Juleposten 2008
 
Kalenderen december
Uge 49
Tirsdag den 2.                  Projektfremlæggelse 8. kl.
Torsdag den 5.                 Bhk. og 1. kl. i Teatret
 
Uge 50
Onsdag den 10.               Sundhedsplejersken er på skolen
                                            Lærermøde
                                            5. kl. går Lucia til morgensang
                                            5. kl. går Lucia på Gråbrødre Kloster i Odense
Torsdag den 11.              4. kl. skuespil om morgenen
                                            5. kl. går Lucia på Korup Dagcenter
                                            Julemøde kl. 19. (se nedenunder)
Fredag den 12.               6. og 7. klasse til vandpolotræf i Universitetets svømmehal
                                          
Uge 51
Tirsdag den 16.               2.b laver juleindslag til morgensang
Onsdag den 17.              Bhk. laver krybbespil til morgensang
Torsdag den 18.              2.b på teatertur
Fredag den 19.               8. kl. underholder til morgensang
Lørdag den 20.               Juleafslutning
 
I løbet af december vil flere af skolens klasser optræde ved morgensamlingerne
 
Juleferie fra den 21. december 2008 til den 4. januar 2009
(begge dage inkl.)
 
Torsdag den 11. december
Julemøde for elever, skolekreds og forældrekreds kl. 19.
Program
·         Julesange
·         Julespil af 4. klasse
·         Kaffe og æbleskiver
Julehistorie af:
·         Valgmenighedspræst Inger Bergeon
·         5. kl. går Lucia.
 
Lørdag den 20. december kl. 8 til ca. 11.30 – skoledag
Programmet for dagen uddeles 8 – 10 dage inden.
Løst program
Udvidet morgensamling i salen.
Klasseaktiviteter i klasseværelserne / aktiviteter for - og med forældrene.
Kaffe og noget let spiseligt.
’Nu har vi jul igen’ - Samling i salen - God jul
 
Lyddæmpende foranstaltninger
Vi har i længere tid været ’utilfredse’ med akustikken i aulaen, men ikke rigtig vidst, hvad vi skulle gøre ved det.
Claus har tænkt – og handlet!
Claus er netop færdig med at montere rockfon - plader på loftet i aulaen! – og det virker!
Nu er det et væsentligt bedre lokale at opholde sig i.
Tak Claus
 
Den 30. oktober udsendtes følgende meddelelse til forældrene
Ådalskolens skolebod er i dag blevet anmeldt til sundhedsmyndighederne med begrundelsen:
Ulovlig fremstilling af fødevarer i elevhjem/skole med salg for øje.
Ligeledes sælges der fødevarer fra lokaler, der ikke opfylder de krav, der stilles fra myndighedernes side. Denne anmeldelse har medført, at jeg har besluttet at lukke skoleboden fra og med fredag den 31. oktober 08.
Ovennævnte situation vil blive drøftet i skolens personalegruppe og skolens bestyrelse.
Venlig hilsen
Ole Olsen
 
Personalets konklusion
Skoleboden er stadigvæk lukket.
Skolebodens fremtid drøftes fremover.
Flere informationer udsendes senere.
 
En tradition er slut
Ådalskolen har ikke længere nogen skolebod. Det var ikke blot en bod, hvor der var mulighed for at købe lidt mad, hvis køleskabet var tomt, eller hvis maven trængte til en ekstra mundsmag. Det var også en bod, hvor 8. og 9. klasse lærte, hvordan man driver en lille virksomhed. Det var også her, at 8. og 9. klasse lærte teamwork, lærte hvad det vil sige, når man er afhængig af, at leverancerne kommer til tiden, og at alle skal kunne stole på hinanden. Det er med stor beklagelse, at boden er lukket, og mig bekendt er der aldrig nogen, der er blevet syge af maden, det har jo altid været frivilligt at handle i boden, så det har jo været en mulighed at fravælge indkøb der.
Der går mange rygter blandt de rigtig mange skuffede børn på skolen om, hvem der har meldt boden. For at få stoppet disse rygter vil jeg gerne komme med en opfordring til dig, som ikke synes, at boden skal være der mere. Stå frit frem og fortæl os, hvad din begrundelse er, det kan jo være, at du har nogle gode alternativer til, hvordan 8. og 9. klasse kan lære de samme ting på en anden både og selvfølgelig også tjene et bidrag til deres lejrskole.
Gertie Sørensen
Mor til 3 skuffede børn
Sofie 4. kl., Jens 6. kl. og Mads 8. kl.
 
Tak for 3 super gode onsdagsaftener
Tusind tak til ALLE, som hjalp til med at afvikle disse aftener – også en stor tak til alle værkstedsinstruktørerne.
Ved den sidste onsdagsaften blev der solgt amerikansk lotteri. Lotteriet var en overskudsforretning, idet vi jo spillede om de familiegaver, de enkelte familier sponsorerede.
Lotteriet indbragte godt 5000,- kr. Tusind tak.
Elevrådet får dispositionsret over beløbet – og den eneste klausul, der bliver ’bundet på beløbet”, er:
Elevrådet skal være enige om, hvad pengene skal bruges til.
 
Juleshowet
’Fritteren’ gjorde det igen. Flot.
95 elever på scenen i løbet af 60 minutter! - Det er godt gået.
Tak til alle medvirkende og ansatte!
 
Skolen har fra et tidlige forældrepar, Birgitte og Christian fra det tidligere Trægården i Bellinge, fået forærende et dejligt maleri af Chr. Pedersen Bellinge.
Maleriet hænger nu på lærerværelset, og vi meget glade for, at familien har tænkt på deres gamle skole og siger mange tak
 
Glædelig jul og godt nytår til alle

 
FERIEPLAN – SKOLEÅRET 2009 - 10
 
Første skoledag efter sommerferien er tirsdag den 11. august kl. 8.00
 
Børnehaveklassen møder også tirsdag den 11. august – MEN kl. 9.00
 
Skoledagen slutter kl. 11.30 for alle elever.
 
Efterårsferie uge 42:                                  10. oktober 2009 – 18. oktober 2009
 
Juleferie:                                    20. december 2009 – 3. januar 2010
                                                   
Vinterferie uge 8:                       20. februar 2010 – 28. februar 2010
 
Påskeferie:                                 27. marts 2010 – 5. april 2010
 
St. Bededag:                              30. april 2010
 
Kristi Himmelfartsdag:               13. maj 2010
 
Fridag:                                        14. maj 2010
 
Pinseferie:                                  22. maj 2010 – 24. maj 2010
 
Sommerferie:                             26. juni 2010
 
(de nævnte dage er inklusive)
 
SFO holder lukket i ugerne 28. – 29. – 30., samt hverdagene mellem jul og nytår.
 
P.S. der er sidste skoledag i 2009 LØRDAG den 19. december.
 
Skoleåret indeholder 200 skoledage.
 
Bellinge, den. 30. november 2008
Ole Olsen, skoleleder