Nye takster i SFO fra 1. jan. 2011.

 

Kl.  6.30 -    7.00 kr.    124,-

Kl.  7.00 -    8.00 kr.    248,-

Kl.12.00 - 16.45  kr. 1.220,-

Kl.  7.00 - 16.45  kr. 1.468,-

Kl.  6.30 - 16.45  kr. 1.592,-

Der betales for 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

 

Nye borgere.

Den 13. oktober fødte Marlene Holm en pige og den 25. oktober fødte Mette Damgaard en dreng.

Et stort tillykke med Emma og William og held og lykke til begge familier.

 

Onsdagsaftener.

De to onsdagsaftener er nu veloverstået, der har været stor tilslutning til begge aftener.

 

Ved det amerikanske lotteri blev der solgt lodder for 4.000 kr.. Mange tak for den store interesse. Beløbet overdrages til elevrådet, der nu kan indkøbe ting, som kommer alle vore elever til gode.

 

Sponsorløb.

Ved sponsorløbet kom der i alt kr. 13.042,- ind. Det er rigtig flot, og vi siger tak for den store opbakning.

 

Beløbet vil i samråd med elevrådet blive brugt til indkøb af ting til legepladsen, gerne noget, der kan komme både små og store elever til gode.

 

Uge 48.

Hele ugen er der emnedage.

0-2. kl. arbejder med stjerner.

3. klasse arbejder med nissen

4.a øver skuespil

4.b Emnet ikke fastlagt

5. Emnet ikke fastlagt

6. Arbejder med avis

7. kl. samarbejdsuge

8.kl. laver projektopgave

9.kl. Demokratispil m.m.

 

Julemøde.

Julemødet på Ådalskolen den 15. december kl. 19 indeholder skuespil ved 4. a. Skolens sangkor synger og der læses julehistorie af pensioneret præst Jørgen Mose Laursen. 8.klasse laver kaffe og  sælger æbleskiver. Bestyrelsen sælger øl og vand.

 

I løbet af december vil flere klasser optræde ved morgensamlingerne.

Husk børnehaveklassen opfører krybbespil til morgensamlingen

onsdag den 15. december. 

 

Juleafslutning lørdag den 18. december. Denne dag er en skole-

dag, og vi håber mange forældre kan deltage. Dagen begynder

 kl. 8 og slutter kl. 11.30.

 

 


Juleferie fra og med søndag den 19. december til og med søndag den 2. januar 2011. Første skoledag i det nye år er mandag den 3. januar 2011.

 

Ole Olsen er ikke at træffe på skolen fra 1. jan. til 12. jan. 2011. Skolens leder er i denne periode Margit Baisgaard.
Kalender november og december 2010

 

Uge 46

 

Mandag den 15. november                      Samtaler i 5. kl.

                                                                                                             Samtaler i 8. kl.

Tirsdag den 16. november                        Samtaler i 5. kl.

                                                                                                             Samtaler i 7. kl.

                                                                                                             4.a, 4.b og 5. kl. og 6. kl. i teatret                                                                            

Torsdag den 18. november                       Samtaler i 7. kl.

 

Uge 47

 

Mandag den 22. november                      Samtaler i 8. kl.

Torsdag den 25. november                       Frittershow kl. 16

Fredag den 26. november                        Fælles klippe/klistredag fra kl. 8 til kl. 11.30

                                                                                                             Frittershow kl. 17

Uge 48

 

Mandag den 29. november                      Emnedage/4. a øver skuespil/8. kl. projektopgave

Tirsdag den 30. november                        Emnedage/4. a øver skuespil/8. kl. projektopgave

Onsdag den 1. december                         Emnedage/4. a øver skuespil/8. kl. projektopgave

Torsdag den 2. december                         Emnedage/4. a øver skuespil/8. kl. projektopgave

Fredag den 3. december                           Emnedage/4. a øver skuespil/8. kl. projektopgave

                                                                                                             I hele emneugen møder eleverne kl. 8 og får fri kl. 12.00.

Uge 49

 

Tirsdag den 7. december                          Samtaler i 4. b

Onsdag den 8. december                         Musikskolens julekoncert i aulaen fra kl. 16 til kl. 19

Torsdag den 9. december                         Samtaler i 4. b

 

Uge 50

 

Mandag den 13. december                       5. klasse går Lucia på Graabrødre Kloster

Onsdag den 15. december                       Krybbespil til morgensamlingen ved bhk.

                                                                                                             4. a og 4. b klassens dage

                                                                                                             5. kl. går Lucia på Korup Dagcenter

                                                                                                             Julemøde. 4a opfører skuespil, sangkor, julehistorie m.m.

Torsdag den 16. december                       4.a og 4.b klassens dage

Fredag den 17. december                         4.a og 4.b klassens dage

Lørdag den 18. december                        Juleafslutning for alle elever og forældre

 

 

Fra Ådalskolens side skal der lyde ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår.