Åposten august - septemper 2010

Skoleåret 2010/11 er i fuld gang. Vi er i skrivende stund 223 elever. Efter elevlisten til sommerposten 2010 blev trykt sprang Mikkel Lyneburg i 2. klasse fra og Victoria Rasmussen kom til i 4.a. Mandag den 30. august starter Anders Bjerrum Hansen i 2. kl.


Sangbøger.

Vi er i dette skoleår gået over til den nye udgave af Dansk Skolesangbo
Vi har 16 stk. af Dansk Skolesangbog 5. oplag 2008, helt nye og ubrugte. Dem vil vi gerne af med og de sælges til 75,- kr. pr. stk. Henvendelse til skolens kontor.


Cykler.

Vi cykler en del med de ældste elever til forskellige arrangementer. Det hænder, at en elev har glemt sin cykel, at der er en cykel der er punkteret etc.
Skulle der være en blandt skole- eller forældrekredsen, der har en cykel stående, som de vil sponsorere så lad os det vide. På forhånd tak. Henvendelse til skolens kontor.


Sponsorgave.

Fynbo-Fonden har givet tilskud til en protektor og et lærred, som nu er monteret i salen. Ådalskolen siger mange tak for tilskuddet.


Skolebiblioteket.

Taskebøger skal bindes ind! Jeg beder derfor alle skolens elever om at binde deres taskebøger ind
Venlig hilsen Jette Skjærlund, bibliotekar


Børne/Unge læge Dorthe Halle har netop afsluttet undersøgelse af alle i 9. klasse.


Psykolog.

Ådalskolen har fået ny skolepsykolog: Line Gadegaard Nielsen. Line er lige vendt tilbage til jobbet efter endt barselsorlov. Line vil jævnlig være at træffe på Ådalskolen.


Tillidsrepræsentant.

Knud Kalnæs er Ådalskolens tillidsrepræsentant. Knud har pr. 1. august 2010 overtaget posten efter Marlene Holm.


Efterskolernes dag.

Som det ses af kalenderen er søndag den 26. september Efterskolernes dag. Alle efterskoler i Danmark holder åbent hus. Benyt jer af muligheden for at få en grundig viden om livet på en efterskole. Man kan godt nå nogle stykker på denne søndag. Alle er velkomne også selvom der måske er længe til, at man ønsker at bruge efterskolemuligheden. Man behøver ikke at tilmelde sig.


 

Økonomisk orientering.

Vi har lavet et budget for finansåret 2010 – et meget stramt budget – som ligger utrolig tæt på 0. Regeringen har nu, midt i et finansår, pålagt os at tilbagebetale 1 % af det godkendte statstilskud. Inden længe skal vi således tilbagebetale kr. 110.000,- til Undervisningsministeriet. Og for at det ikke skal være løgn bliver vi i de næste tre finansår beskåret med yderligere 1 % pr. år.


Vi er derfor nu i en situation, hvor vi nøje skal prioritere, hvad vi bruger vores penge til.
Derfor er det meget vigtigt, at I bakker op om skolens arbejdslørdag den 18. september – det er bl.a. her, vi kan holde nogle penge hjemme!


Forældremøder.

På de kommende forældremøder vil der være en repræsentant fra skolens bestyrelse. Repræsentanten vil komme med et oplæg og udlevere et spørgeskema.


Skoleudflugt 2010 – forældreberetning:

 

 

Skoleudflugten blev i år afviklet på en solfyldt søndag. Turen gik til Tarup-Davinde Grusgrav, hvor alle deltagerne mødtes kl. 10 til velkomst og kaffe med hjemmebag fra 4.-klasserne.
Herefter kunne man enten gå tur i grupper med indlagte opgaver eller få en rundtur med naturvejleder. Vi havde valgt turen med opgaver. Det fortrød vi ikke, for det blev en tur, hvor smilet kom frem og lattermusklerne blev trænet.
Der var 5 opgaver. Den første, vi stod over for, var hestesko-kast. Forfatterne fik sammenlagt nul hestesko om pælen. Kasper kunne heldigvis redde familiens ære med en fuldtræffer.Næste opgave var gæt vægten på 5 papkasser, hvor vi som hold skulle afgive ét fælles bud.Opgave nr. 3: Her skulle børnene på afstand spytte pinocchiokugler i en skål. Ganske underholdende til trods for, at de fleste af børnene vist fandt det naturstridigt at spytte slik ud - slik skal normalt kun én vej! Den mest underholdende opgave var ubetinget gummistøvle-kast. Kvinder og børn skulle stå med ryggen mod banen og kaste gennem benene. Det i sig selv var svært. Mændene skulle derimod stå med front mod banen og kaste støvlen gennem benene og hen over ryggen. Mildt sagt udfordrende og flere støvler røg direkte modsat banen, hvis ikke de landede på hovedet eller ryggen af den, som kastede. Der var dog nogle, der mestrede dette umulige kast. Sidste opgave bestod i, på ca. 3 meters afstand, at sparke en bold ind i en ring lavet af en haveslange og få den til at blive indenfor ringen. En opgave, der krævede en rolig fod.


