Åposten

 

Ådalskolen udvider elevtallet.

 

Skolens personale og bestyrelse har i længere tid talt om at forøge elevtallet på Ådalskolen.

Årsag: der er for kort afstand mellem indtægterne og udgifterne. Det skal der gøres noget ved!

Vi kan vælge at spare os ud af ’krisen’ – men vi kan også vælge at producere os ud af ’krisen’.

Vi har valgt det sidste!

At producere os ud af krisen betyder flere elever.

Vi ønsker at fastholde et højt undervisningstimetal, ligesom vi gerne vil være med, hvor udviklingen sker, dette kræver et engageret og dygtigt personale, og dette påvirker kursuskontoen.

 

Ovennævnte initiativ tages også ud fra, at Ådalskolen holder et ret højt undervisningsniveau – også timetalsmæssigt. Vi har, som nævnt på generalforsamlingen, 7% flere undervisningstimer end den offentlige skoles vejledende minimumstimeplan – dette niveau ønsker vi ikke at reducere.

 

Vi ønsker også i fremtiden at fremstå som en attraktiv skole, der i den grad er med til at udvikle eleverne og give dem gode dyder med i bagagen. Derudover ønsker vi også at modernisere skolen, således den kan imødegå de krav, fremtiden stiller.

Det er ligeledes vigtigt, at Ådalskolen, er en skole, hvor lærere ’står i kø’ for at blive en del af undervisningsteamet.

 

Vi har talt en del med nabofolkeskoler og nabofriskoler om fordele og ulemper ved at øge elevtallet.

De adspurgte skoler har ikke gjort os nervøse – tværtimod.

 

I tankerne om en øget elevtilgang tænkes også på en stærkere ungdomskultur – primært hos vore ældste elever. Hvordan kan vi organisere vores hverdag, således vore ældste elever får flere jævnaldrende at ’spejle’ sig i?

Vi skal holde os attraktive.

 

Vi tænker i øjeblikket på en ’tre-trins-model’, hvor vi gradvist øger elevtallet.

En rigtig god model er:

21 elever i klassen fra børnehaveklassen til og med 4. klasse.

22 elever i klassen fra og med 5. klasse - derudover vil vi sætte fokus på konsekvenserne og udbyttet ved yderligere at indskrive 2 elever i 7.-9. klasse.

En klasses trivsel er ikke afhængig af hvor mange elever der i klassen, men hvordan eleverne har det sammen og respekterer hinanden.

 

Ovennævnte elevtal er tænkt som max. elevtal i klassen og med den forudsætning, at klassen skal kunne ’bære’/rumme de ekstra elever.

Et eksempel: vi har en klasse, der består af 18 elever, hvoraf meget få elever er piger, vi har og skal have råd til og plads til at lade klassen blive på 18 elever, indtil der er ansøgere fra ’velkvalificerede’ piger.

 

Ovennævnte tiltag giver naturligvis anledning til overvejelser og snak i forældrekredsen, derfor står vi naturligvis gerne til rådighed for spørgsmål.

Interesserede forældre er meget velkomne til at deltage i det planlagte informationsmøde/fyraftensmøde, hvor temaet er ’øget elevtilgang’.

 

Informationsmødet/fyraftensmødet finder sted i skolens aula mandag den 7. juni kl. 16-kl. 17.

 

 

Pia Bøg Madsen, formand for Ådalskolen                    Ole Olsen, skoleleder

Tlf. 6596 1576 mail: pia@multigreen.dk                       Tlf. 6596 1230 mail:oo@aada.dk

 

 

Nye sangbøger.

 

Der er udgivet en helt ny og gennemredigeret DANSK SKOLESANGBOG – friskolernes sangbog.

Jeg har haft en del snak med kollegerne – og i tæt forbindelse med skolens bestyrelse er det besluttet at indkøbe den nye sangbog til alle vore elever.

De gamle sangbøger, som vi har i to forskellige forældede udgaver må eleverne beholde – de fik dem jo til ejendom, da de startede i 1. klasse.

