille til at trække skolens varmeforsyning efter de sidste til- og ombygninger.

Vi har også måttet konstatere, at ventilationen på 1. sal ikke var monteret korrekt.

Der er lavet en del målinger på vort varmesystem, hvilket har bevirket at  vi har besluttet at montere nogle bestemte termostatventiler, således at vi kan få en bedre udnyttelse af fjernvarmen, og på sigt spare penge på varmeregningen. Det bliver godt og det er dyrt – 180.000 kr. + moms. Projektet er en vedligeholdelsesopgave, der regnskabsmæssigt afskrives over 50 år.

 

Utæt tag.

Taget over 4. A og 4. B samt fælleslokalet er utæt. Taget er fra 1963 og nu kan det ikke mere. En af de nærmeste dage lægges nyt tagpap på. Samtidig fjernes evt. råd og der bliver isoleret samt lavet nye afløb m.m. Firmaet N.Å. Storm vandt entreprisen. Det koster kr. 51.000,- + moms og er en vedligeholdelsesopgave, der regnskabsmæssigt afskrives over 50 år.

 

Genopretningspakke.

I forbindelse med nedskæring af statstilskuddet er der indkaldt til STORMØDE på Fyn.

Mødet afholdes

onsdag den 13. oktober 2010 kl. 16.30-18.30 på Højby Friskole.

 

Alle er velkomne. Se skolens hjemmeside.

 

Friluftstur.

Igen i år tager Lizzi Mortensen og Kristine Grauenkjær 8. klasse med på en fantastisk friluftstur.

Det foregår fra mandag den 11. til onsdag den 13. oktober. Tidspunkter, sted og aktiviteter er som sædvanligt hemmeligstemplede indtil videre. Men vi kan love, at det bliver en oplevelse ud over det sædvanlige.

 

Forældremøderne.

Efterårets forældremøder er nu afviklet. Møderne har været gode og veltilrettelagte. Bestyrelsen har været repræsenteret på hvert møde, både for at høre, hvad der sker, men også for at give et aftalt oplæg til forældrene om det at være forældre på Ådalskolen.

Bestyrelsen vil nu gennemarbejde spørgeskemaerne og forhåbentlig nå frem til en konklusion, der viser forældrenes baggrund for valg af Ådalskolen samt holdninger og engagement.

Når resultatet foreligger, vil det blive offentliggjort.

 

Skole/hjemsamtaler.

I efteråret afholdes skole/hjemsamtaler. Eleverne får brev med hjem herom.

 

Cykler.

Vores indlæg om cykler i sidste Åpost har ikke givet mange henvendelser. Vi er stadig meget interesserede i ekstra cykler, så tjek lige en ekstra gang, om I skulle have en stående, som alligevel ikke bliver brugt.

 

Onsdagsaftener.

Husk onsdagsaftenerne 27. oktober og 10. november. Der vil i nærmeste fremtid blive udsendt særskilt folder med tilmelding.

 

Ferie.

Ole Olsen holder ferie torsdag den 14. og fredag den 15. oktober samt uge 43. Margit Baisgaard er fungerende skoleleder i den periode.

 

I-pod.

Vi har en ny situation.

Elever i de yngre klasser medbringer I-pod’s. Dette kan være ok, men disse må ikke benyttes i skoletiden. De skal derfor i lighed med mobiltelefoner, være slukket i skoletiden.

I skoleferier kan der i SFO laves særlige aftaler med SFO-personalet.

 

Læsebånd.

Læseheste skal fodres hver dag året rundt! Se vedlagte indlæg.

 

Emneuge.

Emneugen i 0., 1. og 2. klasse kommer i uge 41 til at omhandle EVENTYR. Børnene skal ud i 4 forskellige værksteder, et nyt værksted hver dag. Efter morgensang bliver børnene delt ud til de forskellige værksteder. Lad derfor børnenes madpakker, penalhus m.m. være i en lille taske på deres plads. Vi glæder os eventyrligt. Hilsen Mia, Dora, Jørgen, Jette, Käthe, Jens og Kirsten.

