Kalenderen april 2009
Uge 14                                Hele ugen - Introduktionskurser 8. kl.
                                            Uge 14 er MS og SR på ”Ollerup-kursus”. Undervisningen varetages af vore to                                                       praktikanter / Jacob Kjærgård og Barbara Erben.
Onsdag den 1.                     Lærermøde / Forårskoncert (program er uddelt).
Torsdag den 2.                     9. kl. besøg i Folketinget, LV og LK.
 
Uge 15                                Påskeferie fra den 4. til den 13. april
 
Uge 16
Onsdag den 15.                   Odense Musikskole/skolekoncert 8.50 – 9,35 / i gymnastiksalen
                                            Lærermøde
                                            Foredrag med Birk Christensen kl. 19. – 21. / ”Opdragelse til Fællesskab”
Torsdag den 16.                   8. kl. på Medielab, Fyns Stiftstidende
 
Fra den 18. til den 25. april 9. kl. lejrskole Færøerne, LV og MH
 
Uge 17
Torsdag den 23.                   Samtaler bhk.
 
Uge 18
Tirsdag den 28.                    Samtaler bhk.
Onsdag den 29.                   3. kl. Jernalderlandsbyen / lærermøde
Torsdag den 30.                   Odense Musikskoles forårskoncert på Ådalskolen
 
HUSK
Ådalskolens forårskoncert den 1. april fra kl. 19.00 til 21.30 (invitation er uddelt)
 
Festassistance
Skal I holde fest og har brug for en hjælpende hånd med borddækning, servering, opvask eller lign., så tilbyder 8. klasse sin assistance. Pris aftales individuelt. Indtægterne går til vores lejrskole i 2009/2010
 
Henvendelse til klasselærer Kristine Grauenkjær på tlf. 65 91 78 47
 
TIVOLIDAG
Lørdag d. 2. maj afholder 8. klasse TIVOLI/AKTIVITETSDAG på skolen. Det foregår i tidsrummet fra 9.30 – 13.00, og der vil være mange aktiviteter og boder – fx vil det være muligt at blive malet i ansigtet eller skyde til måls efter nogle elever fra 8. klasse med flødeboller J. Desuden er der boder med bl.a. kaffe og kage samt lidt let mad og drikke.
Alt sammen bliver tilrettelagt og gennemført af 8. klasse, og overskuddet går til deres lejrskole – så kom og vær med til at gøre det til en festlig dag – tag gerne naboen og bedsteforældrene med også.
Sæt X i kalenderen nu og senere vil alle familier få en seddel med hjem med mere information.
Venlig hilsen 8. klasse og Kristine Grauenkjær
 
Søndag den 29. marts kunne nedenstående læses i Fyns Stiftstidende
Ådalskolen søger talkyndig kollega til skolens administration – ca. 20 timer ugentlig.
Tiltrædelse efter aftale.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 15. april 2009
Samtaler finder sted onsdag den 22. april
Stillingen kan også ses på: www.aada.dk
 
Årsagen til ovennævnte er en strukturændring sammenholdt med, at Rie Freitag ønsker at gå ned i arbejdstid.
 
 
Lejrskoledatoer 2009
 
9. kl.              Lørdag den 18. april til lørdag den 25. april                      Færøerne, LV og MH
 
2b                  Tirsdag den 5. maj til torsdag den 7. maj                          Åhytten, MS og SR / KK
 
4. kl.              Tirsdag den 12. maj til fredag den 15. maj Samsø, LK og JR
 
3. kl.              Mandag den 18. maj til onsdag den 20. maj                     Drejø, JS og SR
 
2a                  Mandag den 18. maj til onsdag den 20. maj                     Åhytten, MD og KK
 
8. kl.              Søndag den 24. maj til fredag 29. maj                              Berlin, JR og KG
 
7. kl.              Mandag den 25. maj til fredag den 29. maj Nordsjælland, MB og LK
 
5. kl.              Mandag den 25. maj til fredag den 29. maj Læsø, CU og LM
 
Bhk. og 1. k. Onsdag den 27. maj til fredag den 29. maj Skåstrup Strand, KP, MIA, MS, MD
 
6. kl.              Søndag den 14. juni til fredag den 19. juni Bornholm, EN og MB
 
Fritterlejr den 12. til den 14. juni til Port Arthur
 
Leif Frandsen sov stille ind den 12. marts
Leif var skolens pædagogiske tilsynsførende i flere år, et job han udførte på en særdeles professionel måde. Leif var en ’ener` – og vi vil savne ham rigtig meget her på skolen.
Vore tanker går til Leifs hustru Hanne samt børnene Søren, Erik og Mads, der alle tre har gået på Ådalskolen.
Æret være Leifs minde.
 
