Erklæring fra skolens tilsynsførende for skoleåret 2007-2008.

I perioden marts 2007 – marts 2008 har vi

 

- stikprøvevis fulgt undervisningen med vægt på fagene matematik, dansk og engelsk, særligt i de ældste klasser

- overværet elevpræsentationer og fælles aktiviteter indeholdende sang, musik og fortælling

- deltaget i klassemøde med afgåede 9. klasse.

- overværet elevernes fremlæggelser af deres større projekter

- deltaget i temadage

 

På baggrund af ovenstående kan vi erklære at eleverne på Ådalskolen modtager undervisning, der kan stå mål med hvad der kræves i folkeskolen, og at undervisningssproget naturligt er dansk.

Vi oplever skolen som aktiv deltagende i at forberede eleverne til fortsat at leve i et samfund med frihed og demokrati.

Vi oplever en undervisning hvor såvel elever som lærere er engagerede og motiverede, og oplever undervisningen præget af mange og variede arbejdsformer.

Vi kan herudover konstatere at skolens undervisning og virksomhed udføres i bedste overensstemmelse med skolens værdigrundlag

 

 

Bellinge den 25. marts 2008.

 

Leif Frandsen                                                                                                            Kirsten Dalhøj