Den nye sangbog koster 195 kr.

Vi har fået et introduktionstilbud på 117 kr. pr. sangbog.

Vi sælger sangbogen til vore elever for 100 kr. pr. stk. Beløbet opkræves via banken sammen med skolepenge for august 2010.

Fremover opkræves sangbogsgebyret via skoletilmeldingen/indmeldelsesgebyret, som p.t. er 500 kr. Dette beløb hæves til 750 kr. (beløbet har ikke været justeret i 15 år).

 

Oplysning til kontoret på elever.

 

Vores stamdata er ved at blive udbygget så vi har plads til flere oplysninger. Derfor bedes I udfylde den med Åposten udsendte gule seddel og returnere den til skolens kontor senest 14. juni.

 

Befordringstilskud.

 

For at få del i befordringstilskuddet i skoleåret 10/11, skal der afhentes ansøgningsskema på skolens kontor senest 21. juni 2010.

Fordeling af tilskud for dette skoleår udbetales i efteråret.

 

Afslutningsfest.

 

9. klasse har haft sidste skoledag. Nu venter den mundtlige eksamen. Ved afslutningsfesten den 25. juni 2010 uddeles afgangsbeviser. Særlig indbydelse til festen er udsendt.

 

Reception.

 

Særskilt invitation til afskedsreception for Lis Kirkegaard er vedlagt.

 

Skoleudflugt.

 

Særskilt invitation vedlagt Åposten


Sommerferien står for døren.

 

Sommerposten udkommer torsdag den 24. juni 2010

 

 

Kalender juni 2010

 

Uge 22

 

 

Tirsdag den 1. juni                                    6. kl. lejrskole

                                                                                       mdl. eksamen dansk

                                                                                       0 kl. på færdselsskole fra 9.35 – 11.20

                                                                                       4. kl. på færdselsskole fra 9.50 – 12.05

                                                                                       5. kl. på færdselsskole fra 9.05 – 11.20

Onsdag den 2. juni                                   6. kl. lejrskole

                                                                                       3.a og 3.b besøg af valgmenighedspræst Inger Bergeon fra 9.45-11.30

Torsdag den 3. juni                                   6. kl. lejrskole

                                                                                       5. kl. lejrskolemøde fra 19 – 21

Fredag den 4. juni                                    6. kl. lejrskole

                                                                                       5. kl. på cykelbanen fra 8.00 – 13.00

 

Uge 23

 

Mandag den 7. juni                                  5. kl. på lejrskole

                                                                                       mdl. eksamen tysk

                                                                                       Informations/fyraftensmøde

Tirsdag den 8. juni                                    5. kl. på lejrskole

                                                                                       mdl. eksamen tysk

Onsdag den 9. juni                                   3. a, 3.b og 5. kl. på lejrskole

Torsdag den 10. juni                                 3. a, 3. b og 5. kl. på lejrskole

                                                                                       mdl. eksamen fysik

Fredag den 11. juni                                  3.a, 3.b. og 5. kl. på lejrskole

                                                                                       mdl. eksamen fysik

Uge 24

 

Mandag den 14. juni                                2. kl. på lejrskole

                                                                                       mdl. eksamen  engelsk

Tirsdag den 15. juni                                  2. kl. på lejrskole

                                                                                       mdl. eksamen engelsk

                                                                                       3.b i jernalderlandsbyen kl. 8-12.45

Onsdag den 16. juni                                 2. kl. på lejrskole

Torsdag den 17. juni                                 ”Road Runner” fra Østfyns Produktionsskole spiller i salen for hele skolen fra kl. 10-10.50

                                               Afslutningsfest for 3. klasserne kl. 17.00-20.00

Fredag den 18. juni                Afslutningsfest for 9. kl. kl. 18.00

 

Uge 25

 

Fredag den 25. juni                Idrætsdag og skoleafslutning kl. 8.00-11.30

                                                                 Reception for Lis Kirkegaard kl. 14.00-16.00