Kalenderen maj 2009

Uge 18

Fredag den 1.                   2b på bondegårdsbesøg

Lørdag den 2.                   TIVOLIDAG fra 9.30 til 13.

 

Uge 19

Mandag den 4.                 Eksamen 9. kl. – dansk retskrivning og læsning

Tirsdag den 5.                  Fra den 5. til den 7. maj – 2b på lejr til Åhytten

                                            Bhk. besøg af Al Salahiaskolen

                                            Eksamen 9. kl. – matematik

Onsdag den 6.                 Eksamen 9. kl. – dansk skriftlig fremstilling

                                            Ny børnehaveklasse på besøg fra kl. 16. til kl. 17.30

                                            Bestyrelsesmøde

 

Fredag den 8.                   St. Bededag – Konfirmation Valgmenighed

Søndag den 10.               Konfirmation Bellinge kirke

 

Uge 20

Mandag den 11.              7. Kl. Blå mandag

Tirsdag den 12.                Fra den 12. til den 15. maj – 4. kl. på lejr til Samsø

Onsdag den 13.               Lærermøde

Torsdag den 14.               Eksamen 9. kl. – geografi

 

Uge 21

Mandag den 18.              Fra den 18. til den 20. maj – 3. Kl. på lejr til Drejø

                                            Lejrskolemøde 7. Kl., fra kl. 17. til kl. 21.

                                            Fra den 18. til den 20. maj – 2a på lejr til Åhytten

Tirsdag den 19.                Idrætsnat for 6., 7., 8. og 9 kl. (sedler er uddelt)

Torsdag den 21.               Kristi Himmelfart

Fredag den 22.                Fridag

Søndag den 24.               Fra den 24. til den 29. maj – 8. kl. på lejr til Berlin

 

Uge 21

Mandag den 25.              Fra den 25. til den 29. maj – 7. kl. på lejr til Sjælland

                                            Fra den 25. til den 29. maj – 5. kl. på lejr til Læsø

Onsdag den 27.               Fra den 27. til den 29. maj – bhk. og 1. kl. på lejr til Skåstrup Strand

                                            Lærermøde

 

Fra 30. maj til 1. juni – pinseferie

 

 

Forår, sol, frikvarter og medbragt legetøj

Hvor er det fantastisk at få lov til at være vagt i frikvartererne, når solen skinner, og eleverne leger, griner og hygger sig med det nyindkøbte klasselegetøj, eller noget af det de medbringer hjemmefra. Lige så forfærdeligt er det at være vagt og barn, når det medbragte legetøj pludselig går i stykker eller bliver væk.

Derfor har vi besluttet, at eleverne i 0.kl. ikke må medbringe eget legetøj. Kirsten sørger for at indkøbe noget, som alle må lege med.

Fra 1. kl. og op efter må eleverne gerne medbringe eget legetøj f.eks. sjippetov, elastik, bold, kortspil, byttepapir.

Ingen former for ”våben” må medbringes.

Alt, hvad eleverne medbringer af legetøj, medbringes på eget ansvar.

På vegne af personalet på Ådalskolen
Margit Baisgaard

Konfirmation i Odense Valgmenighed fredag den 8. Maj kl. 11

·        Marie Pilgaard

 

Konfirmation i Bellinge kirke søndag den 10. maj kl. 10


·         Amanda Sandgaard Andersen

·         Camilla Lynge Christensen

·         Oline Hammer

·         Caroline Damgård Hansen

·         Mette Bloch Hansen

·         Rie Jacobsen

·         Julie Jensen

·         Katrine Drest Jørgensen

·         Maria Ravn Jørgensen

·         Casper Alexander la Cour Pedersen

·         Mark Alexander Frølev Larsen

·         Mathias Hedelund Larsen

·         Maja Liljendal

·         Rasmus Junker Møller

·         Mikkel Falk Pedersen

·         Nicholai Pedersen

·         Frederik Stockbæk Pedersen

·         Anders Stensgaard Sørensen

·         Mathias Vedel

·         Jonas Østergaard-Nielsen


 

