Bestyrelsen ønsker glædelig jul og godt nytår

Året 2009 nærmer sig afslutningen. Det har været et godt og aktivt år, som vi i Ådalskolens bestyrelse ser frem til at orientere om og drøfte med forældre og øvrige medlemmer af skolekredsen på generalforsamlingen den 24. marts 2010.

Siden sidste nummer af Åposten har bestyrelsen holdt et enkelt møde. Her mødtes bestyrelsen med skolens nye fundraisingudvalg, der består af tre meget engagerede forældre. Her blev drøftet ideer, holdninger og konkrete forslag til ansøgninger til fonde om økonomisk støtte. Et andet væsentligt emne på dagsordenen var en opdatering af bestyrelsens forretningsorden. På mødet drøftede vi endvidere bl.a. skolens økonomi, et forslag om et kulturelt arrangement i foråret samt et par konkrete ønsker om vedligeholdelse af Rødhætte og skolens varmesystem.

I skrivende stund er referatet af mødet stadig under udarbejdelse. Når referatet er godkendt vil det blive lagt på Ådalskolens hjemmeside. Se under ”Bestyrelsen – Bestyrelsens åbne arkiv” i den blå kolonne til venstre på [ http://www.aada.dk/ ]www.aada.dk.

Vi ønsker alle elever, forældre og medarbejdere samt Ådalskolens øvrige samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen på Ådalskolen
 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Vi havde 3 gode og velorganiserede onsdags-aftener i november.

TAK til alle værkstedsholdere for et fantastisk arbejde – det summede af liv og glæde overalt.

Den sidste af onsdags-aftenerne stod på julefrokost – meget lækker mad med efterfølgende sange og amerikansk lotteri.

Lotteriet indbragte 4500 kr., som overdrages til elevrådet, således de kan indkøbe forskellige spændende ting til glæde for skolens elever.

 

Alle værkstedsholdere er inviteret til evalueringsmøde onsdag den 20. januar – her serveres lidt mad og drikke, som TAK for den store indsats.

 

Juleshow i sfo løb af stablen torsdag den 19. og fredag den 20. november. Igen igen var det lykkedes at stable et fantastisk show på benene. Det store arbejde, der var gået forud blev rigeligt belønnet, da tæppet gik, og glade og stolte forældre og bedsteforældre fyldte salen. Tak for det store engagement til personalet i sfo.

 

I november/december har vi travlt med at tale med elever/forældre til kommende børnehaveklasse. Alle familier er til en samtale her på skolen.

 

Lærerstuderende Hans Henrik Jepsen har været i undervisningspraktik hos os i hele november måned.

Praktiktiden har betydet, at Hans Henrik både har set på og undervist.

Vi kan konkludere, at Hans Henrik er en dygtig underviser, ligesom han er et varmt, ærligt og engageret menneske.

Hans Henrik er meritstuderende, hvilket betyder, at han klarer læreruddannelsen på to år, fordi han i forvejen har en mellemlang uddannelse.

Hans Henrik snupper også den sidste praktik hos os – det sker fra nytår til vinterferien, til denne praktik vælges et helt nyt skema – og Hans Henrik skal være alene om undervisningen.

 

I løbet af december vil flere af vore klasser optræde ved morgensamlingerne.

 

Fra uge 4 og til uge 11

Har vi yderligere to studerende fra Odense Seminarium – Anna-Rosa Engelbrecht Hansson og Sandie Catrine Dybro Frandsen.

Der udarbejdes et skema for Anna-Rosa og Sandie Catrine til fællesdelen, hvilket vil sige, at de begge er med i klassen og skiftevis skal undervise og give hinanden supervision.

De sidste uger har Anna-Rosa Engelbrecht og Sandie Catrine hver sit undervisningsskema.

 

Fredag den 6. november  var vi alle – dog med undtagelse af 6. og 7. klasse, der var til vandpolostævne – på en uforglemmelig tunnelgennemgang.

Dagen startede med en kort fortælling om, hvorfor der bygges denne mega-store rørføring med stort bassin til opsamling af regnvand. Derefter mødtes klasserne ved nedstigningsskakten ved åen – gik de 600 meter og opsteg ved opstigningsskakten mellem bageren og tæppehandleren.

Odense Vandselskab var de glade givere af et stykke kage til hver elev.

Fredag den 4. december kl. 12 er det 6. og 7. klasses tur.

Samme dag bliver der ”åbenrør” for offentligheden.

 

 

Torsdag den 10. december er der julemøde.

 

Julemødet starter kl. 19. Der synges julesange, 4. klasse spiller julespil. Julehistorien fortælles af valgmenighedspræst Inger Bergeon og 5. klasse går Lucia.

9. klasse sælger kaffe og æbleskiver.