3. kl. og 4. a arbejder med krop, kost og motion.

4. b øver skuespil.

5. kl. arbejder med emnet ”Hydralik”, hvor vi skal bygge forskellige modeller, som kan bevæge sig.

6. og 7. kl. arbejder med emne Science.

I emneugen er der undervisning fra kl. 8 til kl. 12, fredag dog til kl. 11.30.

 

Skolefest og skuespil.

Der vil i nærmeste fremtid blive udsendt indbydelse med tilmelding.

 

Helle Jensen.

Helle Jensen har været ansat med løntilskud på Ådalskolen indtil 12. sept. 2010. Helle er fra 13. sept. ansat på Ådalskolen i 30 uger i 21½ time om ugen, heraf 16,5 timer i SF0 og 5 timer i skolen.

 

 Ådalskolen  1. oktober 2010

LÆSEBÅND

Læseheste skal fodres hver dag året rundt.

I ugerne 43-47 har vi valgt at sætte fokus på læsning. Derfor indfører vi læsebånd hver dag i de nævnte uger.

Det betyder, at fra kl. 8.15 – 8.30 læses der på hele skolen. Alle læser - både børn og voksne. Eleverne sidder klassevis og har på forhånd valgt bøger.

Læsningen består af skønlitterære tekster, men kan også være faglige tekster tilknyttet de forskellige fag.

Målet med læsebåndet er:

·         At give eleverne gode læsevaner

·         At styrke elevernes læselyst

·         At eleverne opdager, at læsning kan give gode oplevelser og viden

·         At styrke elevernes læsekompetencer

·         At skabe tid til fordybelse i læsning

·         At fokusere på både skøn- og faglitterære bøger/tekster.

Selv om børnene læser i skolen hver dag, skal de alligevel læse 15 min. hjemme hver dag.

På skolens vegne

Ellen Lykke Nielsen

 

 

En oktober-hilsen fra bestyrelsen

 

Skoleåret 2010/11 er nu ca. 1½ måned gammel, og det er opfattelsen hos os i bestyrelsen, at elever og personale er kommet godt i gang med det nye års udfordringer.

 

I midten af august udkom Friskolebladet med et temanr. med overskriften "Ny i Friskolen". Bestyrelsen valgte at udsende temanummeret til alle familier på Ådalskolen, og det er vores håb, at I har brugt et kvarter eller en halv time på at kigge i bladet og dermed blive klogere på, fx hvad det vil sige at være friskolefamilie, hvorfor vi går så meget op i fortællinger og traditioner, og hvad Dansk Friskoleforening egentlig er. Temanummeret kan læses ved at gå ind på www.friskolebladet.dk og dernæst klikke på "Seneste numre" i boksen til venstre.

 

Bestyrelsen har som bekendt deltaget på den seneste tids forældremøder. Det har som vanligt været en god oplevelse, der har givet en fornemmelse af, hvad der rører sig i de enkelte klasser. Vi har bedt jer forældre om at udfylde et skema med forskellige spørgsmål vedr. forventninger til og tilfredshed med Ådalskolen. Tak for deltagelsen. Vi er gået i gang med at bearbejde svarene, og de vil så blive offentliggjort i løbet af efteråret.

 

Bestyrelsen har gennem et par år haft et underudvalg, der har stået for udarbejdelsen af et forslag til sundhedspolitik for Ådalskolen. På et fællesmøde den 22. september for personalet og bestyrelsen blev forslaget drøftet. I løbet af oktober vil vi kigge på de kommentarer, som kom frem på mødet, og så når vi forhåbentlig til enighed om om en sundhedspolitik, der er fælles for hele skolen.

