Åposten Februar 2011

 

Parkering.

 

Parkering på skolen må kun ske på pladsen foran salen og på gruspladsen. Kun efter særlig aftale kan der parkeres foran kontoret.

 

Disse parkeringsregler er for at undgå farlige situationer med elever.

 

A jour førte regler for udlån/udlejning. Nye regler vedlagt Åposten.

 

Vi har lavet nogle ændringer i brug/udlån/udlejning:

Der vil være en rengøringsvogn til brug for rengøring. Hvis skolen ikke afleveres i samme stand, vil der blive opkrævet penge for rengøring.

 

Kun de lejede lokaler må benyttes.

 

Til børnefødselsdage skal der være minimum 4 elever for lån af skolen. Det vil koste 500 kr. at holde fælles fødselsdag. Dette skal ses i lyset af de udgifter, skolen har i forbindelse med ekstra brug af skolen.

 

Emneuge.

                                                              

O, 1. og 2. klasse arbejder med sanser.

Onsdag tager alle tre klasser i Zoo. Alle dage fra kl. 8 til kl. 12.30, fredag til kl. 11.30.

Øvrige klasser mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 12, fredag til kl. 11.30.

3. klasse arbejder med bronzealderen sammen med Mette Svendstrup og Ellen Nielsen.

4. a og 4.b arbejder med eventyr sammen med Sandra Rosenberg, Kristine Grauenkjær og Christine Bendix.

5. klasse arbejder med emnet vejret. Vi vil mandag opbygge 4 vejrstationer rundt omkring skolen, som derefter vil være udgangspunkt for ugens arbejde/undersøgelse.

6. klasse arbejder med perspektiv tegning og tegn dit eget hus og byg det i målestoksforholdet 1:50.

Endvidere skal 6. klasse servere kage og kaffe til tilskuerne til 7. klasses skuespil onsdag eftermiddag og torsdag formiddag. Fredag slutter vi ugen med at tage i skøjtehallen.

 

Jobprøvning.

 

Fra nytår og 4 måneder frem har vi Bettina Pedersen i arbejdsprøvning. Det er uden udgift for skolen. Bettina er fortrinsvis i SFO.

 

Børnehaveklassen 2011/12.

 

Ådalskolen er færdig med indskrivning af  børnehaveklassen, der starter til august 2011. Vi har indskrevet 22 elever – 13 drenge og 9 piger. 11 af eleverne er søskendebørn.

 

Generalforsamling.

 

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 23. marts 2011. Såfremt der er forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen bedes dette fremsendt til formanden inden 8. marts 2011.

Med venlig hilsen Pia Bøg Madsen, formand.

 

 

Kalender februar 2011

Uge 5

                       

 

Uge 6                                                                             9. klasse projektopgave

 

Torsdag den 10.                                         Samtaler i 1. klasse

 

Uge 7                                                                            

 

Mandag den 14.                                        Emnedage og 7. klasse øver skuespil

                                                                                       8. klasse på Fynsværket fra 8-12

                                                                                       Fyraftensmøde i 4.a fra kl.17-19

Tirsdag den 15.                                          Emnedage og 7. klasse øver skuespil

                                                                                       Samtaler i 1. klasse

                                                                                       Biograftur 9. klasse (engelsk)

Onsdag den 16.                                         Emnedage og 7. klasse øver skuespil

                                                                                       Skolekoncert ved Odense Symfoniorkester 8. klasse

Torsdag den 17.                                         Emnedage og 7. klasse øver skuespil

                                                                                       9. klasse på Fynsværket

                                                                                       Skolefest kl. 17 med skuespil 7. klasses. 6. klasse laver mad og 5. kl.

                                                                                       laver kaffe og kage

Fredag den 18.                                          Emnedage

                                                                                       7. klasse rydder op

                                                                                       Praktikanterne sidste dag

                                                                                       6. klasse i skøjtehallen fra 8.30 – 11.30

 

Uge 8                                                                             Vinterferie

 

 

 

 

Pædagogisk weekend – hvem vil hjælpe?

 

I lighed med tidligere år vil vi gerne igen i år spørge, om man i forældrekredsen vil hjælpe os fredag den 18. marts 2011, hvor vi tager på pædagogisk weekend.

 

Lærerne er med til morgensamling og tager herefter af sted. Al undervisning overtages af forældrene. Dette kan foregå på skolen, men man er også velkommen til at tage ud af huset.

 

Undervisningen slutter kl. 11.30, og herefter har vi brug for 8 forældre til at tage sig af SFO-eleverne.

 

Der vil blive sørget for brød i kaffepausen.

 

Kontakt skolen hurtigst muligt, gerne med svar på, hvilke klasser, man ønsker at have.