Tusind tak for hjælpen
Fredag den 6. marts og lørdag den 7. marts var hele skolens personale på pædagogisk weekend.
Som noget nyt spurgte vi i forældrekredsen, om der var forældre, der ville overtage undervisningen fredag formiddag samt skolefritidsordningen om eftermiddage. Det var der.
Så en stor tak til alle I forældre, der hjalp skolen denne fredag – også en stor tak til 10 af vore 9. klasses elever, der ydede en stor indsats i SFO om eftermiddagen.
Succesen var så stor, at vi gerne udfordrer forældrene en anden gang.
 
Kære lærere og elever på Ådalskolen
Efter at være hjemvendt til seminariet sidder vi nu og mindes de to gode måneder, vi havde på Ådalskolen. Fra første dag vi kom, følte vi os meget velkomne, og vi blev hurtigt en del af skolen. Dette skyldtes især de hjælpsomme lærere og glade elever.
Praktikken på Ådalskolen har i høj grad givet os en masse erfaringer, som vi kan drage nytte af i vores fremtidige lærerliv. - Tak for 7 fantastiske uger!
Med venlig hilsen
Mette, Sofie og Christine
 
Nye fliser
’Tidens tand’ – sandsynligvis.
Gulvfliserne i mellemgangen (mellem salen og det store baderum) er blevet udskiftet. Limen, der bandt fliserne til gulvet, havde mistet klæbeevnen. Sådan kan det gå!
 
 
 
Nyt indgangsparti fra skolegården til stengangen
’Tidens tand’…
Dørpartiet og yderdørene til toiletterne er fuldstændig mørnet, derfor har vi besluttet at isætte et helt nyt parti, dette sker i løbet af foråret 2009.
 
Nye vinduer i facaden i gymnastiksalen
Nu går den ikke længere, alle tre vinduesparti, samt ’overvinduet’ ved dørpartiet trænger til udskiftning. Ved to af vinduerne er termoruderne sunket så meget, at der er blevet en åbning foroven ved vinduerne.
De nye vinduer/døre i salen bliver monteret i løbet af foråret. Arbejdet udføres på et tidspunkt, hvor det vil genere mindst mulig i vores dagligdag.
Pris
Vi har indhentet tilbud på udførelsen af ovennævnte arbejde, og vi har valgt at benytte firmaet:
 
Malerarbejde
Claus Nielsen har malet både loft og vægge i skolekøkkenet. Et rigtig flot arbejde, Claus.
 
Ordinær generalforsamling på Ådalskolen onsdag den 25. marts
På valg fra skolekredsen var: Eivind Davidsen (genopstillede ikke) og Pia Bøg Madsen (genopstillede)
På valg fra forældrekredsen var: Ole Storm (genopstillede ikke) og Lisbeth Larsen (genopstillede)
Ny bestyrelse:
Formand                              Pia Bøg Madsen (mor til Lærke 2a, Magnus 5. og Annika 8.kl.)
Næst formand                      Jacob Pilgaard (far til Ida 3 kl., Marie 7. kl. og Laura 9. kl.)

Bestyrelses medlemmer
                                            Lene Nielsen (mor til Nelia bhk., Linnea 1. kl. og Oline 7. kl.)
                                            Jens Kierkegaard (far til Mads K. 4. kl. og Stine 1. kl.)
                                            Jens Mathiesen (far til Helena 3 kl.)
                                            Gertie Sørensen (mor til Sofie 4 kl., Jens 6 kl. og Mads S. 8 kl.)
                                            Henrik Wenckell (far til Natasha 1. kl.)

Nis Gerdes trak sig (arbejdspres) fra bestyrelsen.
Glæder mig meget til samarbejdet med den nye bestyrelse - tegner godt.
Ole
 
Facts fra regnskabsaflæggelsen
Ådalskolen har 226 elever, heraf går 96 i SFO.
Ådalskolen har 26 ansatte, heraf er 8 ansat i SFO, 15 undervisere og 3 i administrationen.
 
Ådalskolen har indtægter for i alt                12.888.663 kr.
Omkostninger m.m.                                    12.241.562 kr.
Renteudgifter                             453.331 kr.
Årets resultat                                                  193.770 kr.
 
Revisor har påskrevet årsregnskabet således
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Skolen har udvist fornødent sparsommelighed.
Skolen overholder gældende ministerielle regler.
 
Landsmøde i Dansk Friskoleforening
Lørdag den 18. og søndag den 19. april.
Landsmødet afholdes på Nyborg Strand (er tidligere annonceret).