Uddrag fra 

Åposten

Juni 2013

 

Kære læsere
Af Karsten Andreasen

Skoleåret er næsten slut, og dermed er vi kommet til et af årets markante milepæle. Det er tid at se tilbage på skoleåret 2012/’13 og frem mod det nye skoleår, der skal starte efter en god, lang sommerferie.

Dette skoleår blev ikke helt som ventet for et år siden. Vi fik blandt andet en ændring både i lærerstaben og på skolelederens kontor. Det har været et år med krusninger på livets hav, men Ådalskolen klarede det kortvarige uvejr og ligger igen roligt på sin kurs. Når det så hurtigt blev en god og tryg hverdag igen på Ådalskolen, skyldes det ikke mindst, at utroligt mange hurtigt var enige om at værne om kvaliteterne og sammen bygge positivt på disse. I den forbindelse kan man fra skolens side kun takke forældrene, bestyrelsen og medarbejderne for konstruktivt at løfte i flok. Lad os tage den gode ånd med os videre frem i de næste år.
Blik på det nye skoleår
Jævnfør ovenstående skal man jo være forsigtig med at forudsige fremtiden, men jeg tør dog godt sige lidt om det nye skoleår, som vi glæder os til.
Vi glæder os til have flere dansktimer på 1. - 3. klassetrin. Der er ingen tvivl om, at denne styrkelse af danskfagets muligheder i indskolingen vil betyde bedre læse- og stavekompetencer, hvilket giver eleverne en fordel i dansk såvel som i mange af de øvrige fag på mellemtrinnet og senere.

Skib
Angående antallet af timer bliver skoleåret præget af, at vi har deltidsansat en lærer til at læse nogle af de timer, som ikke blev læst under lockouten i foråret. Det drejer sig om Heidi Jacobsen, der i 2011 blev færdig med læreruddannelsen. Heidi, der har liniefagene dansk, materiel design, specialpædagogik og samfundsfag, skal undervise 14 lektioner om ugen.
Næste år er Dorthe Hedemand også at finde blandt skolens dygtige personale. Dorthe, der skal være vikar for Marlene, er sikkert kendt af mange, da Dorthe tidligere har været i praktik på Ådalskolen. Dorthe har netop i disse dage bestået sin sidste eksamen og er dermed nu læreruddannet. Dorthe har liniefagene kristendom, historie og dansk.
Generelt øges timetallet næste skoleår, men vi vil fortsat have fokus på, at det vigtigste ikke er kvantiteten, men kvaliteten som vi søger at styrke yderligere næste skoleår. Det vil ske gennem en hensigtsmæssig kompetenceudvikling på skolen.
Også på andre områder vil man næste år se en udvikling. Jeg skal her blot pege på to områder: Det ene er, at vi fra næste år styrker fortællingen som et tydeligt element i vore morgensamlinger en dag om ugen.
Det andet område drejer sig om kommunikation. Vi vil søge at styrke vores kommunikation med både vore allernærmeste og vigtigste samarbejdspartnere, forældrene, og med det omkringliggende samfund.
Held og lykke
Et skoleårs afslutning betyder i sagens natur farvel til afgangseleverne. Stor tak for jeres bidrag til liv og fællesskab på Ådalskolen gennem jeres skolegang her.
Vi kommer til at savne jer, men vi håber, at I vil fortsætte som skolens venner og kigge ind en gang imellem.
God vind fremover til Alexander Larsen, Anders Pindstofte, Caroline Illum, Casper Sanko Steensen, Christina Skov Hansen, Magnus Bøg Madsen, Marcus Sebastian la Cour Pedersen og Mikkel Krogh Christensen.
Ferietid
Inden vi skal møde alt det spændende næste skoleår, må vi holde sommerferie.
Jeg håber, I alle må få en rigtig god sommer med afslapning, mange gode oplevelser og udviklende samvær med familie, samt nye og gamle venner.
Vi ses efter ferien.
SFO’en åbner igen mandag i uge 31, og skolen starter tirsdag d. 13. august kl. 8:00. De nye skoleelever i kommende børnehaveklasse starter samme dag kl. 9:00

 . . . 

Hvor går 9. kl. eleverne hen efter sommerferien?

Mikkel Krogh Christensen: Hårby Efterskole

Christina Skov Hansen: Sct. Knuds Gymnasium

Caroline Illum: HHX

Marcus Sebastian la Cour Pedersen: Sct. Knuds Gymnasium

Alexander Larsen: Vejstrup Efterskole

Magnus Bøg Madsen: Balle Efterskole

Anders Pindstofte: HHX

Casper Sanko Steensen: HHX

 

Betalingssatser på Ådalskolen for skoleåret 2013/14

Skolepenge:

1. barn i skolen  kr. 960,-

2. barn i skolen  kr. 480,-

3. barn i skolen  kr. 230,-

Skolefritisordningen:

Sats 1: Fra kl. 8:00 til kl. 16:45        kr. 1.432,-

Sats 2: Fra kl. 7:00 til kl. 16:45        kr. 1.740,-

Sats 3: Fra kl. 6:30 til kl. 16:45        kr. 1.896,-

Sats 4: Fra kl. 7:00 til kl. 8:00          kr. 310,-

Sats 5: Fra kl. 6:30 til kl. 8:00          kr. 465,-

I SFO betales i 11 måneder, da juli er betalingsfri. Vi følger så vidt muligt Odense Kommunes takster.

Fripladstilskud til skole og sfo-betaling

Ansøgningsskema om fripladstilskud kan hentes på skolens kontor ellers printes ud fra skolens hjemmeside. Her kan man også se indkomstgrundlag for ansøgning.

Sidste frist for aflevering til skolens kontor evt. pr. mail senest 1. september 2013.

Klasseoversigt

Børnehaveklasse 20 elever klasselærer Kirsten Post

1. klasse 22 elever klasselærer Mette Svenstrup
2. klasse
22 elever  klasselærer
Sandra Rosenberg

3. klasse 19elever  klasselærer Mette Damgaard

4. klasse 22 elever klasselærer Jens B. Jensen

5. klasse 22 elever klasselærer Jørgen Rolsted

6. klasse 22 elever klasselærer Margit Baisgaard

7. A. klasse 18 elever klasselærer Kristine Grauenkjær
7. B. klasse 13 elever klasselærer Christine Bendix

8. klasse 22 elever klasselærer Claus Uhrenholt

9. klasse 20 elever klasselærer Jette Andersen
                  
I alt 222 elever.

 

I 1.klasse er vi i fuld sving med at børneskrive. Børneskrivning er første trin i elevernes stave- og skriveudvikling, hvor de skriver de lyde, de kan høre. Vi har skrevet små historier om gode og onde drager. Nedenfor kan I læse to små historier skrevet af Emma og Mathias D.

Sandra Rosenberg