Kalenderen november 2009.


 

Uge 45


 

Tirsdag den 3. november Samtaler i 9. kl.

Onsdag den 4. november Onsdagsaften – 7. kl. laver mad

Koncert med Stine Michel for de ældste klasse.

Fredag den 6. november 6. og 7. klasse til vandpolotræf.

Besigtigelse af vandselskabets rørarbejde.


 

Uge 46


 

Onsdag den 11. november Onsdagsaften.

Torsdag den 12. november Samtaler i 9. kl.


 

Uge 47


 

Tirsdag den 17. november Samtaler i 6. kl.

Besøg af hollandske lærerstuderende.

9. kl. på Odense Kunstmuseum.

Onsdag den 18. november Samtaler i 6. kl.

9. kl. på arbejde.

Torsdag den 19. november Frittershow

Fredag den 20. november Frittershow


 

Uge 48


 

Tirsdag den 24. november Samtaler i 3. b

Foredrag om Grundtvig kl. 19.00

Onsdag den 25. november Omfotografering ved Gauss Foto.

Torsdag den 26. november 3.a i biografen.

Fredag den 27. november Klippe/klistredag for hele skolen.


 

Uge 49


 

Mandag den 30. november Projektopgave 8. kl.

Samtaler i 3.b

 


 


 


 


 

Besøg i tunnel.


 

Skolen har fået tilbudt at komme på tunnelvandring i projektet, som Odense Vandselskab har i gang på Brogårdsvej.

Det er fredag den 6. november 2009 kl. 12. Vi starter fra skolen, hvor Lisbeth Jensen fra Vandselskabet kommer og giver en kort intruduktion.

6.og 7. klasse er til vandpolotræf, og kan ikke deltage. De får tilbuddet senere.

Alle øvrige elever og ansatte deltager. Forældre er også velkomne.

Er der elever, der lider af klaustrofobi, bliver de oppe sammen med en voksen.


 

Der vil efter opstigningen være lidt lækkert, som Lisbeth Jensen har indkøbt hos bageren.


 


 


 

Kommende børnehaveklasse.


 

Vi er i fuld gang med at indskrive elever til børnehaveklassen i 2010/11. Der er rigtig mange søskendebørn, hvorfor der kun bliver plads til få nye familier.

Vi regner med at være færdige med indskrivningen inden jul.


 

Foredrag om Grundtvig.


 

Tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 kommer Lars Torkild Bjørn og holder foredrag om Grundtvig.

Indbydelse vedlagt.

Der er gratis adgang. Der kan købes øl og vand.


 

Praktikant.


 

Hans Henrik Jepsen, meritstuderende fra Odense Seminarium skal i praktik på Ådalskolen i ugerne 45-48 og ugerne 4-10. Hans Henrik skal følge Mette Svenstrup.


 


 


 

Bestyrelsen har besluttet at benytte lidt spalteplads i Åposten.


 


 

Nyt fra udvalgene til Åposten.


 

Økonomiudvalget:

Har besluttet at omlægge et af skolens lån, for at få en besparelse i den årlige ydelse.

En del af skolens likvide beholdning er sat ind på nye konti. Der er således indsat 750.000,- kr på anfordring til 2% rente, og 1.000.000,- kr på aftalekonto som er bundet i et år til 2,5% i rente.


 

Vedligeholdelsesudvalget:

Skolen skal i forbindelse med en reparation/udskifting af en varmeveksler have gennemgået varmesystemet med henblik på at få et fornuftigt overblik over en fremtidig renovering.

Ud over det arbejdes der med, at finde en løsning på reparation af bunden på musiklokalet (Rødhætte).


 

Trafikudvalget:

Har været i kontakt med Odense Kommune i forbindelse med de gener ,som ombygningen på Brogårdsvej ved Odense å har forvoldt. Der er opnået aftaler om forbedringer for cykellister og gående børn på vej til og fra skole.

Har også været i kontakt med Odense Vandselskab for at få mulighed for at få en guidet gennemgang af det nye store rør, som lige nu bliver lagt i ved Odense Å. Dette som kompensation for den gene børnene har følt på deres skolevej.


 

Kulturudvalget :

Har fundet frem til Lars Torkild Bjørn, en meget spændende fortæller, som er specialist i Grundtvig, som er en af forfædrene til den ideologi vores skole bygger på. Det bliver til et arrangement med ham tirsdag d. 24. november 2009.

 

  

Kom, hør og se

Lars Thorkild Bjørns billedfortælling om

N. F. S. Grundtvig

Tirsdag d. 24. november kl. 19.00 på Ådalskolen