Kalenderen oktober 2009


Uge 41                                                      Hele ugen – 9. kl. i praktik                                            

Mandag den 5., 6.,

og onsdag den 6.                                      8. kl. på overlevelsestur

Fredag den 9.                                           Sidste dag inden efterårsferien – Motionsdag for alle

 

Uge 42                                                      Efterårsferie fra den 10. til den 18.

 

Uge 43                                                     

Tirsdag den 20.                                        Samtaler 0. kl.

Onsdag den 21.                                        Bestyrelsesmøde kl. 19.30

Torsdag den 22.                                       Samtaler 0. kl.

Søndag den 25.                                        Klassearrangement 5. kl./fisketur

 

Uge 44

Tirsdag den 27.                                        Samtaler 4. kl.

                                                                 2. kl. i biografen med MD kl. 8. – 11.30

Onsdag den 28.                                        Onsdagsaften

Torsdag den 29.                                       Samtaler 4. kl.

                     

Jubilæum

Kære nuværende og tidligere elever og forældre, bestyrelse og kolleger samt ’folk’ fra byen.

TUSIND tak for opmærksomheden ved mit jubilæumsarrangement fredag den 11. september.

Jeg havde en helt fantastisk dag, med mange gæster, lækker mad, gode taler, flot musik og meget snak/grin.

En særlig stor tak til mine kolleger og bestyrelse for den store og flotte arbejdsindsats – vildt imponerende.

Ja, det er jo let nok at være skoleleder, når samarbejdet foregår med et fantastisk engageret personale, en bestyrelse, der stiller krav og viser tillid, nogle fantastiske elever og forældre – ja, så er det ’næsten’ bare at uddelegere opgaver og samle tråde.

Jo, jeg ’svømmer rundt som en fisk i vandet’… - og det nyder jeg.

Og alle de mange gaver…

Jeg fik en hel del flasker, kurve med lækkerier, elevtegninger, gavekort til henholdsvis spisesteder, teater/biograf og sportstøj indkøb samt Euro-oplevelser, bøger, blomster, et maleri malet af en tidligere elev.

TAK

Venlig hilsen

Ole Olsen

 

 

Velkommen til Helle Jensen

Helle vil i de næste 12 måneder hjælpe os der, hvor der er mest behov for det. F.eks. sfo, kaffe, bibliotek, køkkenet, malerarbejde, ukrudtsbekæmpelse, og meget meget mere.

Velkommen Helle – og god arbejdslyst!

Ole Olsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understående indlæg havde ’forputtet’ sig – her er det

Foredrag på skolen den 9. juni omhandlende teenagere, hjerne og indlæring

Forældrerepræsentanterne for 5., 6. og 7. klasse havde fornøjelsen af at indbyde klassernes elever, lærere og forældre til at høre Anders Munch fortælle os lidt om teenagere.

Det var nogle spændende timer, først med lidt mad og drikke og efterfølgende at høre Anders med

25 års erfaring som lærer og uddannelse som AKT-ansvarlig (adfærd-kontakt-trivsel) fortælle, hvordan forældre kan have et godt samarbejde med teenagere og forstå, at deres hjerne gennemgår en stor udvikling i teenageårene.

Budskabet gik også på, at forældre skal udvise forståelse for, at de unge er i en løsrivelsesproces og hjælpe dem på vej i denne, men at der også skal være grænser og stilles krav. Hvis forældrene ikke stiller grænser, betyder det, at de unge går endnu længere ud på skalaen for at finde ud af, hvor langt den kan strækkes. Det kan i sidste ende få nogle grimme følger med ukontrollerede unge.

Meget lærerigt og en hyggelig aften – hvor der forhåbentligt blev skabt nogle tanker, som der kunne arbejdes videre med på hjemmefronten!

Arrangementet løb rundt i sig selv og betød, at hver familie kun skulle betale kr. 100,- for deltagelse, og samtidig var der et lille overskud på kr. 300,- som blev fordelt de 3 klasser imellem.

Hvis nogle skulle have lyst til at besøge Anders’ hjemmeside er den www.ampress.dk

Hilsen forældrerepræsentanterne i 5., 6. og 7. klasse.

 

Musical hvert 3. år for 7., 8. og 9. klasse

60 elever og 6 lærere laver kulisser, kostumer, dans samt indøver musik og tekster.

Inden påbegyndelsen af musicalen er der naturligvis en del planlægningsarbejde – men den fælles arbejdsperiode er i år ugerne 38 og 39. Torsdag i uge 39 opføres musicalen for inviterede gæster om eftermiddagen og for skolekreds, forældre og skolens elever om aftenen.

Musicalens titel er: KUFFERTERNE.

Tusind tak for den store indsats til alle medvirkende og de 6 voksne.

 

Emnedage for bhk. til 6. kl. (flere klasser er gået sammen og har delt sig på kryds/tværs) følgende dage: 18., 21., 22., 23., 24., og 25. september

Temaet er: KLIMA og ENERGI.

