Morgensamling
 
Mål:
 
Målene er:
 
 1. at elever og voksne opnår en følelse af sammenhold/fællesskab
 2. at morgensamlingen er et forum for kulturformidling
 3. at eleverne kan indgå i en større sammenhæng
 4. at elever og voksne får fælles oplevelser
 5. at eleverne kan stille sig op foran en større forsamling
 6. at forældrene føler ejerskab til skolen ved deres deltagelse
 7. at give energi til dagen (blive opløftet fysisk og psykisk)
 8. at morgensamlingen giver en god start på dagen med en fast rutine og en følelse af tryghed
 9. at den enkelte ses
 
 
Handlinger (hvordan vi vil nå ovenstående mål):
(hvert punkt relaterer sig ikke til tilsvarende mål)
 
 1. fortælling om sangen, inden den synges (Max. 5 min.)
 2. status over det særlige ved dagen (præsentation af nye ansigter, vikarer, mærkedage mv.)
 3. fadervor, fortælling (anekdoter, historier o.lign.), synge historiske og bibelske sange/salmer
 4. at morgensang tages op i klasserne som samtaleemne
 5. mere elevoptræden/klasseoptræden
 6. alle klasser har to morgensamlinger på et år. Løbende dage – kalenderfastsat.
 7. elever opfordres til at synge med
 8. at der er sangbøger til forældrene
 9. der skal være ro, når der tales
 10. at skabe en god stemning med humor og smil
 11. at den enkelte selv kan efterlyse manglende genstande (trøje mv.)
 12. skolekoncerter/besøg udefra
 13. at fejre den enkelte i fællesskabet
 
 
Tegn:
 
Tegn på, at det enkelte mål er nået:
 
Ad. 1
 
 
Ad. 2      
       
 
Ad. 3            
 
 
Ad. 4
                     
 
Ad. 5            
 
 
Ad. 6
                     
 
Ad. 7            
 
 
Ad. 8
 
 
Ad. 9            
 
 
 
Dataindsamling:
 
 
 
 
 
 
 
 
CB og JJ