Tilbage på pladsen kunne alle deltagerne samlet nyde deres medbragte frokost i bagende sol. Efter frokost kunne man tælle sten (og der var 293) og prøve kræfter med flødebollekastemaskinen. Som afslutning var der optræden fra to feststemte artister, der blandt meget andet kunne jonglere, cykle på ethjulet og sjippe samtidig, lave fantastiske tricks med en diabolo og spise ild. De havde kun lige slukket den sidste fakkel, da himlen åbnede for et massivt regnskyl, der kl. 14.30 sendte os alle hjem fra en super dag.


Tak til 4. A og B for et rigtig vellykket arrangement og god timing med vejret!

 Anja og Lasse, forældre til Kasper i 0. kl.

 


 

Kalender september 2010


 

Uge 35


 

 

Onsdag den 1. september Forældremøde 6. kl. 19-21

Torsdag den 2. september Madpakkens dag

Forældremøde 0. kl. 19-21.15

 

 

Uge 36


 

Mandag den 6. september ABC Alle børn cykler

5. kl. på Åløkkestedet 8.30-13.30

Forældremøde 4.A 19-21

Tirsdag den 7. september ABC Alle børn cykler

Forældremøde 8. kl. 19-21

Onsdag den 8. september ABC Alle børn cykler

Torsdag den 9. september ABC Alle børn cykler

Forældremøde 2. kl. 19-21

Fredag den 10. september ABC Alle børn cykler

”Ungdomsskole” på besøg til 8. og 9. kl.

Søndag den 12. september 6. kl. og Margit Baisgaard arrangement på skolen


 

Uge 37


 

Mandag den 13. september ABC Alle børn cykler

Tirsdag den 14. september ABC Alle børn cykler

Forældremøde 1. kl. 19-21

Onsdag den 15. september ABC Alle børn cykler

Ryste sammen tur i ”Skovlyst” 5. kl. 8-12

Forældremøde 3. kl. 19-21

Torsdag den 16. september ABC Alle børn cykler

Forældremøde 4.b 19-21

Fredag den 17. september ABC Alle børn cykler

Lørdag den 18. september Arbejdslørdag 9-13 – nærmere bliver udsendt senere


 

Uge 38


 

Tirsdag den 21. september Forældremøde 9. kl. 19-21

Søndag den 26. september Efterskolernes dag


 

Uge 39


 

Tirsdag den 28. september Teaterforestilling for indskolingen på skolen 10.30-11.30

Onsdag den 29. september Forældremøde 7. kl. 19-21


 


 

 

 

)

 


 

 

Onsdagsaftener”


I år har vi besluttet, at der skal være to onsdagsaftener – i modsætning til de tidligere år hvor der har været tre aftener. Dette skyldes, at mange familier har givet udtryk for, at det kan være svært at afsætte tre onsdage i træk.


Datoerne i år 2010 vil være d. 27. oktober. og d. 10. november.


Igen i år er vi fra udvalgets side ude for at finde folk, der vil stå for nogle aktiviteter og værksteder.

Ud over de øvede og hæderkronede aktiviteter og værksteder, vil vi gerne have introduceret nye ting. Dels fordi det kan skabe afveksling og fornyet interesse, og dels fordi vi ikke har det godt med at lade de samme frivillige instruktører og værkstedsansvarlige trække læsset år efter år, bare fordi de er gode til det, og vi èn gang har ”fået kloen i dem”.


Så derfor –


Kom ud af ”starthullerne” og bliv en af vores nye værkstedsholdere


For at få fordelt arbejdet på flere hænder, vil vi også meget gerne høre fra forældre, bedsteforældre og gamle elever, som måske ikke lige selv har ideer eller lyst til at stå for et værksted, men som gerne vil gå ind og hjælpe til med at gøre klar, pakke sammen, tage ”en vagt” eller lignende. Det handler om, at de, som står for værkstederne, også skal have mulighed for at cirkulere, få en snak og nå at være lidt sammen med deres egne børn.


Find derfor evt. en at dele værksted med.

Ideer til værksteder kunne være.HalmbukkeALLE gode ideer modtages.

Vi håber på tilbagemeldinger hurtigst muligt, dog senest mandag den 20. september 2010.


Kontakt en af undertegnede og fortæl om dit/jeres forslag til et værksted, som du/I vil kunne stå for - eller fortæl i hvilket omfang og eventuelt med hvad, du/I kunne tænke at hjælpe til med.

Vi får jo som sædvanlig også brug for et godt hold i køkkenet.


Med venlig hilsen
Margit Baisgaard (65 99 26 35), Kirsten Post (62 69 29 41) og Sandra Rosenberg (23 96 11 47