 

Lørdag den 19. december er det sidste skoledag i dette kalenderår.

Da dagen er en almindelig skoledag, er der mødepligt for eleverne, som ved de øvrige skoledage.

Dagen er valgt, både fordi vi så har mulighed for at få alle forældre med på skolen, og fordi vi så ikke behøver at skulle i skole mandag den 21. dec.

Alle forældre er velkomne til at være med denne formiddag.

Meget løst program:

Udvidet morgensamling i salen, hvorefter eleverne går ud i klasserne.

Mulighed for at købe kaffe og rundstykker i løbet af formiddagen.

I løbet af formiddagen samles alle forældre i salen for at ’jule-danse’

Sidst på formiddagen samles alle elever også i salen for at ’jule-danse’

Ved 11.30-12 tiden slutter denne skoleformiddag.

 

Første arbejdsdag i 2010 er mandag 4. januar.

 

Jubilæum. Den 1. januar 2010 har Rie Freitag været ansat på Ådalskolen i 25 år. Dette markeres ved en reception fredag den 8. januar 2010 på skolen fra kl. 15 til kl. 17.

Vi håber rigtig mange elever og forældre – nuværende som tidligere – har lyst til at festliggøre dagen for Rie.

Alle er velkomne.

 

FERIEPLAN – SKOLEÅRET 2010-11

 

Første skoledag efter sommerferien er tirsdag den 10. august kl. 8.00

 

Børnehaveklassen møder også tirsdag den 10. august – MEN kl. 9.00

 

Skoledagen slutter kl. 11.30 for alle elever.

 

Efterårsferie uge 42:                    16. oktober 2010 - 24. oktober 2010

 

Juleferie:                                      lørdag den 18. december 2010 er skoledag

19. december 2010 – 2. januar 2011

                                                   

Vinterferie uge 8:                         19. februar 2011 – 27. februar 2011

 

Påskeferie:                                   16. april 2011 – 25. april 2011

 

St. Bededag:                                20. maj 2011

 

Kristi Himmelfartsdag:                                 02. juni 2011

 

Fridag:                                         03. juni 2011

 

Grundlovsdag:                             05. juni 2011

 

Pinseferie:                                    11. juni 2011 – 13. juni 2011

 

Sommerferien begynder:              25. juni 2011

 

(de nævnte dage er inklusive)

 

SFO holder lukket i ugerne 28. – 29. – 30. samt hverdagene mellem jul og nytår,

-         nødvendig ’pasning’ tilbydes på Sanderumskolen.

Skoleåret indeholder 200 skoledage.

 

P.S. vi starter skoleåret en dag tidligere end folkeskolen og går i skole lørdag den 18. december, derved kan vi undlade at skulle mødes den 20. og 21. dec.

 

Bellinge, december 2009

Ole Olsen, skoleleder

 

Kalenderen december

 

Uge 49

 

Tirsdag den 1. december                          Projektopgave 8. kl.

                                                                                                             Klassens dag - 4. kl. øver skuespil

Onsdag den 2. december                         Projektopgave 8. kl.

                                                                                                             Klassens dag – 4. kl. øver skuespil

Torsdag den 3. december                         Projektopgave 8. kl.

                                                                                                             Klassens dag – 4. kl. øver skuespil

                                                                                                             5.kl. - klassearrangement med fællesspisning

Fredag den 4. december                           Projektopgave 8. kl.

 

Uge 50

 

Tirsdag den 8. december                          Projektfremlæggelse 8. klasse kl. 15 til kl. 21

Onsdag den 9. december                         Musikskolen holder julekoncert i aulaen kl. 16

                                                                                                             5.kl. går Lucia i Klostret kl. 18

Torsdag den 10. december                       5. kl. går Lucia til morgensang

                                                                                                             5. kl.  går Lucia på Dagcenter

                                                                                                             Julemøde med skuespil, julefortælling og Luciaoptog kl. 19

Fredag den 11. december                         4. kl. opfører skuespil til morgensang

 

Uge 51

 

Tirsdag den 15. december                        7. kl. alkoholmøde kl. 19.15 til kl. 21

Onsdag den 16. december                       BHK opfører krybbespil til morgensang

Fredag den 18. december                         9. kl. optræder ved morgensang

Lørdag den 19. december                        Juleafslutning for alle elever med forældre


 

Betalingssatser for skolefritidsordningen pr. 1. januar 2010

Daglig fra skoletids ophør og til kl. 16.45                                           kr. 1.210,-

Morgenmodul fra. kl. 7 til kl. 8                                                           kr.    245,-

Supermorgenmodul kr. kl. 6.30 til kl. 8                         kr.    368,-

 

 

Juleferie fra den 20. december 2009 til  3. januar 2010 – begge dage incl.