Ådalskolens værdigrundlag

 
De værdier vi bygger på
 
Vores resultater gør en forskel
Elever, forældre og medarbejdere arbejder målrettet på at efterleve vores mission og vision for skolen. Vi er stolte over at være en skole, der optimerer den enkelte elevs fremtidige muligheder.
 
Vi tænker på fremtiden
Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker såvel nu som i fremtiden. Initiativ, engagement, viden og sociale kompetencer blandt såvel forældre, elever som medarbejdere er en forudsætning herfor.
 
Vi skaber en god skole sammen
Vi løfter bedst i flok – og vi brænder for det vi laver
 

Vision
 
Vi vil skabe en indholdsrig skole præget af det grundtvig-koldske menneskesyn baseret på ansvarlighed, åndsfrihed, demokrati og gensidig respekt.
 
Vi vil skabe en skole, hvor såvel det socialt forpligtende fællesskab som det faglige niveau, danner rammen for den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling.
 
Ud fra ovenstående forudsætninger vil vi arbejde for at gøre Ådalskolen til en af de mest attraktive skoler i Danmark - for såvel elever og forældre som medarbejdere.
 
Mission
 
Vi vil skabe hele mennesker i trygge og virkelystne rammer, som med respekt for andre og fællesskabet er frie, åbne og nysgerrige, som er præget af selvtillid og selvværd, som er rummelige og glade, og som fagligt har alle muligheder åbne i deres fremtidige virke, hvad enten dette kommer til at foregå inden- eller udenfor det videregående skole- og uddannelsessystem.