Åposten juni 2012

 
 
Fripladstilskud til skole og skolefritidsordning.
 
Ansøgningsskemaer er omdelt til eleverne. Skemaet skal retur til skolen i udfyldt stand senest 1. september 2012.
 
Vi opfordrer ALLE, der har indtægter, der ligger under
 
kr. 309.029,- (1 barn)
kr. 321.578,- (2 børn)
kr. 334.128,- (3 eller flere børn)
 
til at søge fripladstilskud. Tilskuddet vil blive udbetalt omkring nytår.
 
Elevsituation
 
Udover at vi har sagt farvel til 9. klasse har vi midt i juni måned sagt farvel til Mathilde Bartholin, der er flyttet til Køng Idrætsfriskole.
 
Inden længe siger vi god dag til vores nye børnehaveklasse.
 
 
Medarbejdersituation
 
På skolesiden har vi sagt farvel til Pia Naamansen, der ikke vender tilbage efter orlov. Vi ønsker Pia held og lykke fremover.
 
Jette Skjærlund er med i næste skoleår. Jette er, efter eget valg, det kommende år på deltid (50%), der fordeler sig på biblioteket og på hjemkundskab.
 
Christine Bendix er fastansat fra 1. august 2012 i en fuldtidsstilling.
 
Mette Marie Pedersen er i det kommende skoleår ansat i et årsvikariat på deltid.
 
På sfo-siden har vi sagt farvel til Pia Daugaard, der har været ansat i et flexjob.
 
Daniel Rasmussen starter som medhjælp i sfo’en mandag den 18. juni.
 
Skolen
 
Billedkunst flytter ned på stengangen og får 2 lokaler. Det nuværende billedkunstlokale ændres til klasseværelse. Dette klasseværelse er på samme størrelse, som de øvrige lokaler.
 
Kommende 6. a og 6. b får klasselokaler på første sal. Kommende 4. klasse flytter over på stengangen, og kommende 5. klasse bliver i deres nuværende klasselokale.
 
Alle andre klasser rykker en tak.
 
Efter sommerferien har 4., 5., 6.a, 6.b, 7., 8. og 9. klasse smartboards.
 
Renovering
 
Toiletterne på stengangen skal renoveres. Arbejdet påbegyndes fredag den 29/6 og forventes færdigt den 10. august.
 
Lejrskole
 
Vi er i fuld gang med at ændre i vores lejrskolestruktur. På vores pædagogiske weekend drøftede vi flere modeller. I løbet næste skoleår finder vi ud af, hvordan den nye struktur bliver.
 
Allerede nu kan vi afsløre, at klasselejren i bhk, 1., 2. og 3. klasse er aflyst ligesom fritterlejr er aflyst.
 
Til gengæld starter vi noget nyt, nemlig indskolingslejr for bhk, 1., 2. og 3. klasse. Her deltager 4 lærere og 4 fritterfolk.  Med dette nye tiltag benytter vi os af de bedste muligheder og ressourcer både i skoledelen og i sfo-delen.
 
 
Vi vil sige tak for et godt skoleår – et skoleår, som har været præget af megen aktivitet og stor arrangement både fra elever, forældre og medarbejdere.
 
Velkommen til det nye skoleår tirsdag den 14. august 2012 kl. 8.00 til kl. 11.30.
 
Børnehaveklassen starter samme dag men kl. 9.
 
 
Skolens bestyrelse skoleåret 2012/13.
 
Formand                            Pia Bøg Madsen, Fangelvej 35, Odense S
                                            (forældre i 6. og 9. kl.)                                                   tlf. 65 96 15 76
Næstformand                     Morten la cour Pedersen, Vestervangen 7, 5260 S
                                            (forældre i 6. og 9. kl.)                                                   tlf. 66 15 18 05      
Bestyrelsesmedlem             Pia Berg, Dyrupgårdsalle 138, 5250 Odense SV                                                                           
                                            (forældre i 2. og 5. kl.)                                                   tlf. 66 17 31 13
                                            Jens Kierkegaard, Elmegårdsvej 81, Odense SV
                                            (forældre i 5. og 8. kl.)                                                   tlf.  65 96 22 26
                                            Jens Mathiesen, Engblommevej 10, Odense SV
                                            (forældre i 1. og 7. kl.)                                                   tlf. 65 96 19 68
                                            Gertie Sørensen, Bellingehøjen 21, Odense SV
                                            (forældre i 8. kl.)                                                            tlf. 65 96 14 86
                                            Henrik Wenckell, Lundekærsvej 52, Odense SV
                                            (forældre i 3. og 5. kl.)                                                   tlf. 66 15 21 25
 
Tilsynsførende                    Ellen Lykke Nielsen, Egevej 16, 5792 Årslev                        tlf. 65 90 20 73
 
Sundhedsplejerske              Lillian Hvid Hansen                                                            tlf. 65 51 57 74
 
 
Tlf. nr. skolen 65 96 12 30  Fax: 65 96 12 55  Mail: kontoret@aada.dk
 
Tlf. nr. sfo       65 96 33 30
 
 
 
Betalingssatser for skolen i skoleåret 2012/13.
 
Skolepenge:
1. barn i skolen                                         kr. 920,-
2. barn i skolen                                         kr. 460,-
3. barn i skolen                                         kr. 230,-
 
Skolefritidsordning:
Sats 1 – fra kl. 8 til kl. 16.45                    kr. 1.432,-
Sats 2 – fra kl. 7 til kl. 16.45                    kr. 1.740,-
Sats 3 – fra kl. 6.30 til kl. 16.45               kr. 1.896,-
Sats 4 – fra kl. 7 til kl. 8                           kr.    310,-
Sats 5 – fra kl. 6.30 til kl. 7                      kr.    155,-
 
I SFO betales 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vi følger så vidt muligt Odense Kommunes takster. 
 
