Beretning 2015

Endnu et bestyrelses år er gået. Igen et år med masser af aktivitet og engagement fra alle sider. Jeg vil med denne bestyrelsesberetning komme ind på de væsentlige punkter bestyrelsen har arbejdet med det forgangne år. Altså et tilbageblik, som en beretning skal være, selvom Ådalskolens fremtid også vil blive berørt.

 

For et år siden sad vi i bestyrelsen og skulle tage en vurdering af, hvilke vedligeholdelsestiltag, der var vigtigt, når nu ikke der er penge til at gøre alt på en gang. Det var i den forbindelse det gik op for os, at vi manglede fodslaw på, hvad vi egentlig ville med Ådalskolen. Det var det egentlige afsæt for, at sætte visionsarbejdet i gang. For hvorfor arbejde med en vision? Jo, visionen er netop den rettesnor eller det pejlemærke, vi i dagligdagen stræber efter, og som vi kan spejde efter, når vi skal tage beslutninger. Det er måske også den, der vil hjælpe os lidt på vej, når vi skal planlægge i hvilken rækkefølge, vi skal gøre hvad. Visionen er også et billede, der kendetegner os som skole – også på afstand – og når man på 2 minutter, skal beskrive kernen og ånden i vores skole.

Derfor nedsatte vi et Visionsudvalg. Vi orienterede på forældremøder. Vi inddragede personalet på et personale/bestyrelsesmøde. Vi fik input fra eleverne på forskellig vis, alt efter alderstrin. Der blev holdt en arbejdsdag for bestyrelsen. Resultatet blev igen inddraget, og gav input til det foreløbige resultat, og det vi på nuværende tidspunkt er nået frem til, er at lade visionen komme til udtryk i et billede af det træ, der er hængt op i lokalet, men som lige skal have en sidste tur forbi personalet, inden det forhåbentlig vil blive godkendt af den nye bestyrelse.

 

Vedligeholdelsesudvalget har igennem det seneste år genoptaget arbejdet efter det midlertidig kort blev sat i bero efter Ådalskolens økonomiske udfordringer for få år tilbage.

Alt udvendigt og alt indvendigt er gennemgået fra A-Z. Døre, vinduer, gavle, klasseværelser mv er tjekket og en prioriteringsplan er fastlagt med henblik på renovering eller udskiftning. Bestyrelsen har ligeledes besluttet at få asfalteret parkeringspladsen, der er fyldt med huller og hvor en udbedring (lappeløsning) kun vil have begrænset levetid. Asfalteringen udføres i 2015.

 

En fornøjelse har det også været for bestyrelsen. At medvirke til, at 2 nye hold mini-SFOèr er startet her primo marts. Selvfølgelig har der været logistikmæssige udfordringer, da beslutningen blev taget, men med udfordringerne løst, er det en glæde, at se de nye små elever starte. I den forbindelse har ansættelsesudvalget ansat 2 nye kompetente medarbejdere til mini-sfoén Yvonne Kjærran og Janni Louise Madsen, der allerede nu har taget fat i samarbejdet med de nuværende kompetente medarbejdere i denne afdeling. Ligeledes har ansættelsesudvalget ansat Per Virkus Nielsen ultimo 2014 og Vera Stanic i et 2 års vikariat.

Ikke at forglemme vores nye viceskoleleder Kristine Grauenkjær, som sideløbende med den daglige lærergerning fint går i samspil med Karsten og sammen står de for den daglige ledelse.

 

Et længerevarende arbejde har det også været inden vi nåede frem til den beslutning, der blev taget sidste år om købet af nabogrunden mod nord. Et køb der gerne skulle fremtidssikre skolen med grønne områder, hvis skolen på sigt skal have behov for, at udvide bygningerne, der kun må udvides mod øst, grundet skolens placering her ved åen. Købet finansieres af skolens opsparede likvide midler, ligeledes omkostningerne til et nyt dræn, der er nødvenligt, da det eksisterende fra 1947 ikke fungerer mere, ligeledes omkostningerne til landmålere og landinspektører tages fra den likvide beholdning.

 

På økonomisiden endte 2014 med et overskud på kr. 228.000,-, der er lidt i underkanten af det tilsigtede minimum på 3,5% af indtægterne, men enkelte investeringer i 2014 har været nødvendige. Budgettet for 2015 er godkendt og fastlagt og bestyrelsen håber uforudsete udgifter ikke bliver en realitet, så et overskud igen kan blive et faktum på Ådalskolen.

 

I bestyrelsen har vi heller ikke kunne undgå, at drøfte emner som skolereform og arbejdstider. Det har selvfølgelig fyldt en del hos lærerne har vi kunnet mærke, men det er bestyrelsens klare opfattelse, at det er blevet normal hverdag, med de løsningsmodeller der kan fravælges og tilvælges af den enkelte lærer.

Der er et lille digt der hedder.

Smerten man føler i dag,

Er styrken man vil føle i morgen

Hver udfordring man møder

Er en mulighed for vækst.

En stor tak til hele personalet, for en igen engageret arbejdsindsats i det forgangne år. Også en stor tak til skolens tilsynsførende Ellen Lykke Nielsen for et altid seriøst og professionelt tilsyn med skolen.

Også en tak til dig Karsten for din kæmpe indsats og for altid, at have tid til en lille snak.

Jeg vil også gerne takke de 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, for altid at sige jeres mening og for jeres store arbejdsindsats på alle områder.

Tak til elever og forældre for jeres opbakning, og fra bestyrelsens side ses der frem til et nyt og spændende arbejdsår med de udfordringer og opgaver der måtte komme.

 

Henrik Wenckell

Bestyrelsesformand, Ådalskolen