Flere udstillinger på skolen viser, at eleverne har fået meget ud af emnedagene

Tusind tak for indsatsen til alle elever og voksne.

 

Elevrådet består af

Ditte og Silke fra 9. klasse. Lisa og Anders fra 8. klasse. Victoria og Peter fra 7. klasse. Marcus og Simone A. fra 6. klasse. Sofie og Annika fra 5. klasse. Claus Uhrenholdt er tovholder i elevrådet.

 

’Store-tælledag’ 5/9 – den ministerielle ’skilledag’. Det er den dato, der er afgørende for skolens statstilskud – så den 5/9 ’tælles’ eleverne.

Datoen betyder også reguleringsmulighed for efteråret 2009 og acontoudbetaling af statstilskud for 2010.

 

Den 27. september 1959 blev Jette Skjærlund og Knud Kalnæs født. Det er 50 år siden. Begge fødselarer ønskes et STORT TILLYKKE med den runde dag

 

Store malerdag lørdag den 26. september

35 ’malere’ med pensler og overtrækstøj maler/malede en stor del af skolens træværk.

Tusind tak til alle hjælpere!

-       og tusind tak for sponsoraterne.

En arbejdslørdag som denne er meget vigtig for skolen og fællesskabet omkring skolen

 

 

 

 

 

Opskrivningsprocedurer for nye elever

På Ådalskolen benyttes 2 forskellige lister, som kommende elever opskrives på.

 

Om efteråret, i året før skolestart, kontaktes de første 20 elever på listen. Børn af ansatte samt yngre søskende til elever på skolen har fortrinsret.

Der tages ikke hensyn til, om eleven er dreng eller pige.

Forældre og kommende elever indkaldes af skoleleder til en samtale og en præsentation af skolen. Forekommer der frafald blandt de indkaldte, kontaktes de efterfølgende på listen – og så fremdeles.

Børn, der ikke optages, tilbydes en plads på opskrivningslisten.

 

Elever, der ikke blev optaget i skolens børnehaveklasse samt udefrakommende henvendelser om optagelse i løbet af året, kan opskrives på denne liste.

Er der plads i en af de igangværende klasser, undersøger skolen, hvilken eller hvilke elever fra opskrivningslisten, der matcher klassen bedst muligt og vælger på det grundlag.

Børn af ansatte har fortrinsret.

 

Motionsdag

Fredag før efterårsferien er der traditionen tro motionsdag på Ådalskolen.

I år kommer dagen dog til at forløbe lidt anderledes, end den plejer.

7. klasse arrangerer forskellige idrætsaktiviteter for alle skolens øvrige klasser (8. kl. er på overlevelsestur og 9. kl. er i praktik).

Dagens program ser ud som følger:

Kl.   8.00       Morgensang i salen

Kl.   8.10       Orientering om idrætsaktiviteterne i klasserne v. elever fra 7. klasse

Kl.   8.30       Idrætsaktiviteterne går i gang

Kl. 11.20       Alle samles i skolegården

Kl. 11.30       Alle ønskes god efterårsferie og har fri

Med venlig hilsen

7. klasse og Marlene

 

Vigtigt Vigtigt Vigtigt

Er vore elever så heldige/uheldige at de ikke må eller kan cykle til skolen, men skal køres i bil, er det FORBUDT at stoppe op ved skolens hovedindgang for at læsse børn af!! – det er simpelthen for farligt, da det nemt danner kø – kør op langs skolens gymnastiksal og find en parkeringsplads eller holdeplads i asfaltbåsene eller på grusparkeringspladsen!!  Ligeledes er det FORBUDT at parkere ved flagstangen, idet man derved klemmer de cyklister, der kommer fra cykelstien ad flisegangen.

Så kort og godt – parkering på asfaltpladsen må kun ske i de optegnede parkeringsbåse!!

 

Nu igen…?  JA, nu igen!

Ådalskolen har naturligvis en trivselspolitik (kan læses på skolens hjemmeside) – vi har også udarbejdet en folder, der er udleveret til alle elevhjem, og som udleveres til alle nye familier, der starter på Ådalskolen.

I denne ÅPOST vedlægges ’trivselsfolderen’ igen, idet det er meget vigtigt, at ALLE elevhjem læser skolens trivselspolitik og trivselsfolder og forholder sig til teksten!

Børns trivsel er altafgørende for god indlæring, ofte oplever vi, at forældre forventer, at skolen sørger for at eleverne trives, men grundlaget for en god trivsel stammer altså derhjemmefra!! –

Læs folderen grundigt og vores trivselspolitik endnu grundigere (www.aada.dk), så vil man kunne uddrage FORVENTNINGER til forældrene, FORVENTNINGER til eleverne og de FORVENTNINGER der kan stilles til skolen.

Så det ’korte af det lange er’: forældrene kan i fremtiden stadigvæk have store forventninger og stille krav til skolen og skolens personale, men fremadrettet vil skolen og skolens personale tydeligere markere skolens forventninger og de krav, vi stiller til henholdsvis elever og forældre.