Beslutningsprotokol

Ikke alle beslutninger vedr. Ådalskolens medarbejdere og bestyrelse er nødvendigvis at finde i denne protokol. Der henvises også til skolens politikker og vedtægter, der fremgår af skolens hjemmeside. For medarbejdernes vedkommende henvise i øvrigt til Personale-håndbogen.

Beslutningen (beskrivelse af beslutningen og angivelse af beslutningsorgan)

Vedtaget dato

Gældende fra dato

Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen. Det er skolens indstilling, at det er bedst for skolen med en afbalanceret fordeling af kønnenes repræsentation i bestyrelsen, så vidt dette er muligt.
Bes