Fag: 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse    
Dansk   11 11 9 7 7 7 7 6 6    
Engelsk       2 3 3 3 4 3 3    
Tysk               3 4 4    
Historie       1 2 2 2 1 2 1    
Kristendomskundskab   2 1 1 1 1 1 ***0 1 1    
Samfundsfag                 2 2    
Matematik   5 5 5 5 5 4 5 5 5    
Natur/teknik   1 2 2 1 1 2          
Geografi               1 1 2    
Bilogi               2 1 2    
Fysik/kemi               2 2 3    
Idræt 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2    
Musik 2 1 2 2 2 2 1   0      
Billedkunst 0 1 1 2 2 2 *1 *1 1      
Håndarbejde          *1 *1 *1          
Sløjd         *1 *1 *1          
Hjemkundskab             ****1,5 *1        
Svømning **                        
Drama                   1    
"Lockout-timer"     1 1 1 1 1 2 2 2  i alt 13
Klassens tid 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Lektioner pr. uge 20 24 25 28 30 30 32 32 32 33 I alt: 287
 
*     Undervisningen afvikles med to lektioner om ugen i et halvt år svarende til én årslektion.
 
**   På Ådalskolen bliver svømning afholdt hvert andet år, hvor 4. klasse og 5. klasse svømmer sammen i Svømmehallen Højme. Skolens elever har således svømmeundervisning et år med to sammenhængende lektioner om ugen på enten fjerde eller femte klassetrin.
 
*** Der er ikke undervisning i kristendom i 7. klasse, men de fleste elever deltager i konfirmationsforberedelse to lektioner om ugen.
**** Hjemkundskab i 6. klasse gives i tre lektioner et halvt år ad gangen svarende til 1,5 lektion på klassetrinnet.