 

Som tidligere nævnt er Ådalskolens økonomi under pres. I forbindelse med bl.a. regeringens genopretningspakke skal de frie grundskoler spare ca. 360 mio. kr. Dansk Friskoleforening har i den anledning indbudt til en række regionale møder, bl.a. den 13. oktober på Højby Friskole, hvor repræsentanter fra bestyrelsen deltager. Yderligere oplysninger om besparelserne og møderne fås på http://www.friskoler.dk/index.php?id=2355.

 

Vi ønsker alle elever, medarbejdere, forældre og medlemmer af skolekredsen en rigtig god oktober og en god efterårsferie.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

Kalender oktober 2010

 

Uge 39

 

Fredag den 1. oktober                              Velkomstfest for 0. kl. - 17-20                                                                                    

 

 Uge 41                                                     Rikke Noe fri hel ugen

 

 Mandag den 11. oktober       8. kl. på friluftstur

                                               9. kl. i praktik

                                                                 4.b øver skuespil

                                               Emnedage

 Tirsdag den 12. oktober        8. kl. på friluftstur

                                               9. kl. praktik

                                               4.b øver skuespil

                                                                 Emnedage

Hjemmebesøg i 1. kl.

Onsdag den 13. oktober         8. kl. på friluftstur

                                               9. kl. pratik

                                               4. b øver skuespil

                                                                 Emnedage

                                                                 Hjemmebesøg i 1. kl.

                                               DF-møde på Højby Friskole

Torsdag den 14. oktober        4. b øver skuespil

                                               Emnedage

                                               9. kl. i praktik

                                               Skolefest hvor 4. b. opfører skuespil og med fælles spisning ved 7. kl.  

                                               Ole Olsen fri

Fredag den 15. oktober          Motionsdag

                                               9. kl. i praktik

                                                                 Ole Olsen Fri

 

Uge 42                                    Efterårsferie

 

Uge 43                                    Ole Olsen fri hele ugen

 

Mandag den 25. oktober        Læsebånd

Tirsdag den 26. oktober         Læsebånd

                                               Hjemmebesøg i 1. kl.

                                               Samtaler 2. kl.

Onsdag den 27. oktober         Læsebånd

                                                                 Onsdagsaften

Torsdag den 28. oktober        Læsebånd

Hjemmebesøg i 1. kl.

Samtaler 0. kl.

Fredag den 29. oktober                            Læsebånd

 

 

Kalender oktober 2010

 

Uge 39

 

 

Fredag den 1. oktober                              Velkomstfest for 0. kl. - 17-20                                                                                    

 

 

 Uge 41                                                     Rikke Noe fri hel ugen

 

 Mandag den 11. oktober       8. kl. på friluftstur

                                               9. kl. i praktik

                                               4.b øver skuespil

                                               Emnedage

 Tirsdag den 12. oktober        8. kl. på friluftstur

                                               9. kl. praktik

                                               4.b øver skuespil

                                                                 Emnedage

Hjemmebesøg i 1. kl.

Onsdag den 13. oktober         8. kl. på friluftstur

                                               9. kl. pratik

                                               4. b øver skuespil

                                                                 Emnedage

                                                                 Hjemmebesøg i 1. kl.

                                               DF-møde på Højby Friskole

Torsdag den 14. oktober        4. b øver skuespil

                                               Emnedage

                                               9. kl. i praktik

 

                                               Skolefest hvor 4. b. opfører skuespil og med fælles spisning ved 7. kl.  

                                               Ole Olsen fri

Fredag den 15. oktober          Motionsdag

                                               9. kl. i praktik

                                                                 Ole Olsen Fri

 

Uge 42                                    Efterårsferie

 

 

Uge 43                                    Ole Olsen fri hele ugen

 

Mandag den 25. oktober        Læsebånd

Tirsdag den 26. oktober         Læsebånd

                                               Hjemmebesøg i 1. kl.

                                               Samtaler 2. kl.

Onsdag den 27. oktober         Læsebånd

                                                                 Onsdagsaften

Torsdag den 28. oktober        Læsebånd

Hjemmebesøg i 1. kl.

Samtaler 0. kl.

Fredag den 29. oktober                            Læsebånd