 

Medarbejdere ved Ådalskolen 2012/13 –  juni 2012.                 

Baisgaard, Margit               lærer              Sdr. Højrupvejen 9, 5750 Ringe              6599 2635                                                 mb@aada.dk
Bendix,Christine                lærer              Allégade 78 C, Od. C                              4032 4084                                                 cb@aada.dk
Freitag, Rie                         sekretær        Lundebakken 34, 5250  Odense SV        6596 1740                                                 rf@aada.dk
Grauenkjær, Kristine          lærer              Bellingevej 136, 5250  Odense SV          2534 3969                                                 kg@aada.dk                      
Holm, Marlene                    lærer              Damhusvej 36, Odense C                        2248 8218                                                 mh@aada.dk
Jensen, Helle                       medhj.           Søbyvej 18, 5672  Broby                         2078 9069                                                 hdj2000@mail.dk
Jensen, Jens                        efterlønner    Dunbirkevej 15, 5250 Odense SV           6596 1675
Jensen, Jens Bo                   lærer              Frøbjergvej 40, 5560  Årup                      6445 1007                                                 jj@aada.dk
Jensen, Mette D.                 lærer              Niels Juels Alle 48, 5250  SV                  5946 2640                                                 md@aada.dk                     
Kalnæs, Knud                    lærer              Østermarksvej 63, 5260  Odense S          6596 1590                                                 kk@aada.dk
Koskela, Lisbeth                 SFO              Egeballe 13, 5672  Nr. Broby                  2235 3343                                                 lik@aada.dk
Lund, Dora                         SFO              Fangelvej 32, 5672 Broby                        6269 1947                                                 dol@aada.dk
Mortensen, Lizzi                 lærer              Aabakken 30, 5250  Odense SV              6596 0917                                                 lm@aada.dk
Nielsen, Claus                     pedel & SFO Kielshusvej 8, l., 5250 Odense SV          2259 2444                                                 cn@aada.dk
Noe, Rikke Jul                    bogholder      Sømarken 139, 5762 Vester Skerninge    6221 5411                                                 rn@aada.dk
Nygaard, Mia S.                 SFO              Skt. Klemensvej 30, 5260 Odense S        6617 9990                                                 mn@aada.dk
Olsen Anne Marie              flex.medhj.    Anemonevej 106, 5220 Od. SØ               7216 7641                                                 amo@aada.dk
Olsen, Ole                           leder              Fangelvej 7, 5260  Odense S                   6596 1266                                                 oo@aada.dk
Pedersen, Mette Marie       vikar              Fengersvej 36, 1.tv., 5000 Od. C             4015 585                                                   mp@aada.dk
Post, Kirsten                       bhk.leder       Østergade 53, 5672  Broby                  6269 2941                                                 kp@aada.dk
Rosenberg, Sandra             lærer              Bellingehøjen 31, 5250 Odense SV         23961147                                                  sr@aada.dk
Rolsted, Jørgen                   lærer              Lindholmvej 6, 5250 Odense SV            6312 0061                                                 jr@aada.dk
Skjærlund, Jette                  lærer              Parkvej 71,  5492  Vissenbjerg                 6447 3206                                                 js@aada.dk
Svenstrup, Mette                lærer              Strandholtvej 28, 5270 Odense N           6618 6840                                                 ms@aada.dk
Uhrenholt, Claus                lærer              Elmevej 4, 5690 Tommerup                     2276 1998                                                 cu@aada.dk                      
Vakker, Lars                       lærer              Vægtens Kvarter 115, Odense SØ          6591 1293                                                 lv@aada.dk
 
 
 
 
Kalender juni/juli/august 2012
 
Uge 25                        Aflevering af biblioteksbøger
Tirsdag den 19/6    Koncert med Megalomania  fra Østfyns Produktionsskole kl. 10.45-11.30
Torsdag den 21/6   Mdl. prøve i dansk
                                      3. kl. afslutningsfest i SFO kl. 17.30-20.30
Fredag den 22/6     Mdl. prøve i dansk
                                      9. kl. afslutningsfest kl. 18
Søndag den 24/6    Tivolidag v/ 8. kl. fra 10-13
 
Uge 26                        Aflevering af biblioteksbøger og taskebøger
Mandag den 25/6  5.a og 5.b Klassedage
Tirsdag den 26/6    5.a og 5.b Klassedage
                                      Evaluering lejrskole 7. kl. + fællesspisning for klassen kl. 18
Onsdag den 27/6   5.a og 5.b Klassedage
                                      5.a og 5.b samt KG og SR overnatter på skolen
Torsdag den 28/6   5.a og 5.b Klassedage
Fredag den 29/6     Sidste skoledag/idrætsdag
Uge 27 til uge 32    Sommerferie
Uge 33                       
Mandag den 13/8  Sommerferie
Tirsdag den 14/8    Skolestart 1.-9. kl. møder kl. 8-11.30  0. kl. møder kl. 9-11.30
Torsdag den 16/8   Forældremøde 6.b kl. kl. 19
 
Uge 34
Mandag den 20/8  6.a og 6.b på cykelbanen
                                      Infomøde med nye forældre i SFO kl. 17-18
Fredag den 24/8     0. kl. på besøg hos Kirsten
 
Uge 35
Tirsdag den 28/8    Forældremøde 6.a kl. kl. 19
Torsdag den 30/8   Forældremøde 5. kl. kl. 19