 

Festassistance

Skal I holde fest og har brug for en hjælpende hånd med borddækning, servering, opvask eller lign., så tilbyder 8. klasse sin assistance. Pris aftales individuelt. Indtægterne går til vores lejrskole i 2009/2010

 

Henvendelse til klasselærer Kristine Grauenkjær på tlf. 65 91 78 47

 

Forældrearbejdsdagen lørdag den 16. maj på Ådalskolen ’falder ud’ – beklager.

Vi finder en lørdag i efteråret, hvor vi mødes for at udføre mange forskelligartede arbejdsopgaver – endelig dato oplyses senere.

 

Ådalskolen har et aktivt, dygtigt og energisk elevråd, der blandt andet har foreslået nedenstående aktivitet, som vi voksne synes, er et rigtig godt forslag, derfor bakker vi forslaget op.

 

Idrætsnat på Ådalskolen

Den 17. april fik 6.-9. klasse følgende tekst udleveret:

 

Kære elever i 6.-9. klasse

Den 19.-20. maj afholder vi idrætsnat.

Tirsdag den 19. maj er almindelig skoledag, men vi mødes ALLE igen om aftenen kl. 19.45 til 12 timers idræt.

Vi har planlagt et afvekslende, spændende, hårdt og sjovt program – så mød op med godt humør og energi til en nat med fuld aktivitet.

Undervejs i løbet af natten er der indlagt små pauser med mad og drikke, og arrangementet slutter med morgenmad omkring kl. 7. Efter morgenmaden har eleverne fri og kan tage hjem og indhente noget søvn.

8 voksne deltager i arrangementet.

Nærmere besked udsendes senere.

 

Øvrige klasser

(2a. og 3. kl. er på lejr).

Bhk., 1. kl. 2b., 4. kl. og 5. kl. tilbydes ’almindelig’ undervisning onsdag den 20. maj.

 

Det bliver stort!!

Lejrskoleaktiviteterne ’fylder’ rigtig meget i maj måned, hvilket betyder, at hjemmeværende klasser vil kunne opleve at skulle undervises af en anden lærer eller vikar, end de er vant til.

Vi er stolte over at have disse lejrskoleaktiviteter på ’skolens program’, og når det kan lade sig gøre at afvikle disse lejrskoler på en rigtig god måde, skyldes det bl.a., at hjemmeværende kolleger, tilbyder deres assistance, og at hjemmeværende klasser synes, det er ’dejligt’ at modtage en anden lærer/vikar og tager godt imod disse.

 

I aprilnummeret kunne læses

Nyt indgangspart fra skolegården til stengangen.

·         Er nu monteret!

 

Nye vinduer i facaden i gymnastiksalen.

·         Er nu monteret!

 

Derudover… skifter vi tagpladerne ud på RØDHÆTTE.

Tagpladerne er så møre, at de revner, blot en bold lander på taget.

 

Hullerne i boldbanen er nu fyldt med muldjord, og der er sået græs på de ’bare pletter’.

 

Komarken”

Jeg har lavet en aftale med Morten Jørgensen, forældre på skolen og ejer af ’komarken’.

Den praktiske del af aftalen betyder, at vi kan benytte et større areal ved ’komarken’ – vi kan benytte arealet over til træerne (næsten) – og op til ’brønden’, dette giver mulighed for at spille meget mere bold.

På forhånd tak til Morten.

 

Hjælp

Er der nogen, der kender en ung mand/kvinde på 18-20 år, der har tid/lyst til at hjælpe os i skolefritidsordningen i det nye skoleår??

Ring eller skriv til os (Rie – Ole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK

Ådalskolens årlige udflugt

 finder sted, næste skoleår, 30. august 2009,

sæt kryds i kalenderen alle nu.