Kalenderen oktober 2008
Uge 40
Torsdag den 2.                 Forældresamtaler Bhk.
 
Uge 40 og 41 øver 7. kl. skuespil. Øvrige klasser, har i uge 41 ”klassens dage”
 
Uge 41
Mandag den 6.                 Forældresamtaler Bhk.
Torsdag den 9.                 Skuespil og Skolefest fra kl. 17. til kl. 21.
Fredag den 10.                Motionsdag hele skolen (se andetsteds)
 
Uge 43
Tirsdag den 21.                Elevsamtaler 9. kl. - Forældremøde 4. kl.
Onsdag den 22.               Bestyrelsesmøde
Torsdag den 23.               Samtaler 7. kl. - 2.a i Bio med MD – ”Med skolen i Bio”, 8. kl.
 
Uge 44.
Mandag den 27.              Elevsamtaler 7. kl.
Onsdags 29.                     Onsdagsaften (Husk også onsdagsaftener den 5. + 12. november )
 
Opskrivningsprocedurer for nye elever
 
På Ådalskolen benyttes 2 forskellige lister, som kommende elever opskrives på.
 
Om efteråret, i året før skolestart, kontaktes de første 20 elever på listen. Børn af ansatte samt yngre søskende til elever på skolen har fortrinsret.
Der tages ikke hensyn til, om eleven er dreng eller pige.
Forældre og kommende elever indkaldes af skoleleder til en samtale og en præsentation af skolen. Forekommer der frafald blandt de indkaldte, kontaktes de efterfølgende på listen – og så fremdeles.
Børn, der ikke optages, tilbydes en plads på opskrivningslisten.
 
Elever, der ikke blev optaget i skolens børnehaveklasse samt udefrakommende henvendelser om optagelse i løbet af året, kan opskrives på denne liste.
Er der plads i en af de igangværende klasser, undersøger skolen, hvilken eller hvilke elever fra opskrivningslisten, der matcher klassen bedst muligt og vælger på det grundlag.
Børn af ansatte har fortrinsret.
 
Motionsdag
Fredag før efterårsferien er der traditionen tro motionsdag på Ådalskolen.
I år kommer dagen dog til at forløbe lidt anderledes, end den plejer.
9.klasse arrangerer otte forskellige idrætsaktiviteter for alle skolens øvrige klasser, undtagen 7. klasse, som rydder op efter skuespillet og 8. klasse, som hviler ud hjemme efter overlevelsesturen.
Dagens program ser ud som følger:
Kl.   8.00      Morgensang i salen
Kl.   8.10      Orientering om idrætsaktiviteterne i klasserne v. elever fra 9. klasse
Kl.   8.30      Idrætsaktiviteterne går i gang
Kl. 11.20      Alle samles i skolegården
Kl. 11.30      Alle ønskes god efterårsferie og har fri
Med venlig hilsen
9. Klasse og Marlene
 
Aktive forældre – på den absolut positive måde!
Forældre kommer ofte forbi kontoret for at fortælle om oplevelser, iagttagelser og tanker, de har gjort sig. Pragtfuldt.
 I min ’analyse’ af nogle af disse henvendelser konkluderer jeg bl.a. vigtigheden i, at skolens information er i højsæde – vi forsøger, så godt vi nu kan at informere om det væsentligste, der sker på skolen.
 
Et af de gode spørgsmål, der er blevet stillet skolen, er:
Lige en indskydelse
Ovennævnte betyder, at Ådalskolens elever får 3 årstimer mere engelsk end folkeskolens elever.
3 årstimer = 120 engelsklektioner.
 
Jeg er blevet opdateret af mine engelskkolleger, der udtaler, at den mest ’effektive’ engelskundervisning fås ved at ’køre’ timerne fordelt mellem 4. og 9. klasse – og mængden af ugetimer styrker indlæringen, derfor fortsættes denne linje.
 
I øvrigt kan jeg oplyse, at vi arbejder med timefordelingsplanen (den plan, der viser hvor mange timer og hvilke fag, de enkelte klasser skal have) på følgende måde:
 
Vi ved, verden forandrer sig – og vi skal følge med tiden, det kan betyde, at fag falder ud, og fag kommer til, ligesom timetallet i de enkelte klasser årligt er til drøftelse.
Ådalskolens samlede timetal ligger stadigvæk væsentligt over Ministeriets vejledende timetal.
Forældre har spurgt mig:
Hvad kan der gøres for at øge timetallet – og hvem bestemmer?
Vi lytter gerne til forældre, vi vurderer, på det vi hører, vi tænker og snakker meget med hinanden, vi er oplyste om andre skolers erfaringer – og samtidig er vi en selvejende institution, der selv afgør, hvad der skal undervises i, når blot vi via skolens tilsynsførende kan dokumentere, at skolens standpunkt står i rimeligt mål med, hvad der sker i folkeskolen.
Ansvaret er skolelederens, ligesom den fulde kompetence ligger hos skolelederen.
 
