Kalenderen november 2008
 
Uge 45
Mandag den 3.                 Forældresamtaler 8. kl.
Tirsdag den 4.                  Elevsamtaler 9. kl.          
                                            Forældresamtaler 3. kl.
                                            2.b i Bio
Onsdag den 5.                 Onsdagsaften
Torsdag den 6.                 Forældresamtaler 3. kl.
 
 
Uge 46
Tirsdag den 11.                Elevsamtaler 9. kl.
Onsdag den 12.               Onsdagsaften
                                            Lærermøde
 
 
Uge 47
Torsdag den 20.               Frittershow
Fredag den 21.                Frittershow
 
 
Uge 48
 
Emneuge i uge 48
9. kl. praktik / 8. kl. projekt / 4. kl. øver skuespil / indskoling /
 øvrige klasser ”klassens dage”
 
Onsdag den 26.               Lærermøde
                                            Bestyrelsesmøde
 
 
Lidt fra december
Tirsdag den 2.                  Projektfremlæggelse 8. klasse
Torsdag den 11.               Julemøde kl. 19, 4. kl. viser skuespil, sang,
                                            tale (Inger Bergeon 19.45) m.m.
                                            6. og 7. kl. vandpolotræf
Fredag den 12.                Skuespil om morgenen
 
 
 
Barnepige/dreng
Jeg har af og til hørt, at det kan være svært at få passet sine børn, hvis man skal til møde på skolen, eller hvis man f.eks. ønsker at gå i biografen eller lignende uden børn.
Vi kan nemt hjælpe!
Vi har rigtig mange fornuftige elever i vore ældste klasser, der gerne stiller sig til rådighed – så er der forældre, der har behov for, at vi ’linker’ til nogle af vore ældste elever, så kontakt skolens kontor.
 
Elevrådet består af
Øvrige medlemmer         Silke 8. kl. / Victoria 6.kl. / Mads 6. kl. / Anders 7.kl. / Marie 7. kl. /                                       Claus Uhrenholt er tilknyttet elevrådet.
 
 
Sundhedspolitik
Medlemmer af skolens bestyrelse har deltaget i de netop afholdte forældremøder. Et af argumenterne for deltagelse i forældremøderne var, at det er rart/vigtigt for skolens bestyrelse at mærke/føle/erfare, hvad der sker blandt forældrene. Et andet godt argument var, at man kunne ’kaste et emne op’, få en reaktion, tage sine oplevelser med til de kommende bestyrelsesmøder – og på den måde inspirere de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Inden forældremøderne fik alle forældre tilsendt et oplæg, der kunne være med til at dan-ne grundlag, sammen med det oplæg de enkelte bestyrelsesmedlemmer kom med, for en god snak.
Der har til alle forældremøder været en god snak.
Bestyrelsen har nedsat et sundhedsudvalg, der suppleres med forældre og ansatte, som har lyst til at arbejde videre med emnet.
Målet er at udarbejde en skriftlig sundhedspolitik.
Flere informationer udsendes senere.
 
 
Ny sundhedsplejerske
Endelig, endelig, endelig.
Vores nye sundhedsplejerske hedder Lilian Hviid Hansen.
Lilian er allerede i arbejdstøjet. Lilians arbejdsdage på Ådalskolen vil typisk være hver anden onsdag. Der kan forekomme ændringer.
Følgende datoer er aftalt: onsdag den 19. november, onsdag den 26. november og onsdag den 10. december.
Vi ønsker Lilian velkommen til arbejdet på Ådalskolen, vi glæder os til samarbejdet.
 
 
Ny skolepsykolog
Endelig, endelig, endelig har vi ’fået’ en ny, aktiv og dygtig skolepsykolog, nemlig
Christiane Schou.
Christiane er allerede i arbejdstøjet, og dette samarbejder tegner rigtig godt. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde. Velkommen hertil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUSK juleafslutning lørdag den 20. dec.
Denne dag ER noget HELT særligt – en rigtig juleafslutningsdag.
Vi har valgt dagen ud fra 2 argumenter, det vigtigste argument er, at vi gerne vil være sammen med både elever og forældre netop denne formiddag med alt, hvad det indebærer af sjov, hygge og trængsel – det næste argument er, at vi efter denne lørdag holder juleferie, hvor mange andre skoler skal arbejde mandag den 22. december.
Jeg håber, I forældre vil bakke op omkring denne juleafslutningslørdag – vi skal nok lave et spændende program, både med kaffe/rundstykker, sang og julerier – så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Program følger senere, dog kan jeg oplyse, at vi starter kl. 8.00 og slutter senest kl. 12.00.
 
 
Interessen for onsdagsaftenerne er stor
 Det er pragtfuldt, at så mange elever, forældre, bedsteforældre m.v. har lyst til at deltage i et eller flere af de spændende værksteder.
Som noget nyt har vi valgt at få maden udefra, forstået således, at Christian Christiansen, far til Simon i 2.a, laver maden i sit storkøkken og medbringer den til Ådalskolen kort før spisetid.
 
Tilmeldingerne til spisning ser således ud
 
Program
Værkstederne er åbne fra kl. 17 til 19.
Lidt før kl. 19 omdannes salen til ’spisesal’ – og spisningen kan, efter at vi har sunget en sang eller to, påbegyndes kl. ca. 19.15.
Vi er ’slukker og lukker’ inden kl. 20! – dog er sluttidspunktet den sidste onsdagsaften kl. ca. 21.
 
 
Sikkerhedsudvalg
Ådalskolen har i lighed med andre arbejdspladser et sikkerhedsudvalg. Hvert af medlemmerne har gennemgået ’sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse’. Uddannelsen erhverves ved at deltage i et kursus på 37 timer med indlagte hjemmeopgaver.
Sikkerhedsudvalget på Ådalskolen består af: Claus Nielsen, Ole Olsen og Lars Vakker