Danskundervisningen på Åadalskolen er disponeret som følger:
 
 
 
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt:
Antal lektioner / skoleår  10 11 10  7  7 7  7  7  7 75
 
 
 
 
Danskundervisningen på Ådalskolen tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets "Fælles mål 2009"
 
 
 
Ådalskolens elever går i 9. klasse op til Folkeskolens Afgangsprøve efter samme retningslinier som i folkeskolen.