Procedure
Når lærerne har gennemdrøftet og justeret timefordelingsplanen, forelægges planen for skolens bestyrelse
 
Ådalskolen er også et uddannelsessted for vordende lærere, hvilket betyder, at vi har sagt JA til at modtage lærerstuderende, der skal i praktik.
Vi har valgt at sige JA til den praktikdel, der hedder ØNSKEPRAKTIK, dvs. at Ådalskolen er ønsket af de studerende, hvilket gør udgangspunktet for et samarbejde positivt.
De studerende går på 3. årgang på Odense Seminarium og vil være i praktik hos os i ugerne 4 til 7 og 9 til 11.
Vi får besøg af Christine Bendix, Mette Marie Pedersen og Sofie Burkal Simonsen.
Jeg vil senere oplyse, hvilke klasser der får besøg af vore praktikanter.
 
P.S.
Ådalskolens trivselspolitik findes på nettet. Der er udarbejdet en folder, der er uddelt til de enkelte hjem.
 
 
Klassens dag/dage i uge 41
De enkelte klasser er enten alene eller sammen med andre klasser og en eller flere lærere.
Aktiviteterne er mangeartede. Det vigtigste er, at der er god tid til de enkelte aktiviteter, hvad enten de er af teoretisk eller praktisk art.
Bhk. / 1. / 2.a / 2.b – ILLUVAJO (ild, luft, vand, jord)
3. klasse – Smagsløg og nysgerrighed
4. + 5. klasse – Motion og samarbejde
6. klasse – Natur-teknik og hjemkundskab
7. klasse øver skuespillet – Grevindens forbandelse
Onsdag den 8. oktober opføres skuespillet for – Pensionister kl. 12.
Torsdag den 9. oktober opføres skuespillet for – Børnehaver kl. 10.
Torsdag den 9. oktober kl. 17 opføres skuespillet for – Elever, forældre, bedsteforældre mv.
8. klasse – Overlevelsestur
9. klasse – Samarbejde og fællesskab

A
llerførste tur med Ådalskolen
Solen skinnede fra en skyfri himmel, den dag vi drog mod Helnæs for at deltage i Ådalskolens arrangement.
Et rigtig godt og veltilrettelagt arrangement!
Der var arrangeret mange aktiviteter, udover ”hygge”, som man kunne tilmelde sig. Vi deltog i en gåtur / naturoplevelse, hvor en lærd mand fortalte om stedet og dets historie. Det var spændende. (dog syntes vores datter, at vi skulle se at komme tilbage og bage de pandekager). J
Vi kom dog også retur og styrede direkte mod bålpladsen, hvor der var fuldt tryk på bageriet. Så imedens vi holdt et skarpt øje mod de mange hvepse, som fløj rundt den dag, fik vi bagt et par pandekager, vi slubrede i os med største velbehag.
Dernæst blev det frokosttid, og på et tæppe på græsset, hvor der ikke mindst var en fantastisk udsigt, nød vi vores medbragte madpakker. En rigtig hyggelig stemning og en god måde at møde de andre forældre og børn på.
Der blev udvekslet navne og talt om løst og fast. Det er rigtig vigtigt for os nye, da det skaber et godt sammenhold og ligeledes tryghed og trivsel for vores børn.
Så gik vi en tur ned til vandet, hvor der var godt gang i kajaksejladsen. Vores datter blev budt med på en sejltur med hendes nye klassekammerat og hendes forældre. Det tog hun friskt imod, og de vendte da også hjem igen tørre og tilpasse.
Slutteligt var det tid til en kop kaffe, et stykke kage eller frugt og snart gik turen hjemad igen.
En dejlig dag, hvor vi atter var kommet hinanden nærmere på skolen og hvor vi også som familie kunne lave en aktivitet sammen.
Tak for det!
John Møller Pedersen (Bhk)
 
OBS-OBS
Glemt tøj lægges frem på scenen, ugen efter efterårsferien.
 
FRITTER – OL
Intet mindre end fantastisk.
’Fritteren’ gjorde det igen, ligesom de gjorde det for 4 år siden – og 8 år siden..
Stor stor ros til ’Fritterens’ personale, der sammen med ALLE elever i SFO afholdt et OL, der ligger fuld på højde med OL i Beijing – De kæmpede, de viste flag, de tog hensyn til hinanden osv.
Fredag den 19. sept. sluttede ’legene’ – Tilskuerne jublede, klappede og viste stor anerkendelse – efter ’legene’ var der festmad! TAK til alle deltagere – TAK til hele personalet.